Fuld guide til oprettelse af funktionærkontrakt

Du kan også lade dig inspirere af vores skabelon eller oprette en ansættelseskontrakt med det samme - helt gratis.

 1. Hvad er en funktionærkontrakt?
 2. Hvornår skal du lave en kontrakt til funktionæren?
 3. Hvorfor lave en funktionærkontrakt?
 4. Hvornår er man funktionær?
 5. Hvornår er man timelønnet?

Hvad er en funktionærkontrakt?

En ansættelseskontrakt til en funktionæransat kaldes en funktionærkontrakt. Funktionærkontrakten er den gensidige aftale mellem arbejdsgiver og funktionær om ansættelsesvilkår og betingelser. Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver tilføjer alle relevante forhold om ansættelsen i kontrakten.

Hvad er en funktionærkontrakt?

Hvornår skal du lave en kontrakt til funktionæren?

En skriftlig ansættelseskontrakt er i de fleste tilfælde et lovkrav. Funktionærer har en række minimumsrettigheder fastsat i funktionærloven. Kontrakten er lovpligtig når:

 • Den ansatte er funktionæransat.
 • Ansættelsesforholdet varer mere end én måned.
 • Ugentlig arbejdstid overstiger 8 timer.

Hvornår skal du lave en kontrakt til funktionæren?

  Hvorfor lave en ansættelseskontrakt?

  En skriftlig aftale, som en ansættelseskontrakt, klarlægger rettigheder og muligheder for både arbejdsgiver og arbejdstager.

  • Lønmodtager kan forhandle vilkår om løn, løntillæg, personalegoder, arbejdstid, ferie barsel, sygdom med mere.
  • Arbejdsgiveren kan forhandle løn, løntillæg, ansættelsesklausuler, særlige krav til ansættelsen med mere.

  Hvorfor lave en ansættelseskontrakt?

  Det er dog vigtigt at orientere sig om de lovmæssige krav, der stilles i enten funktionærloven eller en overenskomst. Ved urimelige aftalebetingelser, kan der opstå erstatningskrav. På samme måde kan et manglende ansættelsesbrev koste arbejdsgiveren dyrt.

  Hvornår er man funktionær?

  Lønmodtageren kan sagtens have funktionærlignende arbejdsopgaver uden at være funktionæransat. For at være funktionær kræver det, at arbejdets art er omfattet af funktionærloven, at lønmodtageren gennemsnitligt arbejder mindst 8 timer om ugen med disse opgaver og at der er tale om en tjenestestilling. Funktionærer arbejder oftest indenfor:

  Hvornår er man funktionær?

  • Handel: (sælgere, revisorer)
  • Administrativt kontorarbejde: (sekretærer, repræsentanter)
  • Lagerekspedition: (lagermedarbejdere)
  • Teknisk eller klinisk bistand: (laboranter, tandplejere, klinikassistenter).
  • Arbejdsledelse: (tilsynsansvarlige, mellemledere).

  Hvornår er man timelønnet?

  En timelønnet medarbejder får kun udbetalt løn for det antal timer, personen arbejder. Indholdet i en ansættelseskontrakt for en timelønnet kan se forskelligt ud. Kontraktens indhold bestemmes ud fra følgende forhold:

  Hvornår er man timelønnet?

  1. Funktionær på timeløn
  2. Timelønnet med overenskomst
  3. Timelønnet uden overenskomst

  Arbejdsretsloven og arbejdsvilkår

  Arbejdsretsloven i Danmark sætter mindstekrav til en ansættelse, uanset om medarbejderen er dækket af en overenskomst eller ej. Ud over de stillede krav kan arbejdsgiveren selv frit bestemme en arbejdstagers vilkår i ansættelsen.

  Det er altid en god idé at skrive alle aftalens punkter ned i den skriftlige aftale.

  Skabelon til ansættelseskontrakten

  Som funktionær kan medarbejderen være månedslønnet, timelønnet, deltidsansat, i fleksjob eller med varierende arbejdstider. Derudover kan den ansatte være ansat med eller uden overenskomst. Uanset ansættelsesforhold er det en god idé at udarbejde en skriftlig kontrakt, så betingelserne for ansættelsen er klarlagt.

  10 punkter til aftalens indhold:

  1. Partsoplysninger og arbejdsplads
  2. Stillingsbetegnelse og overenskomst
  3. Tiltrædelsestidspunkt
  4. Løn  og løntillæg, bonus med flere
  5. Arbejdstid og arbejdsform
  6. Ferie og løn under ferie
  7. Sygdom, barsel og lønudbetaling
  8. Opsigelsesvarsel og de særlige regler i funktionærloven
  9. Ansættelsesklausuler, loyalitetspligt og tavshedspligt 
  10. Særlige aftaler: Tillæg/allonge, fratrædelsesgodtgørelse

  Funktionærlovens minimumskrav

  Hvis du skal udarbejde en kontrakt til en funktionær, skal denne stemme overens med funktionærlovens minimumskrav. Funktionæren kan ikke stilles dårligere end rettighederne nedenfor:

  • Ferie:  Fuld lønudbetaling
  • Sygdom: Fuld lønudbetaling
  • Barselsorlov: Delvis lønudbetaling
  • Opsigelsesvarsel: Længere end andre ansattes
  • Fratrædelsesgodtgørelse: Efter 12 års ansættelse
  • Godtgørelse: Ved uberettiget fyring efter 1 års ansættelse

  Timelønnet uden overenskomst

  En timelønnet medarbejder uden overenskomst har ikke krav på:

  • Mindsteløn
  • Ferie og feriepenge (dog har enhver ret til 5 ugers ferie hvert år)
  • Lønudbetaling under sygdom
  • Lønudbetaling under barsel
  • Pensionsbidrag
  • Opsigelsesvarsel er kortere
  • Fratrædelsesgodtgørelse
  • Godtgørelse ved usaglig opsigelse (dog erstatningskrav ved sagsanlæg)

  Timelønnet med overenskomst

  De fleste ansættelser er omfattet af en overenskomst. Som arbejdsgiver har du også pligt til at udarbejde et ansættelsesbevis til en timelønnet. Beviset skal indeholde alle relevante ansættelsesforhold. Ansættelsesforholdene skal stemme overens med reglerne i den kollektive overenskomstaftale.

  Er du i tvivl?

  En i tvivl om den ansattes stillingstegnelse eller arbejdsopgaver, kan det være en god idé at søge rådgivning hos Dokument 24. Vores juridiske eksperter kan hjælpe dig med de konkrete regler, der gælder for ansættelsen. Eller vi kan hjælpe med udarbejdelsen af funktionærkontrakten - også på engelsk.