Fuld guide til brug af Familieretshuset

Hvad er Familieretshuset, og hvordan benytter du dem? Familieretshuset er en offentlig institution, hvis formål er at sikre børns trivsel. Dette sker gennem børnevenlige afgørelser i Familieretten, når der er familieretslige problemer (ved for eksempel skilsmisse).

 1. Hvad er Familieretshuset?
 2. Kontakt Familieretshuset
 3. Klage over afgørelse?

Vidste du: Du risikerer, at staten træffer beslutninger for dig, hvis du bliver dement/alvorligt syg...

Hvad er Familieretshuset?

Familieretshuset er en erstatning for det, der tidligere hed Statsforvaltningen. Familieretshuset har overtaget Statsforvaltningens opgaver. Selvom Familieretshuset har overtaget Statsforvaltningens opgaver, skal løsningen af opgaverne ske på anden vis.

Hvad er familieretshuset?

Familieretshuset formål er at være i borgernes øjenhøjde. Ikke mindst i øjenhøjde med børnene.

Familieretshusets opbygning

Overordnet er der 2 dele:

 • Familieretshuset – den administrative og supporterende del.
 • Familieretten – den domsfældende del, som er en enhed i byretten.

Har du sikret dig med en fremtidsfuldmagt?

Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

Afdelinger i Familieretshuset

Der er 9 lokalafdelinger hos Familieretshuset, hvor du kan søge hjælp og få dine sager behandlet. Du kan finde adresserne i nedenstående.

Overordnet er der 3 nye enheder, som kan hjælpe dig og din familie. Disse er:

I nedenstående kan du læse mere om disse enheder.

Børneenhed

Som noget helt nyt og banebrydende, har Familieretshuset fået til opgave at oprette en børneenhed. Formålet med Børneenheden er at yde støtte og rådgivning til børn. Dette skal hjælpe barnet og understøtte barnets trivsel. Støtten ydes med udgangspunkt i hvert enkelt barn gennem:

 • Børnegrupper, hvor børnene kan sparre med hinanden.
 • Skilsmissetelefon/børnetelefon, hvor børnene kan ringe og tale med en voksen.
 • Børnesamtaler, hvor børn fysisk kan tale med en voksen person. Den tilknyttede person kaldes en børnesagkyndig.

Børn behøver ikke at være særligt udsatte eller være berørt af skilsmisse for at tale med Børneenheden. Børneenheden kan benyttes af alle børn uanset alder. Enheden kan således kontaktes, hvis børn synes, at de ikke kan tale med deres forældre.

Børneenheden afgørelser og kontakt

Hvis et barn retter henvendelse til Familieretshuset, for eksempel på grund af vold, incest eller andet, behandler børneenheden barnets sag.

Børn kan komme i kontakt med Børneenheden på deres hjemmeside, som du finder her.

Konflikthåndteringsenhed

Hvis der er opstået problemer mellem barnets forældre, som forældrene ikke selv kan løse, træder Konflikthåndteringsenheden til. Enheden har til formål at hjælpe forældrene med at løse problemet, for eksempel i forbindelse med separation eller skilsmisse.

Hvis Konflikthåndteringsenheden ikke kan løse problemerne i samarbejde med forældrene, kan problemstillingen ende i Familieretten. I Familieretten vil en dommer afsige dom til forældrene.

Det er en rigtig god idé at undgå at ende i Familieretten. Når I først er endt der, kan det have katastrofale konsekvenser for jer. Det er både dyrt, tidskrævende og kan ende i store familiesplittelser. Sørg for at strække jer så meget som muligt, inden I ender i retten.

Enhed for prøvelse af ægteskab

Familieretshuset skal godkende ægteskaber, hvis begge ægtefæller ikke har enten:

 • Dansk indfødsret.
 • Statsborgerskab i et af de andre nordiske lande.
 • Tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark efter dansk lov.
 • Tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark efter EU-regler.

Et af formålene med Enheden for prøvelse af ægteskaber er at have en pragmatisk tilgang til ægteskaber. Arrangerede ægteskaber skal til livs samtidig med, at ”rigtige” ægteskaber skal kunne gennemgøres mere pragmatisk end tidligere.

