Guide til fortrydelsesfrist ved køb af fast ejendom

Hvis du som køber vil bruge din fortrydelsesret, skal du indenfor 6 hverdage gøre sælger eller ejendomsmægler skriftligt opmærksom på det.

 1. Hvor lang tids fortrydelsesfrist er der på en ejendomshandel?
 2. Hvordan fortryder man sit boligkøb?
 3. Hvad skal køber sørge for? 

6 dages fortrydelse gælder kun køber!

Det er kun køber, der kan gøre brug af fortrydelsesretten. Når sælger har skrevet under på købsaftalen, kan sælger ikke længere fortryde. Man tæller de 6 hverdage fra sælger har underskrevet købsaftalen.

I praksis er der dog eksempler på, at der skelnes mellem, hvornår sælger har underskrevet købsaftalen, og hvornår køber har fået besked om, at sælger har underskrevet købsaftalen. I de tilfælde vil man regne udløbet af fortrydelsesfristen fra køber har fået besked om, at sælger har underskrevet købsaftalen.

Købsaftale Seks hverdage Fortrydelsesret

Nogle fortryder deres huskøb, fordi handlen er gået for hurtigt, og de måske ikke har nået at mærke ordentligt efter. Andre gange opstår der uforudsete udfordringer i købers familiesituation, arbejdsliv eller økonomi, så et ellers lykkeligt salg må fortrydes. Det sker oftere, end man måske skulle tro. 

  Hvor lang tids fortrydelsesfrist er der på en ejendomshandel?

  En ejendomshandel har en fortrydelsesret på 6 hverdage. Det gælder, uanset om du køber hus, andelsbolig, ejerlejlighed, sommerhus eller landbrug. Det er almindeligt, at det også står i købsaftalen. Husk, at der er tale om hverdage - weekender og helligdage tæller altså ikke med. 

  Når du skal regne ud, hvornår du senest kan fortryde, skal du tælle 6 hverdage fra købsaftalen blev indgået.  Du skal tælle fra den dag, sælger skrev under - den dag tælles også med. Det kunne se således ud: 

  Eksempel: 

  Erik fortryder sin hushandel. Han har købt et hus, hvor både han og sælger underskrev købsaftalen fredag den 29. maj. I løbet af weekenden kan Erik dog mærke, at det føles forkert. Efter at have tænkt over det, beslutter han sig for at regne ud, hvor lang tid han har, indtil mægleren senest skal have skriftlig besked, hvis han vil fortryde.

  Sælger underskrev altså købsaftalen fredag den 29. maj. Herefter kommer lørdag og søndag, som ikke tæller med i regnestykket. Den førstkommende mandag, den 1. juni, ville normalt tælle som dag to, men dette år er det en helligdag. Det er derfor først tirsdag den 2. juni, der tæller som dag to. Onsdag er dag tre og torsdag dag fire. Fredag den 5. juni er grundlovsdag og dermed en helligdag, som ikke tæller med. Det samme gælder lørdag og søndag. Mandag den 8. juni tæller derfor som dag fem, og tirsdag den 9. juni er dag seks.

  Erik har nu regnet sig frem til, at tirsdag den 9. juni er sidste frist, hvis han vil gøre brug af sin fortrydelsesret. Selvom sælger underskrev købsaftalen den 29. maj, udløber fristen altså først den 9. juni. Det er 12 dage efter, at sælger skrev under på købsaftalen - inklusive selve dagen, den blev underskrevet. Men når man medregner helligdage og weekender, er det altså kun 6 hverdage. 

  Som du kan se i eksemplet, er det vigtigt at huske, at du kan trække weekender og helligdage fra, når du skal regne ud, hvornår fortrydelsesfristen udløber.

  Hvordan fortryder man sit boligkøb?

  Der kan være adskillige grunde til, at køber ønsker at annullere en bolighandel. Måske kan købers boligadvokat ikke godkende købsaftalen, eller der kan pludselig være opstået problemer i familien.

  Hvis køber fortryder sit boligkøb, kan det gøres på forskellige måder: 

  Fortrydelsesfrist

  Se video

  Fortrydelsesretten

  Som nævnt har køber altid mulighed for at fortryde i op til 6 hverdage, efter sælger har underskrevet købsaftalen. Vær dog opmærksom på, at hvis du benytter dig af fortrydelsesretten, koster det 1 % af købsprisen. Altså den pris, du skulle have givet for boligen, hvis du ikke havde fortrudt.

