Fuld guide til lukning af virksomhed

Lukning af virksomhed er ikke blot at dreje nøglen om, men kræver afvikling af en række forpligtigelser. Er der tale om en enkeltmandsvirksomhed, PMV, ApS eller A/S, kan Dokument24 hjælpe dig med at lukke din virksomhed, hvad enten årsagen er. Afhængigt at virksomhedstypen, er der nemlig forskellige metoder til ophøret.

 1. Virksomhedsophør – Hvilken virksomhedstype?
 2. Hvordan kan jeg lukke min virksomhed?
 3. Virksomhedsophør med eller uden gæld?
 4. Luk virksomhed med Dokument24
 5. Hvad indeholder vores service?

Virksomhedsophør – Hvilken virksomhedstype?

Afhængigt af hvilken virksomhedstype du driver, er der forskellige muligheder for et lukke din virksomhed og dermed officielt erklære et virksomhedsophør. De forskellige typer af virksomheder inddeles i enten personlige virksomheder eller kapitalselskaber.

Personlige virksomheder;

Kapitalselskaber;

Bemærk, iværksætterselskab (IVS) ikke længere eksisterer.

Hvordan kan jeg lukke min virksomhed?

Som udgangspunkt er der forskel på lukning af en personlig ejet virksomhed og selskab. Derudover har det betydning om firmaet er solvent eller insolvent. Solvente virksomheder er betalingsdygtige, mens insolvente virksomheder ikke kan betale deres gæld til kreditorer. I praksis betyder det;

 • At virksomheden kan lukke med gæld
 • At virksomheden kan lukke uden gæld

Virksomhedsophør – Med eller uden gæld

Hvis et firma har en udestående gæld, skal dette afvikles, før det kan bringes til et virksomhedsophør. Som udgangspunkt kan en virksomhed lukkes på fire måder herunder;

 • Med betalingserklæring (ejerne hæfter personligt)
 • Med frivillig likvidation (generalforsamlingen udpeger likvidator)
 • Med konkurs (skifteretten udpeger kurator)
 • Med tvangsopløsning (skifteretten udpeger likvidator)

Betalingserklæring

Kapitalselskaber kan benytte sig af lukning med betalingserklæring. Metoden er frivillig, men forudsætter at virksomheden er gældfri. Derfor skal kapitalejerne skriftligt erklære, at der ikke står ubetalt gæld i virksomheden. Ved tilbageværende gæld, hæfter de registrerede ejere personligt, solidarisk og ubegrænset. Virksomhedsophør med betalingserklæring forudsætter;

 • At selskabet er registreret som A/S eller ApS.
 • At selskabet har afviklet gæld til kreditorer.
 • At selskabet har afviklet skat og moms til det offentlige (Skattestyrelsen).

Eksempel: Kapitalselskabet ApS er gældfri og beslutter at lukke firmaet. Ejerne Søren, Jørgen og Mette afgiver erklæring om at al gæld er betalt og ønsker selskabet officielt opløst hos Erhvervsstyrelsen. De har opgjort årsregnskabet og vedlægger betalingserklæring fra skat om, at der ikke er skattegæld (skattekvittance) i virksomheden. Det viser sig dog, at virksomheden stadig skylder 30.000 kr. Kreditoren gør krav og forventer gælden indfriet hos Søren, Jørgen og Mettes personlige formue. De tre ejere skal deles om gælden, og skal derfor betale 10.000 kr. hver.

Frivillig likvidation

Et firma kan benytte sig af frivillig likvidation, når det står i gæld, men er i stand til at betale det skyldige beløb. Det betyder, at firmaet er solvent, idet værdien af aktiver i selskabet overstiger gældens størrelse. Derfor kan aktiverne sælges, så kreditorer tilbagebetales. Frivillig likvidation forudsætter;

 • At værdien af aktiver overstiger det skyldige beløbs størrelse.
 • At beslutningen om likvidation vedtages på en generalforsamling.
 • At der udpeges en likvidator, der bliver ansvarlig for salg af aktiverne og tilbagebetaling til kreditorerne.

