Underskrift af testamente

Underskrift kan ske ved, at du enten skriver testamentet under foran notar eller  to vitterlighedsvidner. I nedenstående kan du læse mere om underskriftformer. 

Enten underskrive som vidnetestamente 

Hvis du skriver testamentet under foran vitterlighedsvidner, så skal de to vitterlighedsvidner bevidne, at skriver under på testamentet. Vitterlighedsvidnerne behøver ikke at kende indholdet i testamentet. De skal blot vide, at det er et testamente, som de bevidner.

Et vitterlighedsvidne er en myndig person, der ikke er nævnt i testamentet eller er i familie med dig. Bed f.eks. din nabo eller ven om at agere vitterlighedsvidne for dig.

Vitterlighedsvidnerne skal underskrive vidneerklæringen i testamentet umiddelbart efter din underskrift. Der er gjort plads til både din og vitterlighedsvidnernes underskrifter i bunden af testamentet.

Sørg for at testamentet opbevares et sikkert sted, så det kan findes, når dette skulle blive aktuelt.

Eller underskrive som notartestamente (dette anbefales)

Et testamente bør underskrives foran notar. Når testamentet er skrevet under, opbevarer notaren testamentet i Centralregistret for testamenter. Det vil derfor altid fremkomme, når du en dag er gået bort. Det tager et par minutter at skrive testamentet under hos en notar.

Den første side i notartestamentet er notarens forside. Denne side har vi udfyldt med dine personlige oplysninger med undtagelse af cpr. nr., hvilket du skal skrive ind på notarforsiden. Resten er færdigudfyldt af os, så dokumentet er klar til notar.

Bestil tid hos Notaren her.

Medbring følgende til notering af testamentet:

  • Billedlegitimation i form af pas, kørekort, opholdstilladelse eller id fra kommunen.
  • 2 eksemplar af testamentet – eksemplarerne må ikke være underskrevet i forvejen.
  • 300 kroner til betaling af retsafgift. Notaren ser gerne betaling med Dankort eller MobilePay. Kontanter accepteres også.