Kontakt Familieretshuset

Du har mulighed for at kontakte Familieretshuset på flere måder. Du kan enten kontakte dem pr. telefon, e-mail eller ved fysisk fremmøde. Læs mere nedenfor:

Kontakt familieretshuset

Telefonisk kontakt

Du kan ringe på telefonnummer 72 56 70 00. Når du ringer på dette nummer, kommer du i kontakt med Familieretshusets Borgerbetjening, der kan hjælpe dig videre med din sag.

Det er også muligt at ringe uden at have en sag. I så fald vil Borgerbetjeningen søge at hjælpe dig bedst muligt.

Via Familieretshuset hjemmeside kan du bestille et opkald, hvis du vil undgå at sidde i kø på telefonen.

Opret fremtidsfuldmagt, så er du sikret

Med en fremtidsfuldmagt kan du få hjælp af dine nærmeste, hvis du bliver dement/alvorligt syg.

Gennem e-Boks

Skriftlig kontakt til Familieretshuset foregår gennem din e-Boks. Dette sikrer krypteret kommunikation, så dine oplysninger ikke ender de forkerte steder.

Sørg for at notere dit sagsnummer, når du skriver med Familieretshuset (hvis du har et sagsnummer).

Hvis du skal fremsende dokumenter, såsom fødselsattest eller dåbsattest, skal disse sendes i et format, der kan åbnes af alle. Et format, der kan åbnes af alle er PDF-format.

Personlig betjening og adresser

Du har også mulighed for personlig betjening. Her kan du blandt andet få hjælp til at udfylde og indsende ansøgningsskemaer og blanketter. Du kan kontakte familieretshuset på følgende adresser:

 • København: Ellebjergvej 52, 2450 Købenavn SV
 • Nykøbing Falster: Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F.
 • Odense: Mogensensvej 24 C, 1., 5000 Odense C
 • Ringkøbing: Østergade 41, 6950 Ringkøbing
 • Ringsted: Nørregade 2, 4100 Ringsted
 • Rønne: Østre Ringvej 1, 3700 Rønne
 • Aabenraa: Storetorv 10, 6200 Aabenraa
 • Aalborg: Aalborghus Slot, Slotspladsen 1, 9000 Aalborg
 • Aarhus: Lyseng Allé, 8270 Højbjerg

Åbningstider med videre finder du her. Vær opmærksom på, at mange af åbningstiderne er om formiddagen.

Papirpost

Familieretshuset modtager ikke længere papirpost. Papirbreve vil blive scannet og sendt videre til Familieretshuset som e-mails. Papirbreve makuleres efter 4 uger, som et led i deres persondataprocedure.

Hvis du ikke har mulighed for at sende Digital Post, kan du læse mere her om, hvordan du kan kontakte Familieretshuset.

Vær opmærksom på, at der ikke kan sendes post til de enkelte afdelinger. Al post skal sendes til hovedkontoret i Aabenraa.

Klage over afgørelse?

Er du utilfreds med Familieretshusets afgørelse i din sag? Det sker, at der træffes afgørelser, som ikke er tilfredsstillende eller måske forkerte. Derfor har du mulighed for at klage over Familieretshuset afgørelser.

Klag til familieretshuset

Hvornår skal du klage?

Vær opmærksom på, at klagefristerne kan virke relativt korte. Klagefrister er normalt mellem 7 dage og 4 uger. Klagefristens længde afhænger af, hvilket område klagen drejer sig om. Klagefristen løber fra den dato, hvor du har modtaget afgørelsen.

Vi anbefaler, at du er meget opmærksom på disse klagefrister og tager aktion hurtigst muligt, hvis du ønsker at klage.

Hvor skal du klage?

Du skal indgive din klage til det rette sted. Kontakt Familieretshuset, så du er helt sikker på, at din klage bliver afsendt til det rette sted. I mange tilfælde vil du blive bedt om at udfylde en formular til din klage og indsende den elektronisk.

Sørg altid for, at din klage indgives korrekt, så du har din dokumentation i orden. Det hjælper dig ikke at klage pr. telefon eller ved personligt fremmøde - klagen skal igennem de rette kanaler (elektronisk).

Har du sikret dig med en fremtidsfuldmagt?

Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under