Mellemmænd

Der er forskellige former for mellemmænd, herunder kommissærer, mæglere og handelsagenter.

En mellemmand er en person, der indgår en aftale for hovedmanden. Læs mere om aftaler her. Hvis hovedmanden ikke kan være tilstede, fordi han f.eks. er ude at rejse, kan en mellemmand være en hjælp. Hovedmanden skal som udgangspunkt give mellemmanden/fuldmægtig en fuldmagt til at indgå en aftale. Artiklen giver en beskrivelse af, hvem man kan give en fuldmagt til.

Når man skal give en fuldmagt, kan det gøres på forskellige måder. Læs mere om hvilke måder det kan gøres på her. Udgangspunktet er, at man kan give en fuldmagt til hvem som helst. Artiklen opridser kun nogle former for mellemmænd.

Hvad er en kommissær?

En kommissær er et bredt begreb, der dækker ordet ”embedsmænd” i Danmark.

Hvad er en kommissær?

Eksempler på embedsmænd kan være:

  • En ansat hos en kommune
  • En minister

Det er selvfølgelig lettere for dig at tage kontakt til en ansat hos kommunen, end det er at få kontakt til en minister. Derfor har ministeren ansat kommisærer/embedsmænd til at agere på ministerens vegne.

En kommissær kan fungere som en mellemmand til at indgå en aftale, på vegne af en hovedmand. En kommissær handler i eget navn og ikke i hovedmandens navn. Dog handler en kommissær ikke for egen regning, men for hovedmandens regning. Dette kan illustreres med et eksempel:

Eksempel 1: Søren siger til Børge, at han skal indgå en aftale med Liv. Søren fortæller yderligere Børge, at Søren ikke kan være til stede på mødet. Han spøger derfor Børge, om han kan optræde på Sørens vegne. Børger accepterer dette og fungerer nu som selvstændig mellemmand for Søren, når han skal møde Liv for at indgå en aftale. Liv accepterer handlen med Børge. Der er indgået en aftale mellem Børge, som er mellemmanden/kommissæren, og Liv. De efterfølgende omkostninger forbundet med aftalen, betaler Søren/hovedmanden, da aftalen er indgået på Sørens vegne.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!

Hvad er en mægler?

En mægler er en anden form for mellemmand, der fungerer på hovedmandens vegne ved aftaleindgåelse. En mægler benyttes typisk i aftaler der indgås mellem forretningsfolk.

Hvad er en mægler?

Eksempler på mæglere kan være:

  • Ejendomsmæglere
  • Skibsmæglere

Mæglerens opgave er ikke at få forhandlet en aftale hjem på hovedmandens vegne. Mæglerens opgave er at skabe en kontakt mellem hovedmanden og en tredjemand. Indgår hovedmanden og en tredjemand en aftale, får mægleren provision for aftaleindgåelsen. Dette kan illustreres med et eksempel:

Eksempel 1: Kalle ringer til Ludvig, som er mægler. Ludvigs opgave er at fremsætte et tilbud til Lars vedrørende at købe 10 kontorstole til en værdi af 10.000 kr. Ludvig sender efterfølgende tilbuddet til Lars på kontorstolene. Lars accepterer tilbuddet fra Ludvig, og der er dermed indgået en aftale mellem hovedmanden Kalle og tredjemand Lars. Ludvig får provision for aftalen.

Vil du se mere om forskellige typer fuldmagter, så se her:

Læs mere om generalfuldmagter - tryk her.

Læs mere om fremtidsfuldmagter - tryk her.

Hvad er en handelsagent?

En handelsagent er også en slags mellemmand, der fungerer på hovedmandens vegne, når der skal indgås en aftale, hvor hovedmanden ikke kan være tilstede. En handelsagent handler i hovedmandens navn, modsat en kommissær.

Hvad er en handelsagent?

En handelsagent tager sig af køb og salg af varer ved at indgå aftaler i hovedmandens navn. En handelsagent kan også have til opgave at skaffe nye kunder til hovedmanden. Dette kan f.eks. være en handelsagent, der fungerer som rejseagent. En rejseagent er en agent, der rejser på hovedmandens vegne for at opsøge kunder til hovedmanden. Dette kan illustreres med et eksempel:

Eksempel 1: Kian spørger Lone om hun kan rejse ud og udvide kundekredsen for sin nye virksomhed. Lone accepterer dette, og rejser ud som rejseagent/mellemmand på vegne af Kian/hovedmanden. Lone opsøger kunder til Kians virksomhed. Lone er altså rejseagenten, der opsøger kunder til Kians virksomhed.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.