Likviditetsprognoser og økonomisk planlægning for mindre virksomheder

Tag kontrol over din virksomheds økonomi med likviditetsprognoser og økonomisk planlægning. I denne artikel giver vi dig praktiske råd og strategier til, hvordan du kan styre og optimere likviditeten i din virksomhed.

 1. Definition af likviditetsprognoser
 2. Hvordan hjælper likviditetsprognoser og økonomisk planlægning?
 3. Likviditetsprognoser og mindre virksomheder
 4. 5 værktøjer til økonomisk planlægning
 5. Hvordan udarbejder jeg likviditetsprognoser?
 6. Sådan styrker du din virksomheds likviditet

Definition af likviditetsprognoser

Likviditetsprognoser bruges til at analysere og forudsige fremtidige pengestrømme og likviditetsbehov. Det gøres ved at kigge på tidligere data, forudsigelser for indtægter og udgifter, betalingsmønstre samt alle andre relevante faktorer.

Formålet med likviditetsprognoser er som udgangspunkt at sikre, at virksomheden har nok likvide midler til at opretholde driften og opfylde sine betalingsforpligtelser. Dermed spiller likviditetsprognoser en central rolle for virksomheders økonomiske planlægning og omkostningsstyring.

Hvordan hjælper likviditetsprognoser og økonomisk planlægning?

Din virksomheds overlevelse afhænger af, at du har kontrol over likviditeten. Det får du blandt andet ved at udarbejde likviditetsprognoser, som kan danne grundlag for virksomhedens økonomiske plan.

Det gør dig i stand til at træffe mere informerede finansielle beslutninger samt minimere risikoen for likviditetsproblemer. Hvis virksomheden mangler likviditet, kan det nemlig resultere i betalingsvanskeligheder, som i sidste ende kan føre til konkurs.

Det vil bidrage til at:

 • Skabe klare mål: Ved at studere både din virksomheds økonomiske situation og markedsforholdene er du bedre rustet til at definere, hvilke mål der er relevante og opnåelige for din virksomhed. Det kan eksempelvis inkludere mål for indtjening, markedsandel, likviditet og rentabilitet.
 • Optimere ressourcer: Med en gennemarbejdet økonomisk plan er det lettere at identificere, hvordan du bedst kan udnytte virksomhedens ressourcer. Analyse af indtægter, udgifter og investeringsbehov gør det muligt at prioritere samt foretage strategiske valg, der kan maksimere brugen af tilgængelige midler.
 • Styring af likviditet: Ved hjælp af likviditetsprognoser kan du forudse likviditetsbehov og -mønstre i din virksomhed. Dermed kan du tage proaktive skridt for at undgå økonomiske udfordringer. Det bidrager til, at virksomheden kan opretholde en sund økonomisk position.
 • Skabe et bedre beslutningsgrundlag: En økonomisk plan gør dig i stand til at træffe velbegrundede beslutninger vedrørende for eksempel virksomhedens finansiering og investeringer. Klare mål, indtægtsprognoser, omkostningsanalyser og økonomiske nøgletal gør det muligt at vurdere konsekvenserne og handle på en forebyggende måde.
 • Fremme vækst og udvikling: Økonomisk planlægning hjælper med at identificere ressourcer, finansieringsbehov samt potentielle risici. Når du er sikker på, at virksomheden kan opfylde sine økonomiske forpligtelser, skabes der muligheder for vækst og udvikling i overensstemmelse med markedet.
 • Risikohåndtering: Analyse og evaluering af potentielle risici gør det lettere at fastlægge strategier for håndtering af disse. Dermed kan du minimere risikoen for uforudsete økonomiske udfordringer, tab af markedsandele eller andre negative konsekvenser for din virksomhed.

Likviditetsprognoser og mindre virksomheder

Uanset størrelsen har alle virksomheder brug for økonomisk planlægning og prognoser. Dog kan det have større betydning for mindre virksomheder, da de ofte har flere begrænsninger end større virksomheder.

