Få overblik over forretningsorden

Hvorfor skal man lave en forretningsorden og hvad skal den indeholde? Alt det og meget mere kan du få svar på her på siden.

 1. Hvorfor lave en forretningorden for bestyrelsen
 2. Hvilket indhold skal forretningsordenen have? 
 3. Hvordan underskrives forretningsordenen? 
 4. Opdatering af forretningsorden 

Hvorfor lave en forretningsorden for bestyrelsen?

Ifølge selskabsloven er det lovpligtigt for et anparts- eller aktieselskab at have en forretningsorden såfremt bestyrelsen består af mere end et medlem.

Hvorfor lave en forretningsorden for bestyrelsen?

Det er op til den enkelte bestyrelse at beslutte om forretningsordene skal være offentlig eller ej. Det er dog et krav, at statslige aktieselskabers forretningsorden offentliggøres i Erhvervsstyrelsens IT-system.  

Hvilket indhold skal forretningsordenen have? 

Der er ikke specifikke lovkrav til, hvad forretningsorden skal indeholde, den skal blot indeholde et overordnet grundlag for bestyrelsens arbejde. Det nærmer indhold i forretningsorden afhænger af branchen, selskabets størrelse osv. Vi har samlet nogle punkter som bestyrelsen bør overveje at inddrage i forretningsorden alt afhængigt af selskabets behov:

Hvilket indhold skal forretningsordenen have?

 1. Afholdelse af bestyrelsesmøder
 2. Indkaldelse til bestyrelsesmøder
 3. Bestyrelsens beslutningsdygtighed og afstemningsregler 
 4. Sammensætningen af bestyrelsen
 5. Arbejdsfordeling
 6. Tilsyn med direktionen
 7. Bog- og protokolføring m.m.
 8. Skriftlige og elektroniske møder
 9. Tavshedspligt
 10. Suppleanter (stedfortræder for et bestyrelsesmedlem)
 11. Regnskabskontrol

Hvordan underskrives forretningsordenen? 

Når forretningsorden er udarbejdet, skal denne underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ved at underskrive forretningsordenen tilkendegiver de, at have læst og accepteret denne.

Hvordan underskrives forretningsordenen?

Vær opmærksom på, at hvis der tilkommer et nyt bestyrelsesmedlem, er det vigtig at vedkommende gøres bekendt med og underskriver forretningsordenen.

Opdatering af forretningsorden

Det er vigtigt at forretningsorden løbende opdateres, dette skyldes at den skal stemme overens med selskabets behov, så den kan tjene sit formål som arbejdsredsskab for bestyrelsen. Det anbefales derfor at man mindst en gang om året gennemgår forretningsorden. Bestyrelsesmedlemmerne har også mulighed for at komme med ændringsforslag i løbet af året, som kan vedtages såfremt et flertal af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for ændringen.

Opdatering af forretningsorden