Hvordan foretager mindre virksomheder investeringer med fokus på likviditet?

Har din virksomhed kapital i overskud, bør du overveje at investere. Ved at træffe de rette investeringsbeslutninger kan du øge virksomhedens produktion, udvide markedstilstedeværelsen samt skabe en konkurrencemæssig fordel. I denne artikel vil vi fokusere på, hvordan mindre virksomheder kan foretage kloge og effektive investeringer for at opnå deres mål.

 1. Hvad er en investering?
 2. Forståelse af likviditet og rentabilitet
 3. Risikoprofil og investeringshorisont
 4. Kortsigtede eller langsigtede investeringer
 5. 10 vigtige overvejelser inden investering

Hvad er en investering?

For virksomheder kan investeringer både være finansielle og ikke-finansielle. Det kan omfatte køb af værdipapir, udstyr, fast ejendom eller medarbejderudvikling. Fælles er det dog, at man forventer at generere et positivt afkast og fremme virksomhedens værdi.

Investeringer fungerer som regel således, at jo højere afkast, desto større investeringsrisiko. Hvis investeringens forventede afkast er mindre, er risikoen typisk også mindre. Derfor skal du sørge for at finde den rette balance mellem afkast og risiko.

Forståelse af likviditet og rentabilitet

Inden du investerer, skal du have en klar forståelse af virksomhedens likviditet og rentabilitet. Begge begreber bruges til at vurdere en virksomheds økonomiske præstationer, men repræsenterer to forskellige aspekter:

 • Likviditet: Likviditet viser virksomhedens evne til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser. Det vil sige, om der er tilstrækkelige likvide midler, som hurtigt kan omsættes til kontanter for at betale eksempelvis daglige driftsomkostninger, regninger og lønninger. Effektiv likviditetsstyring er med til at sikre, at virksomheden kan undgå likviditetsproblemer eller betalingsvanskeligheder.
 • Rentabilitet: Fokuserer på, hvor godt virksomheden forrenter sin investerede kapital. Altså virksomhedens evne til at generere overskud og afkast af investeringer. Rentabilitet analyseres gennem nøgletal som overskudsprocent, egenkapitalafkast og investeret kapitalafkast. Målet er at skabe en høj rentabilitet, da det har stor betydning for virksomhedens langsigtede bæredygtighed, vækst samt konkurrenceevne.

Vær opmærksom på, at likviditet og rentabilitet ikke er gensidigt udelukkende begreber. Det er muligt for en virksomhed at have god likviditet, men lav rentabilitet eller omvendt.

Risikoprofil og investeringshorisont

Der kan være forskel på, hvordan små virksomheder investerer kontra større virksomheder. Derfor er det heller ikke nødvendigvis de samme faktorer, der påvirker beslutningen. Dog bør du altid overveje disse to punkter:

 • Risikoprofil: Find ud af, hvad din virksomheds risikotolerance er, før du investerer. Generelt fungerer det således, at jo højere afkastmulighed, desto højere risiko er der forbundet med investeringen. For mindre virksomheder kan det dermed være en fordel at være forsigtig med at investere i alt for risikable aktiver, da det kan være vanskeligt at få frigivet midlerne, hvis situationen kræver det. Sørg for at afveje risikoen og afkastpotentialet for at finde en strategi, der passer bedst til din virksomheds risikoprofil og mål.
 • Investeringshorisont: Det er også vigtigt at have for øje, hvor længe pengene forventes at være investeret. Hvis din virksomhed for eksempel har et kortsigtet behov for likviditet, bør du foretage investeringer med lav risiko og høj likviditet for at sikre, at midlerne kan frigives hurtigt ved behov. Omvendt, hvis din virksomhed har en længere investeringshorisont, kan du overveje nogle med et højere afkastpotentiale, selvom det måske medfører en større risiko. Det er en god idé at matche investeringshorisonten med de passende investeringsmuligheder for at opnå virksomhedens langsigtede mål.

Kortsigtede eller langsigtede investeringer

Der er to forskellige tilgange til investeringer, som en virksomhed kan tage: kortsigtede eller langsigtede. Som navnene antyder, ligger den primære forskel i varigheden af investeringen.

 • Kortsigtet investering: Investeringer, der forventes at give afkast indenfor en relativt kort tidsramme – som regel et år eller mindre. Formålet er typisk at opnå hurtig likviditet eller overskud. Det kan for eksempel være køb og salg af aktier eller obligationer inden for et kort tidsrum. Kortsigtede investeringer er ofte mere ustabile og forbundet med højere risici, da prisudsvingene kan være mere uforudsigelige.
 • Langsigtet investering: Disse investeringer holdes i længere perioder. Formålet med dem er at opnå en stabil vækst over tid, som kan skabe værdi for virksomheden på længere sigt. De omfatter som regel køb af aktier i virksomheder, investering i forskning og udvikling eller opkøb af andre virksomheder. Langsigtede investeringer giver normalt en mere stabil og forudsigelig vækst over tid, selvom de stadig indebærer en vis risiko.

Skal man vælge kortsigtede eller langsigtede investeringer?

