Aftalers ugyldighed

Når man indgår en aftale, er der visse betingelser, der skal opfyldes for, at en aftale ikke bliver ugyldig. Ugyldighed kan opstå af flere årsager, og retsvirkningen af denne er, at aftalens parter ikke er bundet af aftalen. Læs mere om hvad en aftale er her.

I det følgende bliver det gennemgået, hvordan en aftale bliver erklæret ugyldig og dermed ikke længere er bindende for aftalens parter. Læs mere herom: 

Ugyldighedsreglerne

Der findes få regler, der danner grundlag for, at en aftale erklæres ugyldig. En aftale kan erklæres ugyldig, hvis nedenstående har fundet sted forud for aftalens indgåelse.

Ugyldighedsreglerne

 1. Tvang/voldelig tvang: Hvis man bliver tvunget, enten ved direkte anvendelse af vold eller ved senere anvendelse af vold, til at indgå en aftale. Dette kan illustreres med to eksempler. Ved direkte anvendelse af vold: Lone tvinger Birgit til at indgå en aftale ellers vil hun slå hende hårdt ned i jorden med en mursten. Ved senere anvendelse af vold: Hvis Lone tvinger Birgit til at indgå en aftale, ellers vil hun en eller anden dag slå hende hårdt ned i jorden med en mursten.
 2. Fejlskrift: Fejlskrift kan illustreres med et eksempel: Hvis Bente skriver, at hun vil sælge sin bil for 5.000 kr. men, at prisen skulle have være 50.000 kr., er der tale om en fejlskrift.
 3. Svig: Svig kan være mange ting. En af tingene kan være bedrageri. F.eks. dokumentfalsk.
 4. Vildfarelse: Vildfarelse vil sige at man har en helt forkert opfattelse af noget. Vildfarelse kan illustreres med et eksempel: Søren sælger en havslange til Jørgen. Jørgen ønsker en havslange, der er 2 meter. Søren har kun havslange på 1 meter, men alligevel sælger Søren haveslangen til Jørgen under påståelse af, at den er 2 meter. Jørgen vælger at tro på Søren, og køber haveslangen. Jørgen er i vildfarelse, og Søren er godt klar over dette.
 5. Ond tro: Aftaler skal altid indgås i god tro. Ond tro vil sige, at parterne godt vidste, at det ikke var i orden at indgå aftalen. Juridisk set hedder det, at man ikke har handlet i overensstemmelse med bonus pater familias.
 6. Udnyttelse: Når man indgår en aftale, skal hensigten bag ikke være en udnyttelse. F.eks. hvis man udnytter en ansat til at arbejde to ekstra timer hver dag ulønnet, selvom der i kontrakten står, at den ansatte max må arbejde x antal timer.

Når en aftale erklæres ugyldig, vil det sige, at aftalen ikke finder sted. Parterne er dermed ikke bundet af aftalens indhold.

Der findes svage og stærke ugyldighedsgrunde. At en ugyldighedsgrund er stærk betyder, at der ikke skal meget til for, at en aftale erklæres ugyldig. Omvendt med en svag ugyldighedsgrund, kræver det lidt mere for, at en aftale erklæres ugyldig.

Svage ugyldighedsregler:

De svage ugyldighedsregler er;

 • Tvang
 • Svig
 • Vildfarelse
 • Fejlskrift

At de ovenstående er svage ugyldighedsgrunde betyder, at det kræver lidt mere for, at en aftale kan erklæres ugyldig. Det betyder, at først når løftemodtager er i ond tro, kan aftalen erklæres ugyldig. Hvis løftemodtager er i god tro, kan aftalen ikke erklæres ugyldig, uanset hvad. Dette kan illustreres med et par eksempler.

Eksempel 1 (fejlskrift):
Jan skriver, at han vil sælge sit dyrebare ur til 500 kr. Søren har længe ledt efter et sådant ur, og vil straks købe det. Der er således indgået en aftale, når Søren siger til Jan, at han vil købe uret.

Efter aftalens indgåelse skriver Jan, at der i stedet skulle have stået 5.000 kr. og, at det er en fejlskrift fra hans side af. Spørgsmålet er om Jan er bundet af aftalen til at sælge uret til blot 500 kr.?

Idet Søren længe har ledt efter dette ur må Søren være bevidst om, at et det ikke findes til en værdi af 500 kr. Søren må derfor indse, at der er tale om en fejlskrift. Søren indgår aftalen i ond tro, og aftalen er ikke bindende for Jan.

Eksempel 2 (fejlskrift):
Antager man, at Søren ikke har nogen form for indblik i ur-branchen og bare stødte på uret helt tilfældigt, er der ikke tale om ond tro. Jan er dermed bundet af aftalen, og skal sælge uret til en værdi af 500 kr., da Søren er i god tro.

Stærk ugyldighedsgrund:

 • Voldelig tvang

Ved stærk ugyldighedsgrund er aftalen ugyldig uanset hvad. Dette kan illustreres med et eksempel.

Eksempel voldelige tvang
Jan slår Søren ned i gulvet, og tvinger ham til at indgå en aftale. Aftalen går ud på, at Jan skal sælge sit hus til Søren til en billig pris. Dette er et eksempel på voldelig tvang, og aftalen er dermed ugyldig.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!

Retsvirkningen af ugyldig aftale

Når en aftale erklæres ugyldig, er parterne ikke længere bundet af aftalens indhold. Parterne har krav på, at deres del af aftalen tilbageleveres.

Retsvirkning af ugyldig aftale

Eksempel – tilbagelevering af bil
Søren køber en bil af Ole. Søren bruger nogle udgifter på bilens køb herunder dens afhentning. Bilen er ikke i den stand, som Ole har givet udtryk for, at den skulle være i.

Søren kan kræve sine penge tilbage og kræve penge for de udgifter, der var i forbindelse med købet af Oles bil. Ole kan kræve sin bil tilbage. Her stilles begge parter som om aftalen ikke er indgået.

Desuden kan løftegiver kræve erstatning, hvis løftemodtageren har handlet forsætligt (med vilje).

Eksempel – erstatning  
Tager man udgangspunkt i ovenstående eksempel kan løftegiver i stedet gøre indsigelse om mangler gældende i stedet for ugyldighedslæren. Resultatet af dette er, at Søren har ret til erstatning. Søren kan dermed stilles som om aftalen var indgået, uanset om aftalen fastholdes eller ophæves.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.