Overskuelig guide om arv og pension

Det er vigtigt at vide, hvem der modtager din opsparing - derfor har vi lavet denne guide.

 1. Hvad siger arveloven om arv og pension?
 2. Hvad sker der med min pension, når jeg dør?
 3. Kan jeg selv vælge, hvem der skal arve min pension eller livsforsikring?
 4. Hvem får min pension, hvis jeg ikke selv vælger en begunstiget?
 5. Kan min samlever arve min pensionsopsparing?
 6. Hvor kan jeg lave et gyldigt testamente?

Hvad siger arveloven om arv og pension?

Din arv bliver fordelt i henhold til arvelovens bestemmelser, hvis du ikke har givet udtryk for andet igennem et testamente. Det samme gælder dog ikke for din pensionsopsparing og livsforsikring - de kan nemlig ikke skrives ind i dit testamente.

Har du en holdning til, hvem der skal modtage din pensionsopsparing og livsforsikring, skal du derfor ikke oprette et testamente. I stedet skal du kontakte dit pensionsselskab eller forsikringsselskab.

Hvad sker der med min pension, når jeg dør?

Hvad der sker med din pension, hvis du går bort, afhænger af, om du har en ratepension eller en livrente. Der er nemlig forskel på disse to typer af pensionsordninger, hvilket du skal være opmærksom på.

Når det kommer til arv, sker der nemlig ikke det samme ved henholdsvis ratepension og livrente.

Hvad er en livrente?

En livrente er en ordning, der udbetales, mens du lever og ophører i tilfælde af dødsfald. Det vil altså sige, at der efterfølgende typisk ikke bliver udbetalt et beløb til dine nærmeste pårørende eller en begunstiget. Sommetider har en livrente en garantiperiode på et specifikt antal år.

Hvis du går bort, inden garantiperioden er udløbet, vil dine nærmeste pårørende, eller en begunstiget, modtage et beløb fra denne ordning.

Hvad er en ratepension?

En ratepension er en pensionsopsparing, der udbetales i rater. Raterne fordeles over et bestemt antal år. Den udbetales over minimum 10 år og maksimum 30 år. Går du bort, inden raterne er udbetalt, vil dine nærmeste pårørende, eller en begunstiget, modtage den resterende del af ratepensionen.

Når det kommer til ratepension og arv, kan du derfor være sikker på, at den udbetales til dig eller dine arvinger.

Kan jeg selv vælge, hvem der skal arve min pension eller livsforsikring?

Med en begunstigelse er det muligt for dig selv at vælge, hvem der skal have udbetalt dine pensioner eller dine livsforsikringer, hvis du går bort. Har du en bestemt person i tankerne, skal du meddele dette til dit pensions- eller forsikringsselskab.

Herefter vil de indsætte denne person som begunstiget (arving) i selve pensions- og forsikringsaftalen. Det betyder, at du trygt kan stole på, at den, du ønsker skal modtage dine pensionsopsparinger og livsforsikringer, rent faktisk også gør det.

Udover at vælge en bestemt person kan du også lave en fordeling mellem flere ønskede personer eller blot vælge den nærmeste pårørende.

Laver du ikke en begunstigelse, vil din pensionsopsparing og livsforsikring automatisk blive udbetalt til dine nærmeste pårørende ved din død.

Hvem får min pension, hvis jeg ikke selv vælger en begunstiget?

Indsætter du ikke en begunstiget eller arving i din police, vil det være dine nærmeste pårørende, der får beløbet. Hvem dine nærmeste pårørende er, afhænger af, hvornår du har oprettet din pensionsordning, eller hvornår du har valgt at indsætte en begunstiget.

Har du oprettet eller ændret din ordning efter den 1. januar 2008, vil dine nærmeste pårørende være følgende i denne specifikke rækkefølge:

 • Ægtefælle/registreret partner: Din ægtefælle eller din registrerede partner.
 • Samlever: Din samlever (boet sammen i minimum to år, venter barn eller har fælles børn).
 • Børn med mere: Børn, børnebørn og oldebørn.
 • Testamente: Arvinger efter dit testamente.
 • Arvelov: Arvinger efter arveloven.

Listen er den samme, hvis din pensionsordning er oprettet eller ændret før den 1. januar 2008 - dog med den undtagelse, at samlever ikke er med på listen.

Kan min samlever arve min pensionsopsparing?

Din samlever kan stadig arve din pensionsordning, selvom den er oprettet før 2008, I ikke har været sammen i over 2 år og I ikke har børn sammen. Men det kræver, at du indsætter din samlever som navngivet begunstiget i din police.

Vælger du at gøre dette, skal du dog have in mente, at din samlever stadig er begunstiget, hvis I går fra hinanden og du ikke ændrer din police. Derfor anbefales det, at du beholder nærmeste pårørende som begunstiget på din police, hvis I allerede har boet sammen i to år, venter barn eller har børn.

Herved vil din tidligere samlever ikke længere være begunstiget, hvis I går fra hinanden. Det vil i stedet være dine børn eller andre arvinger, der nu er dine nærmeste pårørende.

Hav altid et overblik over din pension og livsforsikring

Hvis du har en pensionsordning eller en livsforsikring, er det vigtigt, at du altid har et overblik over, hvem du har begunstiget. Du bør regelmæssigt sørge for, at begunstigelsen passer til dine familieforhold, da din situation kan ændre sig i løbet af livet.

