Guide til aftalers ugyldighed

I det følgende vil vi gennemgå, hvordan en aftale bliver erklæret ugyldig og dermed ikke længere er bindende for aftalens parter. 

 1. Ugyldighedsreglerne
 2. Retsvirkningen af ugyldig aftale

Ugyldighedsreglerne

Der findes få regler, der danner grundlag for, at en aftale erklæres ugyldig.Når en aftale erklæres ugyldig, vil det sige, at aftalen ikke finder sted. Parterne er dermed ikke bundet af aftalens indhold. Aftaler kan erklæres ugyldige, hvis nedenstående har fundet sted forud for aftalens indgåelse.

Ugyldighedsreglerne

 1. Tvang/voldelig tvang: Hvis du bliver tvunget, enten ved direkte anvendelse af vold eller ved senere anvendelse af vold, til at indgå en aftale. Dette kan illustreres med to eksempler:
  Ved direkte anvendelse af vold: Lone tvinger Birgit til at indgå en aftale, fordi ellers vil hun slå hende hårdt med en mursten.
  Ved senere anvendelse af vold: Lone tvinger Birgit til at indgå en aftale ved at true med, at hun en eller anden dag vil slå hende hårdt med en mursten.
 2. Fejlskrift: Fejlskrift kan illustreres med et eksempel: Der er talt om en fejlskrift, hvis Bente skriver, at hun vil sælge sin bil for 5.000 kroner, men prisen skulle have været 50.000 kroner.
 3. Svig: Svig kan være mange ting. Én af dem kan være bedrageri. For eksempel dokumentfalsk.
 4. Vildfarelse: Vildfarelse vil sige, at du har en helt forkert opfattelse af noget. Vildfarelse kan illustreres med et eksempel: Søren sælger en havslange til Jørgen. Jørgen ønsker en havslange, der er 2 meter lang. Søren har kun en haveslange på 1 meter, men sælger alligevel haveslangen til Jørgen under påskud af, at den er 2 meter. Jørgen vælger at tro på Søren og køber haveslangen. Jørgen er i vildfarelse, og Søren er godt klar over dette.
 5. Ond tro: Aftaler skal altid indgås i god tro. Ond tro vil sige, at parterne godt vidste, at det ikke var i orden at indgå aftalen. Juridisk set hedder det, at man ikke har handlet i overensstemmelse med bonus pater familias.
 6. Udnyttelse: Når du indgår en aftale, skal hensigten bag ikke være at udnytte. Det kan for eksempel være, hvis en ansat bliver udnyttet til at arbejde to ekstra timer hver dag ulønnet, selvom der i kontrakten står, at den ansatte højst må arbejde x antal timer.

Der findes svage og stærke ugyldighedsgrunde. At en ugyldighedsgrund er stærk betyder, at der ikke skal meget til, at aftalen erklæres ugyldig. Omvendt med en svag ugyldighedsgrund, kræver det lidt mere, før aftalen erklæres ugyldig.

Svage ugyldighedsregler

De svage ugyldighedsregler er:

 • Tvang
 • Svig
 • Vildfarelse
 • Fejlskrift

Det vil sige, at det kræver lidt mere ved disse ugyldighedsgrunde, før en aftale erklæres ugyldig. Det betyder også, at det først er når løftemodtager er i ond tro, at en aftale erklæres ugyldig. Hvis løftemodtager er i god tro, kan aftalen ikke erklæres ugyldig - uanset hvad. Dette kan illustreres med et par eksempler:

Eksempel 1 (fejlskrift):

Jan skriver, at han vil sælge sit dyrebare ur til 500 kroner. Søren har længe ledt efter et sådant ur og vil straks købe det. Der er således indgået en aftale, når Søren siger til Jan, at han vil købe uret.

Efter aftalens indgåelse skriver Jan, at der i stedet skulle have stået 5.000 kroner. Det er altså en fejlskrift fra hans side. Spørgsmålet er, om Jan er bundet af aftalen til at sælge uret til blot 500 kroner?

Idet Søren længe har ledt efter dette ur, må Søren være bevidst om, at det ikke findes til en værdi af 500 kroner. Søren må derfor indse, at der er tale om en fejlskrift. Søren indgår aftalen i ond tro, og aftalen er ikke bindende for Jan.

Eksempel 2 (fejlskrift):

Hvis vi antager, at Søren ikke har nogen form for indblik i urbranchen og bare stødte på uret helt tilfældigt, er der ikke tale om ond tro. Jan er dermed bundet af aftalen og skal sælge uret til en værdi af 500 kroner, da Søren er i god tro.

Stærk ugyldighedsgrund

 • Voldelig tvang

Ved stærk ugyldighedsgrund er aftalen ugyldig uanset hvad. Dette kan illustreres med et eksempel:

Eksempel (voldelig tvang)

Jan slår Søren i gulvet og tvinger ham til at indgå en aftale. Aftalen går ud på, at Jan skal sælge sit hus til Søren til en billig pris. Dette er et eksempel på voldelig tvang, hvor aftalen er ugyldig.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!

Retsvirkningen af ugyldig aftale

Når en aftale erklæres ugyldig, er parterne ikke længere bundet af aftalens indhold. Det betyder blandt andet, at parterne har krav på, at deres del af aftalen tilbageleveres.

Retsvirkning af ugyldig aftale

Eksempel – tilbagelevering af bil

Søren køber en bil af Ole. Søren har visse udgifter ved bilens køb, herunder dens afhentning. Bilen er ikke i den stand, som Ole har givet udtryk for, at den skulle være i.

Søren kan kræve sine penge tilbage samt kræve penge for de udgifter, der var i forbindelse med købet af Oles bil. Ole kan kræve sin bil tilbage. Her stilles begge parter, som havde aftalen ikke været indgået.

Desuden kan løftegiver kræve erstatning, hvis løftemodtageren har handlet forsætligt (med vilje).

Eksempel – erstatning  

Hvis vi tager udgangspunkt i ovenstående eksempel, kan løftegiver i stedet gøre indsigelse om mangler gældende i stedet for ugyldighedslæren. Resultatet af dette er, at Søren har ret til erstatning. Søren kan dermed stilles som om aftalen var indgået, uanset om aftalen fastholdes eller ophæves.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.