Funktionærkontrakt

Mangler du hjælp til en ansættelseskontrakt til en funktionær? Du kan læse, hvad kontrakten skal indeholde, eller du kan læse mere om reglerne i de forskellige ansættelsesforhold. Du kan også lade dig inspirere af vores skabelon, eller du kan downloade et eksempel på en funktionærkontrakt helt gratis.

 1. Hvad er en funktionærkontrakt?
 2. Hvornår skal du lave en kontrakt til funktionæren?
 3. Hvorfor lave en funktionærkontrakt?
 4. Hvornår er man funktionær?
 5. Hvornår er man timelønnet?

Hvad er en funktionærkontrakt?

En ansættelseskontrakt til en funktionæransat kaldes en funktionærkontrakt. Funktionærkontrakten er den gensidige aftale mellem arbejdsgiver og funktionær om ansættelsesvilkår og betingelser. Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver tilføjer alle relevante forhold om ansættelsen i kontrakten.

Hvad er en funktionærkontrakt?

Hvornår skal du lave en kontrakt til funktionæren?

En skriftlig ansættelseskontrakt er er i de fleste tilfælde et lovkrav. Funktionæren har en række minimumsrettigheder fastsat i Funktionærloven. Kontrakten er lovpligtig når;

Hvornår skal du lave en kontrakt til funktionæren?

 • Den ansatte er funktionæransat.
 • Ansættelsesforholdet varer mere end én måned.
 • Ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer.

Hvorfor lave en ansættelseskontrakt?

En skriftlige aftale som en ansættelseskontrakt klarlægger rettigheder og muligheder for både arbejdsgiver og arbejdstager.

Hvorfor lave en ansættelseskontrakt?

 • Lønmodtager kan forhandle vilkår om løn, løntillæg, personalegoder, arbejdstid, ferie barsel, sygdom m.m.
 • Arbejdsgiveren kan forhandle løn, løntillæg, ansættelsesklausuler, særlige krav til ansættelsen m.m.

Det er dog vigtigt at orientere sig om de lovmæssige krav, der stilles i enten Funktionærloven eller en overenskomst. Ved urimelige aftalebetingelser, da kan der opstå erstatningskrav. På samme måde kan et manglende ansættelsesbrev koste arbejdsgiveren dyrt.

Hvornår er man funktionær?

Lønmodtageren kan sagtens have funktionærlignende arbejdsopgaver uden at være funktionæransat. Når medarbejderen er underlagt instruktioner over halvdelen af sin arbejdstid, arbejder indenfor;

Hvornår er man funktionær?

 • Handel (sælgere, revisorer)
 • Administrativt kontorarbejde (sekretærer, repræsentanter)
 • Lagerekspedition (lagermedarbejdere)
 • Teknisk eller klinisk bistand (laboranter, tandplejere, klinikassistenter).
 • Arbejdsledelse (tilsynsansvarlige, mellemledere).

Hvornår er man timelønnet?

En timelønnet medarbejder får kun udbetalt løn for de antal timer, personen arbejder. Indholdet til ansættelseskontrakt for en timelønnet kan se forskellige ud. Kontraktens indhold bestemmes ud fra følgende forhold;

Hvornår er man timelønnet?

 1. Funktionærer på timeløn
 2. Timelønnede med overenskomst
 3. Timelønnede uden overenskomst

Arbejdsretsloven og arbejdsvilkår

Arbejdsretsloven i Danmark sætter mindste krav til en ansættelse uanset om medarbejderen er dækket af en overenskomst eller ej. Ud over de stillede krav kan arbejdsgiveren selv frit bestemme en arbejdstagers vilkår i ansættelsen.  Det er altid en god idé at skrive alle aftalens punkter ned i den skriftlige aftale.

Skabelon til ansættelseskontrakten

Som funktionær kan medarbejderen være månedslønnet, timelønnet, deltidsansat, på fleksjob eller med varierende arbejdstider. Derudover kan den ansatte være ansat med eller uden overenskomst. Uanset ansættelsesforhold er det en god idé at udarbejde en skriftlig kontrakt, så betingelserne for ansættelsen er klarlagt.

10 punkter til aftalens indhold:

 • Partsoplysninger og arbejdsplads
 • Stillingbetegnelse og overenskomst
 • Tiltrædelsestidspunkt
 • Løn   og løntillæg, bonus m.fl.
 • Arbejdstid og arbejdsform.
 • Ferie og løn under ferie.
 • Sygdom, barsel og lønudbetaling
 • Opsigelsesvarsel og de særlige regler i Funktionærloven.
 • Ansættelsesklausuler, loyalitetspligt og tavshedspligt 
 • Særlige aftalerTillæg/allonge, fratrædelsesgodtgørelse.

Funktionærlovens minimumskrav

Hvis du skal udarbejde en kontrakt til en funktionær, så skal denne stemme overens med Funktionærlovens minimumskrav. Funktionæren kan ikke stilles dårligere end rettighederne stilles nedenfor;

 • Ferie - Fuld lønudbetaling
 • Sygdom – Fuld lønudbetaling
 • Barselsorlov – Delvis lønudbetaling
 • Opsigelsesvarsel – længere end andre ansattes
 • Fratrædelsesgodtgørelse efter 12 års ansættelse
 • Godtgørelse ved uberettiget fyring efter 1 års ansættelse

Timelønnet uden overenskomst

En timelønnet medarbejder uden overenskomst har ikke krav på;

 • Mindsteløn
 • Ferie og feriepenge (dog har enhver ret til 5 ugers ferie hvert år).
 • Lønudbetaling under sygdom
 • Lønudbetaling under barsel
 • Pensionsbidrag
 • Opsigelsesvarsel er kortere
 • Fratrædelsesgodtgørelse
 • Godtgørelse ved usaglig opsigelse (dog erstatningskrav ved sagsanlæg).

Timelønnet med overenskomst

De fleste ansættelser er omfattet af en overenskomst. Som arbejdsgiver har du også pligt til at udarbejde et ansættelsesbevis til en timelønnet. Beviset skal indeholde alle relevante ansættelsesforhold, og disse skal stemme overens med reglerne i den kollektive overenskomstaftale.

Er du i tvivl?

En i tvivl om den ansattes stillingbeskrivelse eller arbejdsopgaver, så kan det være en god idé at søge rådgivning hos Dokument24. Vores juridiske eksperter kan hjælpe dig med de konkrete regler, der gælder for ansættelsen, eller vi kan hjælpe med udarbejdelsen af funktionærkontrakten, også på engelsk.