Præcise likviditetsprognoser kan blandt andet være særligt gavnlige for mindre virksomheder i forhold til nedenstående udfordringer:

 • Begrænsede finansielle ressourcer: Mindre virksomheder har ofte færre finansielle ressourcer sammenlignet med større virksomheder. Hvis prognoserne ikke er nøjagtige og opdaterede, kan det derfor have betydelige konsekvenser, da de eventuelt ikke kan håndtere uforudsete likviditetsudfordringer.
 • Usikkerhed omkring indtægter og udgifter: Det samme gælder i forhold til likviditetsreserver. Små virksomheder er ofte mere sårbare over for ændringer i indtægter, udgifter eller betalingsfrister. En præcis prognose er altså afgørende for at styre deres kortsigtede likviditetsposition og undgå kriser. Med en klar forståelse af forventede indtægter og udgifter kan mindre virksomheder bedre styre deres likviditet.
 • Finansieringsmuligheder: For mindre virksomheder kan det være nødvendigt med ekstern finansiering for at understøtte både vækst og udvikling. Her kan en grundig likviditetsprognose øge troværdigheden hos potentielle investorer og dermed forbedre chancerne for at opnå den nødvendige finansiering. Med en gennemarbejdet likviditetsprognose kan investorerne se, at virksomheden har kontrol over sin økonomi, hvilket øger tilliden til at investere.
 • Afhængighed af arbejdskapital: Da små virksomheder ofte ikke har den samme likviditet som større virksomheder, kan de være mere afhængige af arbejdskapital. En likviditetsprognose hjælper med at styre og planlægge arbejdskapitalbehovet for at sikre, at virksomheden har tilstrækkelig likviditet til at opretholde driften samt håndtere eventuelle udsving.

5 værktøjer til økonomisk planlægning

Økonomisk planlægning er essentielt for alle virksomheder, og der er mange metoder at vælge imellem. Det drejer sig om at forudsige samt styre indtægter, udgifter og likviditet, så virksomheden kan opnå sine økonomiske mål og sikre finansiel stabilitet.

Her er 5 af de vigtigste værktøjer til økonomisk planlægning:

 1. Budgettering: Budgetter viser likviditetsmangler eller -overskud og kan derfor bruges til at forudse samt styre pengestrømme. De giver blandt andet et billede af, hvor mange kontanter virksomheden vil have til rådighed i fremtiden, så der kan planlægges derefter.
 2. Pengestrømsopgørelse: Pengestrømsopgørelser giver indsigt i, hvor kontanterne genereres og anvendes i virksomheden. Det kræver en grundig gennemgang af pengestrømmene fra både drifts-, investerings- samt finansieringsaktiviteter. Opgørelsen bruges til at vurdere ind- og udstrømning af kontanter i virksomheden samt finde frem til potentielle likviditetsbehov.
 3. Nøgletalsanalyse: Med en nøgletalsanalyse kan du sammenligne virksomhedens nøgletal med branchestandarder samt identificere styrker og svagheder i din virksomheds økonomi. Det kan omfatte beregning af forskellige nøgletal, såsom overskudsmargin og afkastningsgrad. Disse nøgletal viser virksomhedens økonomiske sundhed og ydeevne.
 4. Break-even-analyse: Denne analyse kan hjælpe med at vurdere virksomhedens rentabilitet samt risici. Den viser det punkt, hvor indtægterne dækker alle udgifterne, og der hverken er over- eller underskud. Her skal der kigges på faste og variable omkostninger samt salgspriser.
 5. Sensitivitetsanalyse: Sensitivitetsanalyser kan inkludere ændringer i salgspriser, markedsandel eller andre variabler. Det indebærer at undersøge, hvordan ændringer i forskellige variabler påvirker virksomhedens økonomiske resultater.

Hvordan udarbejder jeg likviditetsprognoser?

