Selvsalg: Sælg selv din bolig

Hvis du vælger selv at stå for salget af din bolig, kaldes det selvsalg. Ved selvsalg af bolig kan du spare penge på salæret til en ejendomsmægler. Det er dog ikke uden omkostninger at foretage et selvsalg, da der er en del praktiske, økonomiske og juridiske forhold at holde styr på.

Læs mere her på siden om selvsalg af bolig, og hvad du skal være opmærksom på, når du vælger at sælge din bolig selv.

 1. Fordele og ulemper ved selvsalg
 2. Guide til selvsalg af bolig
 3. Selvsalg af hus, lejlighed og sommerhus

Fordele og ulemper ved selvsalg

Der er både fordele og ulemper ved selv at stå for salget af din bolig. Det kan være fordelagtigt for dig i og med, at du sparer penge, og at du selv kan bestemme over dit boligsalg. Af ulemper kan nævnes, at der kan være rigtig mange dokumenter og juridiske betingelser og vilkår at holde styr på.

Fordele og ulemper ved selvsalg

Guide til selvsalg af bolig

Få gode råd i vores guide til selvsalg af bolig og bliv klædt godt på til dit boligsalg. Hvis du har spørgsmål vedrørende boligsalg generelt, så læs mere her.

Guide til selvsalg af bolig

 1. Forberedelse af dit selvsalg af bolig
 2. Markedsfør din bolig
 3. Købsaftale og overdragelse af boligen

Forberedelse af dit selvsalg af bolig

Prissætning af bolig
Til at starte med bør du forberede dit selvsalg af din bolig. Først og fremmest skal du have prissat boligen. Du kan finde inspiration ved at undersøge, hvad boliger, som ligner din, er sat til salg for. Derudover kan du via diverse portaler få et bud på værdien af din bolig. Tjek eksempelvis vurderingsmodellerne hos Mit hjem og Geomatic. Hvis du er i tvivl, kan du få en ejendomsmægler til at hjælpe dig med prissætningen – dette vil typisk koste mellem 2000 og 5000 kr.

Fremskaffelse af relevante dokumenter
Ved boligsalg er der mange forskellige dokumenter at holde styr på, alt efter hvilken boligtype der er tale om. Det er her, at folk ofte vælger at benytte sig af en advokat, men vælger du selvsalg af din bolig, er det en god ide at have styr på bl.a.:

 • Tingbogsattest og servitutter
 • Offentlig ejendomsvurdering
 • BBR-meddelelse
 • Pantebrev, låneoplysninger og terminsopkrævning
 • Årsopgørelse
 • Opgørelse over forbrugsudgifter
 • isoleringsattest, bygge- og ibrugtagningstilladelser, dokumentation for udførte forbedringer m.m.

NB: Dette er ikke en udtømmende liste.

Ejendomsdatarapport
En ejendomsdatarapport er obligatorisk ved ethvert boligsalg. Den indeholder bl.a. energimærkningsrapport, tilstandsrapport og elinstallationsrapport

 • Energimærkning:
  Ved boligsalg – og altså også ved et selvsalg af bolig – skal der udarbejdes en energimærkningsrapport. Dette står en energikonsulent for. Læs mere hos Energistyrelsen.
 • Tilstandsrapport og elinstallationsrapport:
  En tilstandsrapport skal udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig, mens en elinstallationsrapport skal udarbejdes af en autoriseret el-installatør.

Huseftersynsordningen
Huseftersynsordningen er til for at beskytte både køber og sælger. Ordningen omfatter bl.a. udarbejdelsen af en tilstandsrapport og elinstallationsrapport – og så er den obligatorisk for at stifte en ejerskifteforsikring. Når du sælger bolig, har du ansvaret for boligens tilstand i 10 år efter salget – et ansvar du bliver fritaget for gennem huseftersynsordningen. 

Huseftersynsordningen er frivillig, men den koster selvfølgelig noget at gøre brug af den – det vil vi dog altid anbefale dig at gøre. For at være på den helt sikre side, kan du f.eks. få en jurist eller advokat til at hjælpe dig med denne del af dit selvsalg af bolig. 

Markedsfør din bolig

Udarbejdelse af salgsopstilling
I salgsopstillingen sælger du din bolig. Her skal du beskrive, hvad boligen byder på, og her indgår også billeder af boligen, oplysninger om ejendommen, dokumenter, osv. 

