For at hjælpe dig på vej med din beslutning, gennemgår vi i denne artikel de tre beskatningsmuligheder, så du er bedre klædt på til at foretage valget.

 1. Personligt ejet virksomhed og skat
 2. Hvad er virksomhedsskatteordningen?
 3. 3 ting du skal vide om virksomhedsordningen
 4. Hvad er kapitalafkastordningen?
 5. 3 ting du skal vide om kapitalafkastordningen
 6. Hvad er personskat?
 7. 3 ting du skal vide om personskat
 8. Hvilken beskatningsmetode skal du vælge?

Personligt ejet virksomhed og skat

Alle virksomheder har pligt til at betale skat i Danmark. Men i modsætning til kapitalselskaber, der betaler selskabsskat, har du som selvstændigt erhvervsdrivende faktisk flere muligheder at vælge imellem, når det kommer til beskatning.

 • Virksomhedsskatteordningen
 • Kapitalafkastordningen
 • Personskat

Hvad er virksomhedsskatteordningen?

Virksomhedsskatteordningen, også kaldet virksomhedsordning eller VSO, er en ordning, du kan vælge at blive beskattet efter, hvis du har en personligt ejet virksomhed. Med den kan du spare penge op i virksomheden og kun betale 22% (2024) i skat af dem.

Hvis du eksempelvis ejer en enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab, bliver du som udgangspunkt beskattet direkte af virksomhedens overskud. Det skyldes, at du og virksomheden juridisk set betragtes som én enhed. Og det gælder, uanset om pengene bliver brugt til privat forbrug eller opspares i virksomheden.

Med virksomhedsordningen kan du imidlertid opnå den samme skattemæssige fordel, som kapitalselskaberne har. Her kan du nemlig spare nogle af pengene op i din virksomhed, og kun blive beskattet med en sats på 22% (2024).

Du betaler derfor kun skat som ved personlig indkomst, hvis du vælger at hæve af opsparingen til privat forbrug. I det tilfælde bliver den skat (22%), du allerede har betalt, trukket fra.

Beregning ved virksomhedsskatteordning

Lise er selvstændigt erhvervsdrivende og havde i 2023 en omsætning på 800.000 kroner med udgifter for 100.000 kroner. Hendes overskud var derfor på 700.000 kroner.

Hun hævede 200.000 kroner af overskuddet til privat forbrug og lod de resterende 500.000 kroner stå i virksomheden som opsparing. Virksomheden skal dermed betale 22% i virksomhedsskat af det sparede overskud (500.000 kroner).

Mens Lise skal betale indkomstskat af de 200.000 kroner.

3 ting du skal vide om virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen indebærer en del administrativt arbejde. Du skal blandt andet udarbejde et selvstændigt årsregnskab samtidig med, at der stilles en række krav til bogholderi og revision.

 1. Det er meget vigtigt, at du allerede fra starten af indkomståret sørger for at lave en skarp afgrænsning mellem din privatøkonomi og virksomhedens økonomi. Det kan du for eksempel gøre ved at bogføre virksomhedens kapital på særlige konti.
 2. Du kan allerede ved forskudsopgørelsen vælge at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningen. Det endelige valg skal dog først træffes, når du udfylder oplysningsskemaet (tidligere den udvidede selvangivelse). Du kan læse mere om valg af virksomhedsordningen hos SKAT.
 3. Der kan være adskillige faktorer, som har indflydelse på, hvordan virksomhedsskatteordningen skal anvendes i praksis i netop din personligt ejet virksomhed. Derudover er der mange krav til både bogføring og regnskab. Selvom det ikke er påkrævet, anbefaler vi derfor, at du allierer dig med en revisor eller anden skattekyndig rådgiver for at sikre, at alt bliver opfyldt. 

Hvad er kapitalafkastordningen?

Kapitalafkastordningen, der også kaldes KAO, er den anden frivillige ordning, du kan vælge at blive beskattet efter som selvstændigt erhvervsdrivende. Den stiller færre krav end VSO og er oplagt, hvis du ikke har behov for at spare penge op i virksomheden.

Ordningen fungerer således, at der beregnes et kapitalafkast, som bliver beskattet som kapitalindkomst i stedet for personlig indkomst. Du kan altså trække kapitalafkastet fra din personlige indkomst, og i stedet lægge den til kapitalindkomsten (den indkomst, du får fra for eksempel renter og aktier). På den måde bliver din personlige indkomst reduceret, mens kapitalindkomsten bliver højere.

Du kan udregne kapitalafkastet med følgende beregning:

Virksomhedens aktiver x kapitalafkastsatsen

Kapitalafkastsatsen finder du hos SKAT, som har oplyst, at satsen for indkomståret 2024 er 3,5%.

Fordelen ved kapitalafkastordningen er, at du kan spare penge i skat og samtidig ikke betale AM-bidrag af den del af overskuddet, der beskattes som kapitalindkomst. Ordningen er desuden ikke underlagt de samme krav som virksomhedsordningen. Du skal blot sørge for at holde styr på din virksomheds aktiver og værdien af disse, hvilket du ikke nødvendigvis behøver en revisor til.