Er du i tvivl om, hvem der er sat til at skulle arve dine opsparinger, kan du altid kontakte dit pensionsselskab for at høre nærmere.

Hvornår bør jeg kigge på mine begunstigede?

Der er nogle helt specifikke tidspunkter, hvor du altid bør kigge og eventuelt ændre din begunstigelse. Det kan eksempelvis være, hvis du bliver skilt, får en samlever, får børn eller lignende.

Det kan ligeledes være en god idé at ændre din begunstigelse, hvis en af de begunstigede dør, eller hvis din økonomiske situation ændrer sig markant.

Fordel din formue med et testamente fra Dokument 24

Med et testamente har du mulighed for helt selv at fordele din arv efter dine ønsker. Selvom du ikke skal oprette et testamente for at bestemme, hvem der skal arve dine pensioner og din livsforsikring, er der andre fordele ved dokumentet.

Hvad kan jeg skrive i et testamente?

Hvis du ikke ønsker, at arveloven skal bestemme, hvem der skal modtage din formue, skal du sørge for at udarbejde et juridisk gyldigt testamente. Alle over 18 år kan oprette et testamente, og det er en fordel for enhver - uanset privatliv og livssituation.

Det er ligegyldigt, om du er enlig med eller uden børn, er gift, har særbørn eller er ugift samlevende. Et testamente er den bedste løsning, hvis du har helt bestemte ønsker i forhold til din arv, og hvem den skal gå til.

Hvor kan jeg lave et gyldigt testamente?

Hvis du ønsker at oprette et testamente, kan du gøre det nemt, hurtigt og billigthos Dokument 24. Du kan oprette dokumentet online ved brug af vores online skabelon, hvor du skal besvare forskellige spørgsmål. Spørgsmålene tilpasses løbende i forhold til dine svar.

Herefter får du dit dokument sendt via mail. Til sidst skal testamentet underskrives hos en notar eller foran to vitterlighedsvidner. Det er vigtigt, at dokumentet underskrives, da det ellers ikke er gyldigt.

Du har måske søgt efter:

Arv pension afgift

Hvis du har søgt efter ”arv pension afgift”, vil du nok gerne vide, om du skal betale boafgift af en udbetaling fra en pensionsordning. Går udbetalingen til en ægtefælle eller registreret partner, skal der ikke betales boafgift.

Hvis beløbet modtages af andre end ivennævnte, skal der betales en boafgift. Størrelsen af denne afgift afhænger af modtagerens relation til den afdøde.

Pension dødsfald arv

Når det kommer til ”pension dødsfald arv”, kan du selv indsætte en begunstiget i din pensionsaftale. Det kan du gøre, når du opretter pensionsordningen eller på et senere tidspunkt.

Indsætter du en begunstiget, vil denne eller de personer modtage dine pensionsopsparinger efter dig. Gør du ikke dette, vil beløbet automatisk blive udbetalt til de nærmeste pårørende. Det er ikke muligt at bestemme i et testamente, hvem der skal arve din pension.

PFA Pension udbetaling ved død

Hvis du vil vide mere om ”PFA Pension udbetaling ved død”, skal du være opmærksom på, at udbetaling af pension ved dødsfald fungerer på samme måde hos alle pensionsselskaber.

Du skal indsætte en begunstiget, hvis du ønsker, at det er en bestemt person, der skal modtage dine udbetalinger fra din pensionsordning, hvis du går bort. Det kan du for eksempel gøre via selvbetjeningen i Mit PFA.

Udbetaling ved dødsfald PensionDanmark

Hvordan foregår udbetalingen ved dødsfald hos PensionDanmark? Udbetaling af pension ved dødsfald foregår ved, at det er dine nærmeste pårørende, der modtager beløbet.

Har du i stedet indsat en begunstiget i din pensionsaftale hos PensionDanmark, er det denne eller de personer, der modtager beløbet.

Arver ægtefællen pensionen?

Hvis du ikke selv indsætter en begunstiget i din pensionsaftale, går pengene til de nærmeste pårørende. Det er en rækkefølge, der er juridisk fastlagt. Her går pengene først og fremmest automatisk til din ægtefælle eller din registrerede partner.

Har du i stedet indsat en eller flere begunstigede, der ikke er din ægtefælle, vil din ægtefælle ikke arve din pension.

Hvem arver mig?

Opretter du ikke et testamente, bliver din arv fordelt efter arvelovens bestemmelser. Der findes tre arveklasser, som er lavet i en prioriteret arverækkefølge. Hvis der findes en arving i for eksempel arveklasse 1, vil arvingerne i arveklasse 2 ikke modtage noget.

Arveklasse 1 er ægtefæller og livsarvinger, såsom børn, børnebørn med mere, mens arveklasse 2 består af forældre, søskende og søskendes børn. Arveklasse 3 omfatter slægtsarvinger, såsom bedsteforældre, mostre, fastre og så videre.

Laver du derimod et testamente, kan du helt selv tage stilling til, hvordan din arv skal fordeles efter din død.

Indgår pension i boet?

Helt generelt indgår pensionen ikke i boet. Den bliver nemlig, i de fleste tilfælde, udbetalt udenom selve boet til den eller de personer, der er indsat som værende begunstigede (hvis der altså er indsat en eller flere begunstigede).