Først og fremmest skal du være opmærksom på, at likviditetsprognoser ikke er statiske. De kræver regelmæssige opdateringer og justeringer for at være gældende. Her er nogle trin, du kan følge:

 • Indsamling af data: Det inkluderer pengestrømsoplysninger, betalingsfrister, omkostninger og alle andre relevante oplysninger. Disse vil danne grundlaget for din likviditetsprognose.
 • Identifikation af indtægtsstrømme: Her skal du kigge på salgsprognoser, faktureringscyklusser samt dine kunders betalingsmønstre. Det er også vigtigt at tage højde for, hvis din virksomhed er påvirket af sæsonmæssige ændringer eller usikkerheder.
 • Vurdering af udgifter: Gennemgå alle virksomhedens forventede udgifter – faste såvel som variable omkostninger. Det kan for eksempel være lønudgifter, driftsomkostninger og alle andre udgifter, der påvirker likviditeten.
 • Likviditetsprognoser: Beregn virksomhedens fremtidige likviditetsbehov ud fra de oplysninger, du har indsamlet samt forudsigelserne for henholdsvis indtægter og udgifter. Dette involverer også at estimere, hvordan dine pengestrømme vil udvikle sig over en given periode samt identificere, om der vil være perioder med likviditetsmangel eller overskud.
 • Likviditetsstyring: Ved hjælp af likviditetsprognosen kan du beslutte, hvordan for eksempel perioder med likviditetsmangel skal håndteres.
 • Overvågning og justering: Sørg for løbende at følge op samt sammenligne de faktiske pengestrømme med din likviditetsprognose. Hvis du opdager, at der er noget, der ikke stemmer, skal du foretage de nødvendige justeringer.

Sådan styrker du din virksomheds likviditet

Alle virksomheder har brug for likviditetsprognoser og økonomisk planlægning for at styrke deres stabilitet og bæredygtighed. Derfor har vi samlet nogle tips og strategier til, hvordan du kan optimere din virksomheds økonomiske situation.

Skab realistiske og detaljerede likviditetsprognoser:

 • Gennemgå og analyser tidligere likviditetsdata for at få en forståelse af din virksomheds pengestrømme
 • Opstil realistiske forventninger til indtægter og omkostninger i din prognose. Husk at tage højde for sæsonbaserede variationer
 • Sørg for at opdatere regelmæssigt

Identificér og håndtér likviditetsrisici:

 • Overvåg dine kunders betalingsmønstre nøje. Vær opmærksom på forsinkede betalinger og tag hurtigt hånd om dem.
 • Implementer eventuelt effektive fakturerings- og opfølgningsprocedurer for at sikre rettidig betaling
 • Undgå at være afhængig af én eller få enkelte kunder
 • Forudse og planlæg for uforudsete udgifter. Opret eventuelt en nødfond for at kunne dække dem

Optimer dine indtægter

 • Undersøg og forstå din målgruppe
 • Definer og udnyt muligheder for at øge salget gennem for eksempel markedsføringskampagner
 • Fokusér på at give gode kundeoplevelser og fastholde eksisterende kunder
 • Overvej alternative salgsmetoder, såsom onlinesalg.

Effektiv omkostningsstyring

 • Gennemgå omkostningerne regelmæssigt og identificér eventuelle områder, der kan reduceres eller er unødvendige
 • Prøv at forhandle med leverandører i forhold til bedre priser eller betalingsbetingelser
 • Hold øje med inflationen og undersøg markedet for mere omkostningseffektive alternativer
 • Vær konsekvent med at overholde virksomhedens budget og undgå overflødige udgifter

Invester i økonomistyringssystemer og værktøjer

 • Brug automatiserede økonomistyringssystemer, der kan lette likviditetsprognoser og økonomisk planlægning og gøre processen mere effektiv
 • Anvend værktøjer til pengestrømsopgørelse, budgettering samt nøgletalsanalyse

Opbyg stærke relationer med finansielle partnere

 • Sørg for at skabe et godt samarbejde med din bank og hold din bankrådgiver opdateret om virksomhedens planer samt likviditetsbehov
 • Udforsk diverse finansieringsmuligheder og vær åben over for alternative finansieringskilder for at styrke virksomhedens likviditet