Arveløs

”Du bliver arveløs, hvis du ikke gør, som jeg siger.” Den sætning har du sikkert hørt på film, eller måske har du selv sagt det til dine børn.

Kan du gøre dine børn arveløse i Danmark? Se hvilke muligheder du har.

Arveafkald

200,-

På kun 10 minutter opretter du juridisk korrekt arveafkald online

3 nemme steps

Udfyld formularen

Modtag på mail straks

Underskriv dokument

Lav Arveafkald

Du betaler først til sidst

Gøre børn arveløse – hvordan?

Børn kan gøres arveløse, hvis de skriver under på et arveafkald. De skal være over 18 år for at skrive under. Hvis de ikke vil skrive under på dette, så kan arven til børnene minimeres til deres tvangsarv gennem oprettelse af et testamente.

Arveafkaldet er gyldigt, hvis:

  • Børnene har skrevet under på arveafkaldet.
  • Børnene er myndige, dvs. over 18 år og ved deres fulde fem.

Hvad er arveløs?

Når børnene har skrevet under på arveafkaldet, så vil børnene aldrig skulle arve noget efter dig. De er hermed gjort ”Arveløse”.

Hvis børnene ikke vil skrive under på at blive gjort arveløse, så skal børnene som minimum modtage deres minimumsarv/tvangsarv.

Arveløs | Kan du gøre børn arveløse?

Minimumsarv på 12,5 -25 %

Dine børn og din ægtefælle er det, der hedder tvangsarvinger. Tvangsarvinger kan ikke gøres arveløse med mindre, at de som sagt skriver under på et arveafkald.

Tvangsarvinger skal have udbetalt en samlet arv på 25 % af alt, hvad du efterlader dig. Det fungerer således:

  • Din ægtefælle skal have halvdelen af tvangsarven udbetalt. Dvs. 12,5 %.
  • Dine børn skal dele den anden halvdel af tvangsarven. Dvs. dele 12,5 %.

Hvis du enten ikke har børn eller ægtefælle, så vil hele tvangsarven gå til børnene eller ægtefællen. Tvangsarven vil altid være 25 %.

Tvangsarv arvinger størrelse

Vær opmærksom på, at du SKAL oprette et testamente, hvis du udelukkende ønsker, at børn/ægtefælle skal have deres tvangsarv. Hvis du ikke opretter et testamente, så skal de dele hele din arv. Uden et testamente får din ægtefælle 50 % og dine børn får de resterende 50 % af arven.

Har du hverken børn eller ægtefælle, så har du ingen tvangsarvinger. Du kan derfor sige til samtlige af dine arvinger, at du gør dem arveløse.

Opret arveafkald og bliv arveløs

Ægtepagt til minimering af arv

Ønsker du fortsat at gøre dine børn arveløse, og vil de ikke skrive under på et arveafkald?

Du har mulighed for at gøre børn næsten arveløse ved at reducere tvangsarven fra op til 25 % til 3,1 % (1/32).

Ægtepagt mindsker tvangsarv

Dette gør du ved at oprette ægtepagt med din ægtefælle. Ægtepagten skal laves med kombinationssæreje, hvis børnene skal arve så lidt som muligt.

Næsten arveløs – særeje

Når du opretter en ægtepagt med kombinationssæreje, så vil dette influere fordeling af arven. Særejet optræder som fuldstændigt særeje for din ægtefælle, når du går bort, og det bliver til fælleseje for dit vedkommende.

Det betyder følgende for deling af arven. Vi deler arven op i 32 dele:

  • Din ægtefælle beholder hele sit særeje uden at skulle dele med børnene. Din ægtefælle får altså 16/32 af formuen uden, at dette skal deles med nogen.
  • Herefter vil din ægtefælle skulle have halvdelen af jeres fælleseje (dette er din del af særejet). Dette svarer til 8/32.
  • Nu er der i alt 8/32 tilbage, der skal deles mellem din ægtefælles og børnene (32/32 – 16/32 – 8/32 = 8/32). Af disse 8/32 skal børnene have deres tvangsarv på 12,5 %. Det svarer til 1/32 = 3,1 %.

Børnene bliver altså næsten gjort arveløse, hvis du og din ægtefælle vælger at oprette en ægtepagt med kombinationssæreje. Når ægtepagten er oprettet, så skal I efterfølgende oprette et testamente. Her skal I skrive, at børnene kun skal have deres tvangsarv udbetalt.

Vælg den rigtige ægtepagt!

Vær opmærksom på, at vælge en ægtepagt med kombinationssæreje og ikke fuldstændigt særeje. Hvis I vælger fuldstændigt særeje, så kan det stille din ægtefælle uheldigt, når du går bort. Din ægtefælle vil for eksempel ikke kunne sidde i uskiftet bo med dine børn, hvis I har valgt fuldstændigt særeje i ægtepagten.

Arveløs - opsummering

Hvis du ønsker at gøre dine børn arveløse, så er her opsummeringen på, hvad du kan gøre.

  • Få børnene til at skrive under på et arveafkald. På denne måde bliver de 100 % arveløse.
  • Skriv et testamente, hvor du udelukkende giver børnene deres tvangsarv.
  • Oprette en ægtepagt med kombinationssæreje, så minimerer du tvangsarven til dine børn. Børnene skal på denne måde kun dele 3,1 % af arven efter dig. Ægtepagten skal kombineres med et testamente.

Du kan altså gøre mange ting for at gøre dine børn arveløse eller næste arveløse. Vi hjælper dig gerne med at oprette de dokumenter, der passer til din situation.

Det er gratis at tale og skrive med os. Du betaler kun noget, hvis du vælger at bestille dokumenterne.

Opret arveafkald online - nemt og enkelt