Der er flere faktorer, der spiller ind, når det kommer til at vælge mellem kortsigtede og langsigtede investeringer. Disse inkluderer blandt andet virksomhedens mål, økonomiske situation samt risikotolerance.

Som udgangspunkt kan man dog sige, at:

 • Hvis din virksomhed har et akut likviditetsbehov eller kortfristede økonomiske forpligtelser, kan det være fordelagtigt at vælge kortsigtede investeringer. Det vil give mulighed for at få frigivet penge, hvilket kan hjælpe virksomheden med at opfylde sine betalingsforpligtelser eller håndtere uforudsete udgifter.
 • Ønsker du derimod at skabe en mere solid platform for fremtidig vækst i din virksomhed samt øge konkurrenceevnen, kan langsigtede investeringer være en god idé.

Generelt er det dog fornuftigt at foretage begge typer, hvis virksomhedens likviditet tillader det. Hvor kortsigtede investeringer kan hjælpe med at opretholde likviditet og håndtere øjeblikkelige behov, kan langsigtede investeringer bidrage til at skabe vækst og bæredygtig succes på længere sigt. Sørg altid for at foretage en grundig afvejning, før du vælger.

10 vigtige overvejelser inden investering

Udover likviditet, rentabilitet samt varighed er der flere faktorer, du skal være opmærksom på, inden du udvælger gode investeringsmuligheder for din virksomhed.

Vi har samlet en liste til dig:

 1. Beløb og økonomisk planlægning: Først og fremmest skal du vurdere, hvor stort investeringsbeløbet skal være. Sørg altid for, at der er tilstrækkelig likviditet i din virksomhed. Det vil sige, at der stadig skal være penge til at dække driftsomkostninger, lønninger samt uforudsete udgifter. For at undgå at ramme ind i likviditetsproblemer, skal du derfor sikre, at du har en solid økonomisk plan, som tager højde for både investeringer og daglig drift.
 2. Definér investeringsstrategi og mål: Overvej, hvad virksomheden skal opnå med investeringerne. Ønsker du for eksempel at øge virksomhedens markedsandel eller udvide dine tjenester? Når du har fastlagt målene, kan du skabe en strategi, der er skræddersyet til virksomhedens investeringsbehov.
 3. Analyse af økonomisk kapacitet: Udfør en grundig analyse af din virksomheds økonomiske kapacitet. Det gælder blandt andet vurdering af indtjening, cash flow samt likviditet. På den måde er du sikker på, at du ikke bringer din virksomheds likviditet i fare.
 4. Udfør en omfattende markedsanalyse: En vellykket investering kræver den rette information. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at lave en omhyggelig analyse af markedet. Det omfatter eksempelvis at undersøge din målgruppe, analysere konkurrenternes aktiviteter samt evaluere markedets potentiale. Det kan hjælpe dig med at identificere trends og konkurrenter.
 5. Fokusér på kerneområder og differentiering: Efter at have fastlagt en strategi og gennemført en markedsanalyse er næste skridt at fokusere på virksomhedens kerneområder samt differentieringsfaktorer. Her skal du finde de områder, hvor din virksomhed adskiller sig fra konkurrenterne. Er der nogle af disse fordele, du kan udnytte og investere i for at styrke din virksomheds position på markedet? Ved at investere i dine kerneområder kan du differentiere dig og skabe merværdi for dine kunder.
 6. Fordel investeringsporteføljen: Forsøg at sprede investeringerne ud for ikke at udsætte din virksomhed for unødvendig fare. Sørg i stedet for, at investeringsporteføljen inkluderer forskellige aktiver. Det kan for eksempel være aktier, obligationer, ejendomme eller sågar i andre virksomheder. På den måde reducerer du risikoen og øger chancerne for at opnå et positivt afkast.
 7. Evaluér og justér løbende: Vær opmærksom på, at investeringer er en kontinuerlig proces. Sørg for at holde øje med nøgleindikatorer, så du kan se, hvordan virksomhedens investeringer præsterer i forhold til dine mål. Overvåg ændringer på markedet og i din branche og vær fleksibel samt omstillingsparat.
 8. Investér i teknologi og innovation: Ved at investere i den rette teknologi kan du forbedre virksomhedens konkurrenceevne og effektivitet. Automatisering af arbejdsprocesser kan bidrage til øget produktivitet og dermed også kundetilfredshed.
 9. Alternative finansieringsmuligheder: Der er også mulighed for at undersøge muligheden for alternative finansieringsmål. Hvis du for eksempel meget gerne vil realisere din virksomheds investeringsmål, men samtidig ønsker at mindre udlægget. Her kan blandt andet crowdfunding være relevant.
 10. Opsøg investeringsrådgivning: Det er altid fornuftigt at søge professionel rådgivning, inden du investerer. En ekspert kan hjælpe dig med at identificere de bedste muligheder og udvikle en specifik investeringsstrategi for din virksomhed.

Ved at følge disse råd bliver du i stand til at træffe velovervejede og strategiske investeringsbeslutninger for din virksomhed, som kan understøtte dens mål og succes.