Ægtefæller med børn fra tidligere forhold under 18 år

Det er dejligt at se, at du tager ansvar for din arvesituation. Vi fortæller dig nu, hvem dine arvinger er samt, hvad du skal gøre for at sikre dig selv, din ægtefælle og børnene.

Din ægtefælle vil arve 50 % af din arv, og dine børn vil arve 50 %. Børnene skal dele arven ligeligt blandt sig. Din ægtefælle kan ikke sidde i uskiftet bo efter dig, når du har børn fra tidligere forhold. Børnene SKAL således have udbetalt straks. Børn under 18 år må ikke eje ejendomme mv., så boligen skal sælges for at børnene kan få deres penge.

Vi anbefaler: Opret et testamente, hvor du og din ægtefælle arver mest muligt efter hinanden. Dette sikrer, at længstlevende æftefælle ikke bliver tvunget til at flytte fra hus og hjem. I testamentet kan I også sikre børnene igennem et børnetestamente, hvis I begge går bort.

Opret testamente til familien. Pris kun 695 kr.

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad skal du være opmærksom på?

Vi har samlet en række punkter, som du skal være opmærksom på i din situation.

Din ægtefælle risikerer at gå fra hus og hjem

Denne information er så vigtig, at vi gentager den endnu en gang! Din ægtefælle vil kun arve halvdelen af det, som du efterlader dig. Dine børn har krav på at arve den anden halvdel. Du risikeer således, at længstlevende ægtefælle skal sælge boligen for at betale dine børn deres retsmæssige arv.

Du undgår, at I skal flytte fra hus og hjem, når du opretter et testamente. I testamentet kan I give hinanden størstedelen af jeres arv, så I kan fortsætte jeres tilværelse med mindst mulige økonomiske udfordringer. Du opretter testamentet online hos os, og det er nemt og enkelt.

Testamentet oprettes på kun 15 min.

 

Dine børns fremtid!

Hvis du går bort og børnenes anden forældre heller ikke lever, vil Staten skulle placere børnene hos ”nye forældre”.

Du sikrer dine børn ved at fortælle Staten, hvad der skal ske med børnene, hvis du går bort. Dette gøres ved at oprette et børnetestamente.

Når du opretter et børnetestamente, har du mulighed for at give børnenes nye forældre et månedligt beløb af børnenes arv. Således bliver børnene en mindre økonomisk byrde for "de nye forældre", da de får økonomisk støtte til børnenes opvækst gennem arv. Hos Dokument 24 inkluderer vi et børnetestamente i dit normale testamente. Det er således "graits" at oprette, når du opretter et normalt testamente.

Børnetestamente

Dine børn og ægtefælle kan miste 50 % af arven

Hvis din ægtefælle gifter sig igen eller, hvis dine børn er gift eller bliver gift, skal de dele alt med deres ægtefælle. Når de deler alt med deres ægtefælle, gælder det også arven efter dig.

Fakta: Halvdelen af alle danskere bliver skilt. Hvis dine arvinger bliver skilt fra deres ægtefælle, vil de miste 50 % af arven til deres ægtefælle ved en skilsmisse.

Du kan sikre, at dine arvinger beholder hele arven uanset om de bliver skilt. Dette gøres ved at oprette et testamente, hvori du giver arvingerne særeje med arven. Når arven er givet som særeje, skal den ikke deles ved skilsmisse. Arven bliver således i ”familien”.

Har du sikret din ægtefælle og børn med et testamente?

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Staten træffer beslutninger for dig ved demens/sygdom

Hvis du ikke selv kan træffe dine beslutning pga. demens eller anden sygdom, så træffer Staten beslutningerne på dine vegne. Staten kan i yderste konsekvens vælge at sælge din bolig eller anbringe dig på et plejehjem. Det er op til Staten at vurdere, hvad der er bedst for dig.

De færreste ønsker, at Staten træffer disse beslutninger! De flere ønsker, at deres ægtefælle og voksne "børn" skal træffe beslutninger, hvis de ikke selv er i stand til det.

Når du vil undgå, at Staten træffer beslutninger for dig, skal du oprette en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt giver din ægtefælle eller børn ret til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand til det.

Fremtidsfuldmagt

Du opretter en fremtidsfuldmagt hos Dokument 24 ved at svare på 5-8 spørgsmål online. Herefter sender vi dig straks dokumentet. Til sidst skal dokumentet skrives under foran en notar. Vi hjælper dig undervejs, hvis du ønsker dette.

Undgå, at Staten træffer dine beslutninger. Opret Fremtidsfuldmagt.

Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

 

Hvis I bliver separeret eller skilt

Du og din ægtefælle skal dele alt med hinanden, hvis I bliver separeret eller skilt. 

Særeje    Nogle danskere vælger at oprette en ægtepagt med særeje, når de er gift. Hvis I gør dette, så skal alt, hvad I har placeret i særejet ikke deles, hvis I bliver separeret eller skilt.

Dele pensionerne    I deler alt med undtagelse af jeres pensioner! Hos mange ægtefæller har den ene en større pensionsopsparing end den anden. Hvis dette også er tilfældet hos Jer, så vil den ene af Jer ”få mere ud af en skilsmisse” end den anden. Er dette fair? Mange vælger at oprette en ægtepagt, der deler pensionerne ligeligt i tilfælde af separation/skilsmisse. På denne måde bliver ægteskabet 100 % jævnbyrdigt økonomisk, da I har lige store formuer både under ægteskabet og efter evt. separation/skilsmisse.

Fakta: Mænd har større pensioner en kvinder. Mænd får derfor mere ud af ægteskabet ved skilsmisse. Er det rimeligt?

Ring på tlf. 53 70 10 30 eller skriv på info@dokument24.dk, så hjælper vi Jer med en ægtepagt med særeje eller til deling af pensioner i tilfælde af skilsmisse. 

I skal have følgende juridiske dokumenter for at sikre Jer

  1. Testamente. Testamentet sikrer, at din ægtefælle kan blive i boligen samt, at børnene får de rette "nye forældre", hvis du går bort. Læs mere her.
  2. Fremtidsfuldmagt. Fremtidsfuldmagten sikrer, at du får hjælp af dine nærmeste, hvis du bliver dement/syg.  Således undgår du, at Staten træffer beslutninger på dine vegne. Læs mere her.
  3. Evt. Samtykke til uskiftet bo. Når der er voksne børn fra tidligere forhold, sikrer et samtykke til uskiftet bo, at længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med afdødes voksne børn. Læs mere her.
  4. Evt. ægtepagt. En ægtepagt sikrer, at I har styr på det juridiske, hvis bliver skilt. Læs mere her.

Start dit testamente i dag