Guide til forretningsplan

En forretningsplan er et værdifuldt værktøj, når du gerne vil udvikle din forretningsidé til en virksomhed. Få gode råd til, hvad du skal gøre for at øge chancerne for, at din fremtidige virksomhed kommer godt fra start?

 1. Hvad er en forretningsplan?
 2. Hvad indeholder en forretningsplan?
 3. Lav en forretningsplan
 4. Hvordan laver man en forretningsplan?
 5. Forretningsplan - skabelon
 6. Alternativ til forretningsplanen

Hvad er en forretningsplan?

En forretningsplan er et dokument, der beskriver idéen bag og planen for den virksomhed, som du gerne vil oprette. Planen fungerer som grundlaget for din virksomhed og fokuserer på, hvordan du vil drive og udvikle virksomheden.

Hvad indeholder en forretningsplan?

Forretningsplanen kan indeholde mange forskellige elementer. Uanset hvad er målet dog, at planen giver et indblik i og overblik over din forretningsidé og dens potentiale. Derfor bør din forretningsplan som minimum indeholde en beskrivelse af idéen, produktet, markedet og økonomien for virksomheden. 

Vi vil senere i denne artikel gå i dybden med de enkelte punkter, som forretningsplanen bør indeholde, og hvordan du udarbejder dem.

Virksomhed Forretningsplan Indhold

Lav en forretningsplan

Forretningsplanen er meget vigtig. Den har for eksempel stor betydning, hvis du gerne vil låne penge i banken til at stifte virksomheden, eller hvis du har brug for en anden form for investering.

Banker og investorer vil nemlig gerne vide præcis, hvad de investerer i, så de kan vurdere, hvor stor risikoen er for, at de ikke får deres investering tilbage. Eller hvor stor chancen er for, at virksomheden bliver en succes.

Virksomhed Forretningsplan Konkretiser

At udarbejde en forretningsplan kan også være en god måde for dig selv at få konkretiseret dine tanker samt sætte din idé under lup. På den måde kan du finde ud af, om din idé er stærk nok til at bygge en forretning op omkring.

Det gør det også lettere for dig, hvis du skal overbevise andre om, at din virksomhed opfylder et behov på markedet.

Hvordan laver man en forretningsplan?

Når du skal udarbejde din forretningsplan, er det vigtigt, at du laver din research i den rigtige rækkefølge. Med det menes, at du for eksempel bør undersøge markedet, før du beslutter dig for, hvordan virksomhedens produkt eller ydelse skal sælges og markedsføres.

På den måde har du et bedre grundlag for at træffe de rigtige beslutninger, da du eksempelvis ved, hvem dine konkurrenter er, og hvor stor efterspørgslen efter produktet eller ydelsen er. 

Forretningsplan - skabelon

Hvis du gerne vil i gang med at lave din egen forretningsplan, får du her en skabelon til, hvad din plan bør indeholde, og hvad der er vigtigt at beskrive under hvert punkt.

Virksomhed Forretningsplan Skabelon

1. Resumé

Resuméet skal give læseren et hurtigt overblik over alle aspekter af din virksomhed. Du skal altid skrive dit resumé til sidst, når du har færdiggjort din research og overvejelser i forhold til de øvrige punkter i forretningsplanen.

Resuméet skal som minimum give svar på, hvem der står bag virksomheden, hvad virksomheden sælger, hvilken værdi virksomheden skaber for kunderne og hvordan økonomien forventes at se ud.

2. Idé

Din idé er virksomhedens eksistensberettigelse. Det er derfor vigtigt, at du beskriver din idé i så mange detaljer som muligt, så læseren forstår baggrunden for, hvorfor virksomheden er skabt, og hvad der forhåbentlig vil gøre den succesfuld.

Virksomhed Forretningsplan Idé

Når du beskriver din idé, bør du fortælle:

 • Hvilket problem din idé løser for potentielle kunder.
 • Hvordan din idé adskiller sig fra eksisterende løsninger.
 • Hvad idéens potentiale er.

3. Ressourcer

I dette afsnit skal du beskrive, om du selv har de fornødne ressourcer, der skal til for at bygge virksomheden op fra bunden, eller om du har behov for assistance inden for visse områder.

Det kunne eksempelvis handle om, at du mangler viden om markedet eller økonomisk indsigt, som gør det nødvendigt, at du allierer dig med en specialist inden for det pågældende område. Her er det vigtigt, at du ikke bare automatisk tror, at du kan gøre alt selv, da det sjældent er tilfældet.

4. Produkt

Virksomhedens produkt eller ydelse skal beskrives, så læseren kan forstå, hvad det er, og hvad det gør. Hvis det er et meget teknisk produkt eller ydelse, kan du med fordel vedlægge tekniske detaljer som bilag, så afsnittet ikke bliver for tungt at læse.

Når du skal beskrive din virksomheds produkt eller ydelse, er det godt, hvis du kan se på det fra så mange vinkler som muligt. Du bør blandt andet spørge dig selv:

 • Hvilket produkt eller ydelse skal virksomheden tilbyde?
 • Hvilke behov opfylder det hos kunderne?
 • Hvad er forskellen i forhold til konkurrenternes produkt eller ydelse?
 • Hvor lang levetid har produktet eller ydelsen?
 • Hvad koster det at producere produktet eller ydelsen?
 • Hvad er indtjeningsmulighederne?

