Fuld guide til selvsalg af bolig

Selvsalg er dog ikke uden omkostninger, da der er en del praktiske, økonomiske og juridiske forhold at holde styr på.

På denne side kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger at sælge din bolig selv.

 1. Fordele og ulemper ved selvsalg
 2. Guide til selvsalg af bolig
 3. Selvsalg af hus, lejlighed og sommerhus

Fordele og ulemper ved selvsalg

Der er både fordele og ulemper ved selv at sælge sin bolig. Det kan være fordelagtigt, da du sparer penge og selv kan bestemme over dit boligsalg. En ulempe kan være, at der er rigtig mange dokumenter samt juridiske betingelser og vilkår, du skal have styr på.

Fordele og ulemper ved selvsalg

Guide til selvsalg af bolig

Få gode råd i vores guide til selvsalg af bolig og bliv klædt godt på til dit boligsalg. Hvis du har spørgsmål vedrørende boligsalg generelt, så læs mere her.

Guide til selvsalg af bolig

Forberedelse af dit selvsalg af bolig

Prissætning af bolig
Først skal du have prissat boligen. Du kan finde inspiration ved at undersøge prisen på boliger, der ligner din. Derudover kan du bruge diverse portaler til at få et bud på værdien af din bolig. Tjek for eksempel vurderingsmodellerne hos Mit hjem og Geomatic.

Hvis du er i tvivl, kan du få en ejendomsmægler til at hjælpe dig med prissætningen. Det koster som regel mellem 2.000 og 5.000 kroner.

Fremskaffelse af relevante dokumenter
Ved boligsalg er der mange forskellige dokumenter at holde styr på, alt efter hvilken boligtype der er tale om. Det er ofte her, folk vælger at benytte sig af en advokat. Men vælger du selvsalg af din bolig, er det en god ide at have styr på blandt andet:

 • Tingbogsattest og servitutter
 • Offentlig ejendomsvurdering
 • BBR-meddelelse
 • Pantebrev, låneoplysninger og terminsopkrævning
 • Årsopgørelse
 • Opgørelse over forbrugsudgifter
 • Isoleringsattest, bygge- og ibrugtagningstilladelser, dokumentation for udførte forbedringer med mere.

NB: Dette er ikke en udtømmende liste.

Ejendomsdatarapport
En ejendomsdatarapport er obligatorisk ved ethvert boligsalg. Den indeholder blandt andet energimærkningsrapport, tilstandsrapport og elinstallationsrapport

 • Energimærkning:
  Ved boligsalg – og altså også ved et selvsalg af bolig – skal der udarbejdes en energimærkningsrapport. Det står en energikonsulent for. Læs mere hos Energistyrelsen.
 • Tilstandsrapport og el-installationsrapport:
  En tilstandsrapport skal udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig, mens en el-installationsrapport skal udarbejdes af en autoriseret el-installatør.

Huseftersynsordningen
Huseftersynsordningen beskytter både køber og sælger. Ordningen omfatter blandt andet udarbejdelsen af en tilstandsrapport og elinstallationsrapport – og så er den obligatorisk for at stifte en ejerskifteforsikring. Når du sælger bolig, har du ansvaret for boligens tilstand i 10 år efter salget – et ansvar du bliver fritaget for gennem huseftersynsordningen. 

Huseftersynsordningen er frivillig, men det koster selvfølgelig noget at gøre brug af den – det vil vi dog altid anbefale dig at gøre. For at være på den helt sikre side, kan du for eksempel få en jurist eller advokat til at hjælpe dig med denne del af dit selvsalg af bolig. 

Markedsfør din bolig

Udarbejdelse af salgsopstilling
I salgsopstillingen sælger du din bolig. Her skal du beskrive, hvad boligen har at byde på. Det er også her, der indgår billeder af boligen, oplysninger om ejendommen, dokumenter og så videre. 

Sæt din bolig til salg på nettet – lav en salgsannonce
På nettet findes mange sider, du kan benytte, når du vil sælge din bolig selv. Du kan både bruge diverse portaler til selvsalg af bolig, men også for eksempel sociale medier eller Den blå avis. Lav en salgsannonce med nogle af de gode billeder af boligen.

