Familieretshuset

Hvad er Familieretshuset, og hvordan benytter du dem? Familieretshuset en offentlig institution, hvis formål er at sikre børns trivsel. Dette sker gennem børnevenlige afgørelser i Familieretten, når der er familieretslige problemer (skilsmisse, etc.).

Vidste du: 1 ud af 5 familier bliver uvenner for livet, når arven fordeles.

Hvad er Familieretshuset?

Familieretshuset er en erstatning for det, der tidligere hed Statsforvaltningen. Familieretshuset har overtaget Statsforvaltningens opgaver. Selvom Familieretshuset overtager Statsforvaltningens opgaver, så skal løsningen af opgaverne ske på anden vis.

Hvad er familieretshuset?

Familieretshuset formål er at være i borgernes øjenhøjde. Ikke mindst børnene skal være helt i øjenhøjde.

Familieretshusets opbygning

Overordnet er der 2 dele:

 • Familieretshuset – den administrative og supporterende del.
 • Familieretten – den domsfældende del, som er en enhed i byretten.

Afdelinger i Familieretshuset

Der er 10 lokalafdelinger hos Familieretshuset, hvor du kan søge hjælp og få dine sager behandlet. Su kan finde adresserne i nedestående.

Overordnet er der tre nye enheder i, som kan hjælpe dig og din familie. Disse er:

 • Børneenheden
 • Konflikthåndteringsenheden
 • Enhed for prøvelse af ægteskab

I nedenstående kan du læse mere om disse enheder.

Børneenhed

Som noget helt nyt og banebrydende, har Familieretshuset fået til opgave at oprette en børneenhed. 

Formålet med Børneenheden er at yde støtte og rådgivning til børn. Dette skal hjælpe barnet og understøtte barnets trivsel. Støtten ydes med udgangspunkt i hvert enkelt barn. Dette sker gennem:

 • Børnegrupper, hvor børnene kan sparre med hinanden.
 • Skilsmissetelefon/børnetelefon, hvor børnene kan ringe og tale med en voksen.
 • Børnesamtaler, hvor børn fysisk kan tale med en voksen person. Den tilknyttede person kaldes en børnesagkyndig.

Børn behøver ikke at være særligt udsatte eller være berørt af skilsmisse for at tale med Børneenheden. Børneenheden kan benyttes af alle børn uanset alder. Enheden kan således kontaktes, hvis børn synes, at de ikke kan tale med deres forældre.

Børneenheden afgørelser og kontakt

Hvis et barn retter henvendelse til Familieretshuset, f.eks. pga. vold, incest eller andet, så behandler børneenheden barnets sag.

Børn kan komme i kontakt med Børneenheden på deres hjemmeside, som du finder her.

Konflikthåndteringsenhed

Hvis der er opstået problemer mellem barnets forældre, som forældrene ikke selv kan løse, så træder Konflikthåndteringsenheden til. Enheden har til formål at hjælpe forældrene med at løse problemet, f.eks. i forbindelse med separation eller skilsmisse.

Hvis Konflikthåndteringsenheden ikke kan løse problemerne i samarbejde med forældrene, så kan problemstillingen ende i Familieretten. I Familieretten vil en dommer afsige dom til forældrene.

Det er en rigtig god idé at undgå at ende i Familieretten. Når I først er endt der, så kan det have fatale konsekvenser for Jer. Det er både dyrt, tidskrævende og kan ende i store familiesplittelser. Sørg for at strække Jer så meget som muligt inden, at I ender i retten.

Enhed for prøvelse af ægteskab

Familieretshuset skal godkende ægteskaber, hvis begge ægtefæller ikke har enten:

 • Dansk indfødsret.
 • Statsborgerskab i et af de andre Nordiske lande.
 • Tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark efter dansk lov.
 • Tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark efter EU-regler.

Et af formålene med Enheden for prøvelse af ægteskaber er at have en pragmatisk tilgang til ægteskaber. Arrangerede ægteskaber skal til livs samtidig med, at ”rigtige” ægteskaber skal kunne gennemgøres mere pragmatisk end tidligere.

Kontakt Familieretshuset

Du har mulighed for at kontakte Familieretshuset på følgende måder:

Kontakt familieretshuset

Telefonisk kontakt

Du kan ringe på telefonnummer 7256 7000. Når du ringer på dette nummer, så kommer du i kontakt med Familieretshusets Borgerbetjening, der kan hjælpe dig videre med din sag.

Det er også muligt at ringe uden at have en sag. I så fald vil Borgerbetjeningen søge at hjælpe dig bedst muligt.

Via Familieretshuset hjemmeside kan du bestille et opkald, hvis du vil undgå at sidde i kø på telefonen.

Gennem E-boks

Skriftlig kontakt til Familieretshuset foregår gennem din e-boks. Dette sikrer krypteret kommunikation, så dine oplysninger ikke ender de forkerte steder.

Sørg for at notere dit sagsnummer ned, når du skriver med Familieretshuset (hvis du har et sagsnummer).

Hvis du skal fremsende dokumenter, såsom fødselsattest eller dåbsattest, så skal disse sendes i format, der kan åbnes af alle. Et format, der kan åbnes af alle er PDF-format.

Personlig betjening og adresser

Du har også mulighed for personlig betjening. Her kan du blandt andet få hjælp til at udfylde og indsende ansøgningsskemaer og blanketter. Du kan kontakte familieretshuset på følgende adresser:

 • København: Ellebjergvej 52, 2450 Købenavn SV
 • Nykøbing Falster: Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.
 • Odense: Mogensensvej 24 C, 1., 5000 Odense C
 • Ringkøbing:stergade 41, 6950 Ringkøbing
 • Rønne:stre Ringvej 1, 3700 Rønne
 • Aabenraa: Storetorv 10, 6200 Aabenraa
 • Aalborg: Aalborghus Slot, Slotspladsen 1, 9000 Aalborg
 • Aarhus: Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

Åbningstider mv. finder du her. Vær opmærksom på, at mange af åbningstiderne er om formiddagen.

Papirpost

Familieretshuset søger mod at blive papirløse. Dette skal medvirke til, at dine informationer er sikre. Når Familieretshuset modtaget papirpost, så scannes papirposten og loades op på din sag. Papiret makuleres efter 4 uger som et led af deres persondataprocedure.

Vær opmærksom på, at du kun kan sende post til hovedkontoret i Aabenraa. Lokalafdelingerne modtager ikke post.

Klage over afgørelse?

Er du utilfreds med Familieretshusets afgørelse i din sag?

Det sker, at der træffes afgørelser, som ikke er tilfredsstillende eller måske forkerte. Derfor har du mulighed for at klage over Familieretshuset afgørelser.

Klag til familieretshuset

Hvornår skal du klage?

Vær opmærksom på, at klagefristerne kan virke relativt korte.

Klagefrister er normalt mellem 7 dage og 4 uger. Klagefristens længde afhænger af, hvilket område klagen drejer sig om. Klagefristen løber fra den dato, hvor du har modtaget klagen.

Vi anbefaler dig, at du er meget opmærksom på disse klagefrister, og tager aktion hurtigst muligt, hvis du ønsker at klage.

Hvor skal du klage?

Du skal indgive din klage til det rette sted.

Kontakt Familieretshuset, så du er helt sikker på, at din klage bliver afsendt til det rette sted.

I mange tilfælde vil du blive bedt om at udfylde formularer til din klage og indsende den elektronisk.

Sørg altid for, at din klage indgives korrekt, så du har din dokumentation i orden. Det hjælper dig ikke at klage pr. tlf. eller ved personligt fremmøde, klagen skal igennem de rette kanaler (elektronisk).