Hvad er likviditet, og hvorfor er det vigtigt for din virksomhed?

Sund likviditet er rygraden i enhver virksomhed. Det er afgørende for at kunne opfylde økonomiske forpligtelser, håndtere udfordringer og udnytte vækstmuligheder.

Læs med og få indsigt i, hvorfor likviditet er essentielt for din virksomheds succes og lær praktiske tips til, hvordan du kan forbedre den.

 1. Hvad betyder likviditet?
 2. Hvorfor er likviditet vigtigt?
 3. Hvad er likviditetsgrad?
 4. Likviditetsstyring – sådan forbedrer du din virksomheds likviditet
 5. 5 tips til at løse likviditetsproblemer

Hvad betyder likviditet?

Likviditet refererer til en virksomheds økonomiske tilstand. Det er et udtryk for, om virksomheden er i stand til at betale sine kortfristede gældsforpligtelser til tiden. I daglig tale kan man også kalde det for virksomhedens nettorådighedsbeløbet.

Kort sagt beskriver likviditet forholdet mellem omsætningsaktiver og den kortfristede gæld. Omsætningsaktiver er aktiver, der forventes at blive brugt eller omsat til kontanter inden for en kort periode. Kortfristet gæld er de økonomiske forpligtelser, der skal betales inden for samme korte periode. Virksomhedens likviditet er de likvide midler, der er tilbage, når de økonomiske forpligtelser er modregnet.

Likvide midler omfatter kontanter, bankkonti og andre aktiver, der nemt og hurtigt kan omsættes til kontanter. At have høj likviditet indikerer, at virksomheden har nok likvider til rådighed. Dermed er virksomheden i stand til at betale sine regninger og opfylde andre økonomiske forpligtelser, hvis de skulle opstå.

Hvorfor er likviditet vigtigt?

For at sikre din virksomheds overlevelse, er det essentielt, at den er i stand til at betale for eksempel regninger, lønninger og skat til tiden. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan det skade ellers gode forretningsrelationer til leverandører og kunder.

Utilstrækkelig likviditet kan føre til forsinkede betalinger, tab af kreditværdighed samt begrænsede forretningsmuligheder. I sidste ende kan det endda føre til lukning af virksomheden eller insolvens.

3 grunde til at prioritere likviditet:

 1. Opfyldelse af økonomiske forpligtelser: Du kan være sikker på, at der er midler nok til at betale lønninger, regninger, leverandører og andre løbende omkostninger til tiden. Det opretholder sunde forretningsrelationer og sørger samtidig for kontinuitet i driften.
 2. Finansiel stabilitet: Det betyder også, at din virksomhed er bedre rustet til at håndtere uforudsete udgifter, tab af indtægter eller ændringer i markedsvilkår. Dermed behøver du ikke at ty til for eksempel eksterne finansieringskilder med mindre gunstige vilkår.
 3. Mulighed for vækst og investering: Din virksomhed opnår en vis fleksibilitet i forhold til at kunne handle hurtigt og effektivt, når gode muligheder dukker op. Det gør det muligt for virksomheden at springe til uden bekymring om at skaffe ekstern finansiering. Det kan for eksempel være vækstinitiativer, opkøb af konkurrenter eller investering i nye produkter på markedet. Din virksomhed kan samtidig også reagere straks på ændringer i trends, kundebehov eller konkurrenters handlinger.

Hvad er likviditetsgrad?

Likviditetsgraden er en måling af din virksomheds betalingsevne. Når du har udregnet likviditetsgraden, viser tallet, om virksomheden er i stand til at betale sine kortfristede gældsforpligtelser.

For at kunne beregne likviditetsgraden skal du kende din virksomheds omsætningsaktiver samt kortfristede gæld. Omsætningsaktiver er som nævnt de aktiver, som forventes at blive omsat til kontanter inden for en kort periode – normalt inden for et år.

Beregningen er: (Omsætningsaktiver / Kortfristet gæld) x 100

Lad os for eksempel sige, at din virksomhed har 600.000 kroner i omsætningsaktiver og en kortfristet gæld på 350.000 kroner.