Beregning ved kapitalafkastordningen

Morten har en personligt ejet virksomhed med aktiver for 400.000 kroner.

Hans samlede aktiver skal så ganges med kapitalafkastsatsen, som for indkomståret 2024 er 3,5%.

Kapitalafkast = 400.000 x 0,03 = 12.000 kroner.

Herefter trækkes kapitalafkastet på 12.000 kroner fra Mortens personlige indkomst og lægges i stedet oven i kapitalindkomsten. Dermed beskattes kapitalafkastet som kapitalindkomst i stedet for som Mortens personlige indkomst.

3 ting du skal vide om kapitalafkastordningen

Ved kapitalafkastordningen har du ikke partout behov for en revisor, da der ikke er lige så høje krav til bogføring som ved virksomhedsordningen. Ordningen er eksempelvis fordelagtig, hvis du udlejer fast ejendom.

 1. Du kan risikere, at kapitalafkastsatsen er på 0%, hvilket vil sige, at ordningen det pågældende år ikke adskiller sig fra beskatning efter personskatteloven.
 2. Kapitalafkastet kan maksimalt udgøre det højeste beløb af:
  1. Din virksomheds overskud eller
  2. Den samlede negative kapitalindkomst (eksklusive det beregnede kapitalafkast)
 3. Allerede ved forskudsopgørelsen kan du vælge at blive beskattet efter kapitalafkastordningen, men dit endelige valg skal først foretages ved udfyldelse af oplysningsskemaet (tidligere den udvidede selvangivelse), som ligger klar i marts. Du kan læse mere om valg af kapitalafkastordningen her.

Hvad er personskat?

Personskat er den skat, som alle danske borgere med en skattepligtig indkomst skal betale. Hvis din virksomhed bliver beskattet efter personskatteloven, bliver du beskattet af virksomhedens overskud som indkomstskat, fordi du og virksomheden anses som én enhed.

Som én enhed skelnes der ikke mellem indkomst og overskud, hvorfor det opsparede overskud beskattes som din personlige indkomst.

Beregning ved personskat

Der er flere forskellige hensyn at tage hensyn til, når du skal beregne, hvor meget du skal betale i personskat. Det afhænger blandt andet af fradrag samt om du er ejer af eksempelvis aktier eller ejendomme. Du kan se forskellige skattesatser her.

Som udgangspunkt fungerer personskat således, at hvis din virksomhed har et overskud på 200.000 kroner, så svarer det til, at du har en lønindtægt på 200.000 kroner.

Du kan selv løbende rette i din forskudsopgørelse – jo mere præcis den er, desto større er chancen for, at du ikke skal betale restskat, når året er omme.

3 ting du skal vide om personskat

Medmindre du vælger at benytte dig af enten virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, bliver din virksomhed beskattet efter personskatteloven. Du skal være opmærksom på, at et eventuelt underskud trækkes fra din personlige indkomst.

 1. Du betaler skat af din personligt ejet virksomhed løbende ved at skrive det beløb, du forventer at få i overskud eller underskud på din forskudsopgørelse. Hvis dette beløb forandrer sig undervejs, kan du ændre det på din forskudsopgørelse hen ad vejen. For at sikre, at din skat blive betalt løbende, skal du betale skat, når du udskriver fakturaen, uanset om du har modtaget pengene eller ej.
 2. Din årsopgørelse hos SKAT bliver udvidet med en virksomhedsdel, også kaldet et oplysningsskema. Det er her, du skal oplyse din virksomheds endelige over- og underskud. Først skal du dog lave et årsregnskab for din virksomhed, så du har tallene, du skal bruge.
 3. Fristen for at oplyse din virksomheds resultat er den 1. juli. Overskrider du denne frist, skal du betale et skattetillæg på 200 kroner for hver dag, fristen overskrides. Dog højst 5.000 kroner i alt. Hvis din skattepligtige indkomst ikke overstiger 588.900 kroner (2024) er tillægget på 100 kroner per dag, men maksimalt 2.500 kroner i alt.

Hvilken beskatningsordning skal du vælge?

Der er både fordele og ulemper, uanset hvilken af beskatningsmetoderne du vælger. For at træffe beslutningen skal du især overveje, hvor meget arbejde du selv er klar til at lægge i det, da det er meget forskelligt, hvad ordningerne kræver af dig.

Den mindst ”krævende” mulighed er personskatteloven. Og hvis du hverken har renteudgifter eller et behov for at spare op i din personligt ejet virksomhed, kan dette være oplagt for dig.

Virksomhedsskatteordningen kræver mest i forhold til regnskabsmæssigt arbejde fra din side, hvorfor det som regel er en god idé at få en skattekyndig rådgiver til at tage sig af det. Til gengæld kan du med VSO spare virksomhedens overskud op med en skattesats på 22% (2024), hvilket ikke er muligt med de to andre ordninger.

Kapitalafkastordningen ligger lidt imellem de to, da du får flere skattemæssige fordele end med personskatteloven, mens kravene er mere enkle end ved virksomhedsordningen. Dette er en god ordning for dig, hvis du har et kapitalafkast at trække fra din personlige indkomst.