Guide om mellemmænd

Der er forskellige former for mellemmænd, herunder kommissærer, mæglere og handelsagenter.

Du kan læse mere om aftaler generelt her. Når du skal give en fuldmagt, kan det gøres på flere forskellige måder. Læs mere om, hvilke måder det kan gøres på her. Udgangspunktet er, at man kan give en fuldmagt til hvem som helst. Denne artikel opridser kun nogle former for mellemmænd. 

  1. Hvad er en kommissær?
  2. Hvad er en mægler?
  3. Hvad er en handelsagent?

Hvad er en kommissær?

En kommissær er et bredt begreb, der dækker over ordet ”embedsmænd” i Danmark. Embedsmænd kan for eksempel være:

  • En person ansat hos kommunen
  • En minister
Det er selvfølgelig lettere at kontakte en person ansat ved kommunen end en minister. Derfor har ministeren ansat kommissærer/embedsmænd til at agere på ministerens vegne.

Hvad er en kommissær?

En kommissær kan, på vegne af en hovedmand, fungere som mellemmand ved indgåelse af aftaler. Kommissæren handler i eget navn og ikke i hovedmandens navn. Dog handler en kommissær ikke for egen regning, men for hovedmandens regning. Det kan illustreres med dette eksempel:

Eksempel: Søren siger til Børge, at han skal indgå en aftale med Liv. Søren fortæller yderligere Børge, at Søren ikke kan være til stede på mødet. Han spørger derfor Børge, om han kan optræde på Sørens vegne. Børge accepterer og fungerer nu som selvstændig mellemmand for Søren, når han skal møde Liv for at indgå en aftale.

Liv accepterer handlen med Børge. Der er dermed indgået en aftale mellem Børge, som er mellemmanden/kommissæren, og Liv. De efterfølgende omkostninger forbundet med aftalen, betaler Søren (hovedmanden), da aftalen er indgået på Sørens vegne.

Det koster kun 695,- at lave dit testamente!

Hvad er en mægler?

En mægler er en anden form for mellemmand, der fungerer på hovedmandens vegne ved aftaleindgåelse. En mægler benyttes typisk i aftaler, der indgås mellem forretningsfolk. Eksempler på mæglere kan være:

  • Ejendomsmæglere
  • Skibsmæglere

Hvad er en mægler?

Mæglerens opgave er ikke at få forhandlet en aftale hjem på hovedmandens vegne. Mæglerens opgave er at skabe en kontakt mellem hovedmanden og en tredjemand. Indgår hovedmanden og en tredjemand en aftale, får mægleren provision for aftaleindgåelsen. Nedenstående er et eksempel på dette:

Eksempel: Kalle ringer til Ludvig, som er mægler. Ludvigs opgave er at fremsætte et tilbud til Lars vedrørende at købe 10 kontorstole til en værdi af 10.000 kroner. Ludvig sender efterfølgende tilbuddet på kontorstolene til Lars.

Lars accepterer tilbuddet fra Ludvig. Dermed er der indgået en aftale mellem Kalle (hovedmand) og Lars (tredjemand). Ludvig får provision for aftalen.

Vil du se mere om forskellige typer fuldmagter, så se her:

Læs mere om generalfuldmagter - tryk her.

Læs mere om fremtidsfuldmagter - tryk her.

Hvad er en handelsagent?

En handelsagent er også en slags mellemmand, der fungerer på hovedmandens vegne, hvis vedkommende ikke selv kan være til stede, når en skal indgås. I modsætning til en kommissær handler en handelsagent i hovedmandens navn.

Hvad er en handelsagent?

En handelsagent tager sig af køb og salg af varer ved at indgå aftaler i hovedmandens navn. En handelsagent kan også have til opgave at skaffe nye kunder til hovedmanden. Det kan for eksempel være en handelsagent, der fungerer som rejseagent. En rejseagent er en agent, der rejser på hovedmandens vegne for at opsøge kunder til hovedmanden. Se nedenstående eksempel:

Eksempel: Kian spørger Lone, om hun kan rejse ud og udvide kundekredsen for hans nye virksomhed. Lone accepterer dette og rejser ud som rejseagent (mellemmand) på vegne af Kian (hovedmanden), hvor hun opsøger kunder til Kian's virksomhed. Lone er altså rejseagenten, der opsøger kunder til Kian's virksomhed.

Testamentet sikrer familien - Det tager 15 min.