Fremvisning af boligen
Ved selvsalg af bolig er det ofte dig selv, der skal fremvise boligen. Her skal du være forberedt på at høre mange ærlige meninger om din bolig. Vi anbefaler, at du benytter en mellemmand, da det kan være svært og ubehageligt at forhandle om noget så personligt som sit hjem.

Husk, at du som sælger er pålagt oplysningspligt! Det betyder, at du skal informere køber om alt, der er relevant i forhold til ejendommen og dermed købers beslutning om at slå til. 

Købsaftale og overdragelse af boligen

Købsaftale: Få styr på alt det juridiske
Når du har fundet en køber, skal I både forhandle pris og vilkår – og så skal der udarbejdes en købsaftale. I købsaftalen indgår alle dokumenter vedrørende bolighandlen. Vi anbefaler derfor, at du til denne del får hjælp af en jurist eller advokat til dit selvsalg.

Det er altafgørende, at du er indforstået med alle vilkår og betingelser i købsaftalen. Typisk vil det koste fra 5.000 kroner og op at få en køberrådgiver til at gennemgå købsaftalen. Husk, at når købsaftalen er underskrevet, har køber en fortrydelsesret på 6 hverdage.

Berigtigelse af bolighandlen og godkendelse af skøde
Bolighandlen skal berigtiges, og der skal udarbejdes et skøde, som skal tinglyses. Det er køber, der står for udarbejdelse af skødet efter købet af boligen. Som oftest får køberen hjælp til skødet fra sin advokat. Derfor vil det højst sandsynligt være købers advokat, der sender skødet til godkendelse hos dig. Et skøde er et digitalt dokument. 

Refusionsopgørelse og overdragelse af nøgler til de nye ejere
Når skødet er godkendt, kan der udarbejdes en refusionsopgørelse. Det er også typisk noget, køber står for, men du og køber kan sagtens aftale andet i fællesskab. Det kan dog være en god ide at få en jurist eller advokat til at hjælpe dig med denne sidste del af dit selvsalg af bolig.

Herefter kan nøglerne overdrages. Husk, at det er dit ansvar at stå for vedligeholdelse af boligen, indtil overdragelsen sker.

Selvsalg af hus, lejlighed og sommerhus

Hvad end du står over for selvsalg af hus, lejlighed eller sommerhus, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Derudover er der også lidt forskellige omkostninger forbundet med boligtypen, du vil sælge selv. 

Selvsalg af hus, lejlighed og sommerhus

Selvsalg af hus

Når du selv vil stå for salget af et hus, er der en række omkostninger forbundet med det. Selvsalg af hus kræver blandt andet, at der udarbejdes en elinstallationsrapport, energimærkningsrapport, tilstandsrapport samt typisk en ejerskifteforsikring. Derudover vil det koste noget at markedsføre boligen.

Selvsalg af lejlighed

Ved selvsalg af lejlighed er der forskel på, om du sælger en ejerlejlighed eller en andelslejlighed. 

 • Ved selvsalg af ejerlejlighed er der blandt andet udgifter til indfrielse af lån og dermed potentielt også til ejerpantebrev og så videre. Afhængig af, om bestyrelsen eller en administrator udfører det praktiske arbejde, kan der også være udgifter forbundet med det. Husk også omkostninger til markedsføring af ejerlejligheden. Typisk vil det koste omkring 15.000-20.000 kroner selv at sælge en ejerlejlighed.
 • Ved selvsalg af andelsbolig vil der være omkostninger forbundet med markedsføring af lejligheden. Du kan også opleve at skulle betale gebyrer til andelsforeningen ved selvsalg af lejlighed. Ofte vil det koste mellem 5.000-10.000 kroner selv at sælge en andelslejlighed.

Selvsalg af sommerhus

Selvsalg af sommerhus kræver – ligesom selvsalg af hus – også, at der udarbejdes forskellige dokumenter, såsom skøde, købsaftale, tilstandsrapport og så videre. Derudover vil der også være omkostninger forbundet med selvsalg af sommerhus i forhold til markedsføringen af sommerhuset.