5. Markedsanalyse

Dette er et kritisk punkt i din forretningsplan, da mange af dine øvrige tanker og overvejelser er afhængige af, at du har undersøgt markedet ordentligt. Derfor er det vigtigt, at du har dokumentation for de påstande, som du kommer med her.

I dette afsnit bør du besvare følgende spørgsmål:

 • Hvem er dine potentielle kunder?
 • Hvor mange potentielle kunder er der?
 • Hvor er de potentielle kunder?
 • Hvor meget køber kunderne i dag af lignende produkter eller ydelser?
 • Hvem er dine konkurrenter?
 • Hvordan ser konkurrencesituationen ud i branchen?
 • Hvor er der størst chance for at opnå en markedsandel?

6. Salg og markedsføring

Som iværksætter skal du helst kunne sælge din virksomhed, uanset hvilken situation du står i. Derfor bør du udarbejde en såkaldt elevatortale, som er et andet ord for en salgstale, der tager lige så lang tid at præsentere, som det tager at køre fra én etage til en anden i en elevator.

Talen skal kort og konkret præsentere din virksomhed, så du på omkring 1 minut kan overbevise en potentiel kunde om, at vedkommende skal købe virksomhedens produkt eller ydelse.

Virksomhed Forretningsplan Elevatorpitch

Udover elevatortalen skal du i dette afsnit beskrive, hvordan du planlægger at sælge og distribuere dit produkt eller din ydelse. Det kan derfor være fornuftigt at lave en konkret plan for, hvordan du vil markedsføre virksomheden, og hvordan du skridt for skridt vil få produktet eller ydelsen ud til kunderne. Det sidste kaldes også for en go-to-market strategi.

7. Organisation og ledelse

Her skal du beskrive, hvem der ejer virksomheden, og hvilke roller de enkelte kommer til at besætte i den daglige drift af virksomheden. Du bør også nævne eventuelle eksterne aktører, som har indflydelse på, om produktet eller ydelsen bliver solgt. Det kan eksempelvis være leverandører, distributører eller samarbejdspartnere i forhold til udvikling, markedsføring eller lignende.

Du skal også gøre dig tanker om, hvilken type virksomhed du gerne vil oprette. Du kan læse mere om de forskellige typer her:

8. Udvikling

I dette afsnit skal du beskrive virksomhedens vej til succes ved at beskrive de milepæle, som virksomheden skal nå, og hvordan samt hvornår du forventer at opnå dem. På den måde inddeler du virksomhedens udvikling i nogle mindre faser, som er nemmere at forstå og at handle på.

Det er samtidig fornuftigt også at planlægge langsigtet og opsætte nogle målsætninger for, hvor du forventer, at virksomheden er om eksempelvis 1 og 3 år.

9. Økonomi

Hvis du vil have de bedste forudsætninger for at få succes med din virksomhed, er det afgørende, at du har styr på økonomien. Derfor bør du udarbejde budgetter for din virksomhed, som kan illustrere, om dine forventninger til for eksempel indtjening er realistiske i forhold til de udgifter, virksomheden vil have.

Du bør udarbejde følgende budgetter:

 • Etableringsbudget
  Dit etableringsbudget viser, hvor mange penge du skal bruge for at etablere virksomheden. Resultatet af dette budget er derfor det beløb, som du skal have finansieret for at oprette din virksomhed.
 • Driftsbudget
  Dit driftsbudget viser de indtægter og udgifter, som du forventer, at virksomheden vil have, efter den er oprettet. Du bør løbende sammenligne budgettet med dit regnskab, som viser, hvordan det går i virkeligheden.
 • Likviditetsbudget
  Dit likviditetsbudget viser, om virksomheden har penge nok til at betale de udgifter, som du ved, der kommer. Likviditetsbudgettet tager derfor hensyn til, at du ikke nødvendigvis har de samme indtægter og udgifter hver måned. Mange vælger at få en revisor til at hjælpe med at udarbejde likviditetsbudgettet, da det kan være lidt kompliceret.

Hvis du ikke selv kan skaffe den nødvendige etableringskapital eller likviditet, skal du skaffe finansiering fra andre. I den situation er det vigtigt at overveje, om du har noget, du kan stille som sikkerhed for det lån, du gerne vil optage i banken, eller om du er villig til at afgive ejerandele eller en del af dit overskud til en potentiel investor.

Hjælp til forretningsplan

Der findes en lang række steder, hvor du kan få hjælp til at udvikle din forretningsidé til en virksomhed. Et af de mest benyttede, kan du finde her.

Alternativ til forretningsplanen

Hvis du ikke har behov for finansiering, og du synes, at en forretningsplan er for besværlig, kan du i stedet vælge at udarbejde et Business Model Canvas. Business Model Canvas er en metode til at beskrive og udvikle en forretningsmodel for en virksomhed eller et projekt.

Det baserer sig på et diagram, der indeholder såkaldte byggesten, som har indflydelse på hinanden. Modellen giver dig et overblik over de vigtigste faktorer af din forretningsidé. På den måde beskriver et Business Model Canvas mange af de samme ting som forretningsplanen, men på en lidt enklere og mere overskuelig måde.

Byggestenene giver dig svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad laver din virksomhed?
 • Hvad består din virksomhed af?
 • Hvad sælger du?
 • Hvem køber produktet eller ydelsen?
 • Hvordan er dit forhold til kunderne?
 • Hvordan kommer du ud til kunderne?
 • Hvordan tjener du penge?
 • Hvilke omkostninger er der?
 • Hvem samarbejder du med?