  Købsaftale Fortrydelsesret Pris

  Beregningen kan for eksempel se således ud: 

  Erik har købt en ejendom til 2 millioner kroner i fri handel. Nu har han ombestemt sig indenfor fristen på de 6 hverdage. Det giver han skriftligt besked om til ejendomsmægleren. Da han har fortrudt indenfor de 6 hverdage efter underskrivelse, koster det ham 1 % af købesummen.

  Prisen for, at Erik fortryder, er derfor 20.000 kroner. 

  Tilbagekaldelsesretten

  En anden mulighed er at benytte sig af tilbagekaldelsesretten. Som regel er det køber, der først underskriver købsaftalen, hvorefter sælger skriver under. I tiden fra købers underskrift til sælgers underskrift, kan køber gøre brug af tilbagekaldelsesretten og trække sit tilbud tilbage. Det koster ikke noget.

  Købsaftale Fortrydelsesret Tilbagekaldsretten

  Når køber skriver under på en købsaftale, anses det, som at køber har afgivet et bud på ejendommen. Sælgers underskrift er dermed en accept af købers bud. Når begge parter har skrevet under, er købsaftalen bindende.

  Herefter indtræder muligheden for at gøre brug af fortrydelsesfristen, som beskrevet ovenfor. 

  Advokatforbeholdet

  Det kan være overvældende med alle de ting, du skal sætte dig ind i ved et boligkøb. Indimellem kan det føles, som om det går for stærkt. Derfor er det en rigtig god idé at få skrevet et advokatforbehold ind i købsaftalen. Det kan give køber en ekstra sikkerhed.

  Købsaftale Fortrydelsesret Advokatforbehold

  Forbeholdet kunne for eksempel lyde således: "Købers underskrift er betinget af, at købers advokat kan godkende aftalen i dens helhed." Advokatforbeholdet betyder, at din advokat har god tid til at gennemgå købsaftalen og sørge for, at alt er, som det skal være.

  På den måde kan du skrive under på købsaftalen, men stadig komme ud af handlen, hvis din boligadvokat finder anledning til at annullere handlen. Det gælder også, selvom der er gået mere end 6 hverdage. Og det koster ikke 1 % af købesummen.

  Som privatperson har man ikke nødvendigvis de faglige forudsætninger for at forstå alle detaljerne i en købsaftale. Det kan være alt fra økonomien i en ejer- eller andelsforening til detaljer i tilstandsrapporten. Det koster ikke noget at benytte advokatforbeholdet som en måde at komme ud af en bolighandel. Derudover skal der som regel ikke opgives en grund. Læs mere om priser på boligadvokater her.

  Hvad skal køber sørge for? 

  Hvis du som køber ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, er der en række ting, du skal sørge for indenfor de 6 hverdage. For det første skal du skriftligt give sælger eller ejendomsmægler besked om, at du gerne vil bruge fortrydelsesretten.

  Hvis skødet allerede er blevet oprettet og tinglyst indenfor de 6 hverdage, skal du huske at give både sælger og ejendomsmægler besked skriftligt. Derudover skal du også sørge for at aflyse skødet. Det går du på tingbogen. Der finder du også en vejledning til, hvordan du gør. 

  I nogle tilfælde har man også passeret dispositionsdatoen. Dispositionsdatoen er den dato, man har aftalt, at boligen bliver stillet til disposition for køber. Det kan for eksempel være, hvis køber gerne vil lave nogle forbedringer eller renoveringer inden overtagelsen.

  Hvis køber i mellemtiden har foretaget forandringer i boligen, skal forandringerne i princippet laves om og boligen bringes tilbage til sin oprindelige stand ved dispositionsdatoen. Det betyder, at når man bruger sin fortrydelsesret, skal man aflevere boligen tilbage til sælger i samme stand, som man overtog den. Det kan være svært at nå. Hvis det er nødvendigt, kan man prøve, om man kan lave en aftale med sælger om, hvilken stand man afleverer boligen tilbage i. Boligen skal stilles til rådighed for sælger indenfor de 6 hverdage. 

  Det samme gælder, hvis der i mellemtiden er sket skade på boligen. Er skaden forårsaget af køber eller personer, som køber har givet adgang til boligen, er det købers ansvar at udbedre skaden indenfor de 6 hverdage. Sælger skal altså overtage boligen i samme stand, som den blev udleveret.