Regnestykket vil dermed se således ud:

(600.000 kr. / 350.000 kr.) x 100

600.000 / 350.000 = 1,71

1,71 x 100 = 171

Likviditetsgraden er altså 171 %.

Som hovedregel anser man en likviditetsgrad på 150 % eller derover som sund.

Likviditetsstyring – sådan forbedrer du din virksomheds likviditet

Det er vigtigt at have effektive likviditetsstrategier på plads, hvis du skal bevare en sund likviditet i din virksomhed. Det kan blandt andet omfatte cash flow management, likviditetsprognoser og kreditstyring.

 • Cash flow management: Sørg for at kontrollere din virksomheds indgående og udgående pengestrømme nøje. Det kan du gøre ved at etablere et struktureret faktureringssystem samt følge op på ubetalte fakturaer. På den måde sikrer du, at dine indtægter kommer ind til tiden. Samtidig skal du også have et overblik over virksomhedens udgifter og minimere unødvendige omkostninger. Det hjælper dig med at identificere samt forudse potentielle flaskehalse.
 • Likviditetsprognoser: Ved at udarbejde nøjagtige og realistiske likviditetsprognoser kan du forudse samt planlægge din virksomheds behov – både på kort og længere sigt. Det giver dig også mulighed for at identificere eventuelle knudepunkter, så din virksomhed kan træffe de rette foranstaltninger for at undgå likviditetsproblemer.
 • Kreditstyring: For at undgå ubetalte regninger eller kunder, der ikke betaler til tiden, skal du sørge for at have en stram kreditstyring. Etabler klare betalingsbetingelser, følg op på ubetalte fakturaer og overvåg kundernes betalingsvaner. Ved at implementere betalingspolitikker og processer for opkrævning og inddrivelse af gæld, sikrer du en sund pengestrøm og likviditet i din virksomhed. Af samme grund skal du være forsigtig med at udvide kredit til dine kunder.

Likviditetsbudget

Formålet med et likviditetsbudget er at afklare, om din virksomhed kan betale forventede udgifter måned for måned. Det giver dig et overblik over forventede indtægter og udgifter, køb og salg af aktiver samt optagelse eller afvikling af gæld.

Med et likviditetsbudget kan du identificere perioder, hvor din virksomhed har overskydende likviditet og perioder, hvor der er behov for ekstra. Det giver dig dermed et billede af de likvide midler i din virksomhed. Men vær opmærksom på, at budgettet er en oversigt over forventede indtægter og udgifter – det tager ikke højde for uforudsete udgifter.

Sådan laver du et likviditetsbudget

Det er ofte mere kompliceret at udarbejde et likviditetsbudget end for eksempel et privat budget. Derfor anbefaler vi, at du søger hjælp fra en professionel revisor eller anden faglig person, der har erfaring med dette.

5 tips til at løse likviditetsproblemer

Indimellem kan det være udfordrende at opretholde en høj likviditet i virksomheden. Især for nystartede eller mindre virksomheder. Her er nogle enkle tips, der kan hjælpe dig med at forbedre likviditeten i din virksomhed.

 1. Debitorstyring: Implementer effektive fakturerings- og opfølgningsprocesser. Overvej også at fakturere kunder forud eller undervejs i et projekt.
 2. Kreditorstyring: Forsøg at forhandle fordelagtige betalingsbetingelser med dine leverandører. Det kan blandt andet give dig mulighed for at udskyde betalinger.
 3. Styring af lagerbeholdning: Hvis du har et lager, kan du forsøge at reducere omkostningerne ved at opretholde en passende lagerbeholdning og undgå overskud.
 4. Lav et likviditetsbudget: Udarbejd og følg et likviditetsbudget. Dette hjælper dig med at planlægge samt styre de likvide midler mere effektivt.
 5. Udforsk andre finansieringsmuligheder: Overvej andre muligheder såsom banklån, kassekredit eller fakturabelåning for at skaffe ekstra likviditet, når det er nødvendigt.