Fuld guide om at blive arveløs

Læs med her, hvor vi kommer ind på reglerne og fortæller, hvordan du skal gøre.

 1. Hvordan gør du dine børn arveløse?
 2. Tvangsarv på 12,5 - 25 %
 3. Minimer tvangsarven med ægtepagt
 4. Opsummering

Hvordan gør du dine børn arveløse?

Børn kan gøres arveløse, hvis de skriver under på et arveafkald. De skal være over 18 år for at skrive under. Hvis de ikke vil skrive under, kan arven til børnene minimeres ved oprettelse af et testamente. 

Som udgangspunkt vil dine børn altid modtage tvangsarv efter dig, hvis de ikke underskriver arveafkaldet. Du kan altså ikke gøre dem helt arveløse uden deres samtykke. 

Arveafkaldet er kun gyldigt, hvis:

 • Børnene har underskrevet det.
 • Børnene er myndige og ved deres fulde fem.

Hvad er arveløs?

Når børnene har skrevet under på arveafkaldet, vil de aldrig skulle arve noget efter dig. De er hermed gjort arveløse.

Hvis børnene ikke vil skrive under på at blive gjort arveløse, vil de som minimum modtage deres tvangsarv, også kaldet minimumsarv.

Arveløs | Kan du gøre børn arveløse?

Se video

Tvangsarv på 12,5 - 25 %

Din ægtefælle og dine børn er såkaldte tvangsarvinger. Tvangsarvinger kan ikke gøres arveløse, medmindre de skriver under på et arveafkald. Og de skal have udbetalt en samlet arv på 25 % af alt, hvad du efterlader dig.

Det fungerer således:

 • Din ægtefælle skal have halvdelen af tvangsarven udbetalt. Det vil sige 12,5 %.
 • Dine børn skal dele den anden halvdel af tvangsarven. Det vil sige, at de skal dele 12,5 %.

Hvis du har børn, men ingen ægtefælle, vil dine børn modtage hele tvangsarven. Det samme gælder, hvis du har ægtefælle, men ingen børn. Tvangsarven til altid være 25 %.

Tvangsarv arvinger størrelse

Sørg for at oprette et testamente, hvis du vil sikre, at ægtefælle/børn kun modtager deres tvangsarv. Opretter du ikke et testamente, skal de dele hele din arv. Uden et testamente får din ægtefælle 50 % af din arv, mens dine børn får de resterende 50 %.

Hvis du hverken har børn eller ægtefælle, så har du ingen tvangsarvinger. Du kan derfor sige til samtlige af dine arvinger, at du gør dem arveløse.

Opret arveafkald og bliv arveløs

Minimer tvangsarven med ægtepagt

Hvis du fortsat ønsker at gøre din børn arveløse, men de ikke vil skrive under på et arveafkald, kan du minimere tvangsarven med en ægtepagt.

Du har mulighed for at gøre børn næsten arveløse ved at reducere tvangsarven fra op til 25 % og ned til 3,1 % (1/32).

Ægtepagt mindsker tvangsarv

Det kan du gøre ved at oprette en ægtepagt med din ægtefælle. Ægtepagten skal laves med kombinationssæreje, hvis børnene skal arve så lidt som muligt.

Næsten arveløs – særeje

Når du opretter en ægtepagt med kombinationssæreje, vil dette påvirke fordelingen af arven. Særejet optræder som fuldstændigt særeje for din ægtefælle, når du går bort, og det bliver til fælleseje for dit vedkommende.

Det betyder følgende for deling af arven. Vi deler arven op i 32 dele:

 • Din ægtefælle beholder hele sit særeje uden at skulle dele med børnene. Din ægtefælle får altså 16/32 af formuen uden at skulle dele med nogen.
 • Herefter vil din ægtefælle skulle have halvdelen af jeres fælleseje (dette er din del af særejet). Det svarer til 8/32.
 • Nu er der i alt 8/32 tilbage, som skal deles mellem din ægtefælle og børnene (32/32 – 16/32 – 8/32 = 8/32). Af disse 8/32 skal børnene have deres tvangsarv på 12,5 %. Det svarer til 1/32 = 3,1 %.

Børnene bliver altså gjort næsten arveløse, hvis du og din ægtefælle vælger at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje. Når ægtepagten er oprettet, skal I efterfølgende oprette et testamente. Her skal I skrive, at børnene kun skal have deres tvangsarv udbetalt.

Vælg den rigtige ægtepagt!

Vær opmærksom på, at I vælger en ægtepagt med kombinationssæreje og ikke fuldstændigt særeje. Hvis I vælger fuldstændigt særeje, kan det stille din ægtefælle dårligt, når du går bort. For eksempel vil din ægtefælle i så fald ikke kunne sidde i uskiftet bo med dine børn.

Opsummering

Hvis du ønsker at gøre dine børn arveløse, er her en opsummering på, hvad du kan gøre:

 • Få børnene til at skrive under på et arveafkald. På den måde bliver de 100 % arveløse.
 • Skriv et testamente, hvor du udelukkende giver børnene deres tvangsarv.
 • Opret en ægtepagt med kombinationssæreje, så du minimerer du dine børns tvangsarv. Børnene skal på denne måde kun dele 3,1 % af arven efter dig. Ægtepagten skal kombineres med et testamente.

Du kan altså gøre mange ting for at gøre dine børn arveløse eller næsten arveløse. Vi hjælper dig gerne med at oprette de dokumenter, der passer til din situation.

Det er gratis at tale og skrive med os. Du betaler kun noget, hvis du vælger at bestille dokumenterne.

Opret arveafkald online - nemt og enkelt