Eksempel: Søren, Jørgen og Mette ønsker at lukke deres aktieselskab Leasing af biler A/S. Selskabet skylder samlet 1.000.000 kr. til en kreditor, hvorfor selskabet ikke kan lukke, før gælden er indfriet. Generalforsamlingen vælger en likvidator (advokat) til varetagelse af likvidationsprocessen. Under likvidationsforløbet overgår rådigheden af selskabet til likvidator. Firmaet ejer aktiver i form af biler, hvilket svarer til 1.500.000 kr. Advokaten sælger bilerne til handelspris, betaler kreditorerne og deler det resterende overskud på 500.000 kr. imellem ejerne Søren, Jørgen og Mette.  

Konkurs

Et selskab kan tages under konkurs, når det er insolvent. Det betyder, at selskabet har mere gæld end formue, og kan ikke indfri gælden. Både ansatte, kreditorer og skifteretten kan begære selskabet konkurs. I processen udpeges en kurator, som står for gældsafviklingen. I konkursboets behandlingstid skal skyldnerne (virksomhedsejerne);

 • Give skifteretten og/eller kurator alle nødvendige oplysninger for behandling af konkursboet.
 • Forblive indenfor landets grænser – må ikke rejse udenlands.
 • Give skifteretten besked ved skiftning af bopælsadresse.

Eksempel: Søren, Jørgen og Mette ejer aktieselskabet Leasing af biler A/S. For at kunne optage lån i banken har Søren kautioneret for selskabets gæld. Selskabet er gået konkurs og skylder samlet 1.000.000 kr. til kreditorer. Kreditorer har gjort krav på deres penge, men det er op til kurator at vurdere, hvorvidt hele beløbet kan indfries i konkursboet. Da Søren er registreret kautioner, vil han desuden hæfte for resterende gæld.    

Tvangsopløsning

Kort fortalt betyder tvangsopløsning, at firmaet tvinges til lukning ved formløs opløsning, likvidation eller konkurs. Det sker, når selskabet ikke har overholdt regler og forpligtigelser i Selskabsloven. Erhvervsstyrelsen kan træffe beslutning om tvangsopløsning, men vil forinden altid give en varsling og frist. Overtrædelse af forpligtigelser kan være;

 • Manglende eller forsinket indsendt årsrapport
 • Manglende registrering af legale eller reelle ejere
 • Ulovlig ledelsessammensætning
 • Når ledelsen kan ikke kontaktes på registreret virksomhedsadresse

Luk virksomhed med Dokument24

Ønsker du at Dokument24 skal lukke din virksomhed for dig, skal du blot udfylde vores online formular, betale og underskrive herunder – det tager kun 10 min. Når vi har modtaget din anmodning og behandlet dine informationer, begynder vi straks processen for nedlukning af din virksomhed.

Hvad indeholder vores service?

Med en nedlukningspakke hos Dokument24 går vi hånd i hånd gennem hele forløbet. Vi sørger for en gennemsigtig sagsgang med en tryg og sikker virksomhedsophør, der skåner dig for besværet. Vores service indeholder alle praktiske og juridiske handlinger, der er nødvendige herunder;

Ved betalingserklæring:

 • Afmeldelse af alle pligter
 • Indberetning af skat og moms
 • Indhentelse af skattekvittance
 • Anmodning om § 216-erklæring
 • Indhentelse af betalingserklæring
 • Registrering af nedlukning hos Erhvervsstyrelsen

Ved likvidation:

 • Beslutningsreferat for opløsning med likvidation
 • Anmeldelse af likvidation til Erhvervsstyrelsen
 • Information til kreditorer om selskabets likvidation
 • Afvikling af selskabets aktiver og passiver.
 • Indhentelse af skattekvittance hos Skattestyrelsen
 • Referat af afslutningsmøde med generalforsamling
 • Anmeldelse af likvidationens afslutning hos Erhvervsstyrelsen
 • Dokumentation for selskabets likvidation/opløsning.

Brug for hjælp?

Har du brug for hjælp til en økonomisk sikker og juridisk korrekt lukning af din virksomhed, så kontakt Dokument24. Ring for en personlig samtale eller skriv dit problem direkte til os på e-mail eller chatten herunder. Vi gennemgår din sag og skræddersyr den bedste løsning til dig.