Sæt din bolig til salg på nettet – lav en salgsannonce
På nettet findes mange sider, du kan benytte, når du vil sælge din bolig selv. Du kan både bruge diverse portaler til selvsalg af bolig, men også f.eks. sociale medier eller Den blå avis. Lav en salgsannonce med nogle af de gode billeder af boligen.

Fremvisning af boligen
Når du vælger selvsalg af bolig, vil det som oftest være dig selv, der står for fremvisningen af boligen. Her bør du være velforberedt og også klar på at modtage ærlige meninger om og vurderinger af din bolig.
Vi anbefaler, at du overvejer at benytte en mellemmand, der kan modtage bud – det kan være svært eller ubehageligt at forhandle om noget så personligt som et hjem. Husk, at du som sælger er pålagt oplysningspligt! Det betyder, at du skal informere køber om alt, der er relevant ift. ejendommen og købers beslutning om at slå til. 

Købsaftale og overdragelse af boligen

Købsaftale: Få styr på alt det juridiske
Når du har fundet en køber, skal I både forhandle pris og vilkår – og så skal der udarbejdes en købsaftale. I købsaftalen indgår alle dokumenter vedrørende bolighandlen. Vi anbefaler derfor, at du til denne del får hjælp fra en jurist eller advokat til dit selvsalg. 
Det er altafgørende, at du er indforstået med alle vilkår og betingelser i købsaftalen. Typisk vil det koste fra 5000 kr. og op at få en køberrådgiver til at gennemgå købsaftalen. Husk, at når købsaftalen er underskrevet, har køber en fortrydelsesret på 6 dage.

Berigtigelse af bolighandlen og godkendelse af skøde
Bolighandlen skal berigtiges, og der skal udarbejdes et skøde, som skal tinglyses. Det er køber, der står for udarbejdelse af skødet efter købet af boligen. Som oftest får køberen hjælp til skødet fra sin advokat, og derfor vil det højst sandsynligt være købers advokat, der sender skødet til godkendelse hos dig. Et skøde er et digitalt dokument. 

Refusionsopgørelse og overdragelse af nøgler til de nye ejere
Når skødet er godkendt, kan der udarbejdes en refusionsopgørelse. Det er også typisk noget, køber står for, men du og køber kan sagtens aftale andet i fællesskab. Det kan dog være en god ide at få en jurist eller advokat til at hjælpe dig med denne sidste del af dit selvsalg af bolig.
Herefter kan nøglerne overdrages. Husk, at det er dit ansvar at stå for vedligeholdelse af boligen, indtil den dag, overdragelsen sker. 

Selvsalg af hus, lejlighed og sommerhus

Hvad end du står over for selvsalg af hus, lejlighed eller sommerhus, er der en række ting, du skal være opmærksom på. Derudover er der også lidt forskellige omkostninger forbundet med boligtypen, du vil sælge selv. 

Selvsalg af hus, lejlighed og sommerhus

 1. Selvsalg af hus
 2. Selvsalg af lejlighed
 3. Selvsalg af sommerhus

Selvsalg af hus

Når du selv vil stå for salget af et hus, er der en række omkostninger forbundet med det. Selvsalg af hus kræver bl.a., at der udarbejdes en elinstallationsrapport, energimærkningsrapport, tilstandsrapport samt en ejerskifteforsikring (typisk). Derudover vil det koste noget at markedsføre boligen.

Selvsalg af lejlighed

Ved selvsalg af lejlighed er der forskel på, om du sælger en ejerlejlighed eller en andelsbolig. 

 • Ved selvsalg af ejerlejlighed er der bl.a. udgifter til indfrielse af lån og potentielt også til i forbindelse med ejerpantebrev osv. Derudover kan der også være udgifter forbundet med selvsalg af lejlighed, alt efter om bestyrelsen eller en administrator udfører det praktiske arbejde. Husk også omkostninger ved markedsføring af ejerlejligheden. Typisk vil det koste omkring 15.000-20.000 kr. selv at sælge en ejerlejlighed.
 • Ved selvsalg af andelsbolig vil der være omkostninger forbundet med markedsføring af lejligheden, og du kan også opleve at skulle betale gebyrer til andelsforeningen ved selvsalg af lejlighed. Ofte vil det koste mellem 5000-10.000 kr. selv at sælge en andelslejlighed.

Selvsalg af sommerhus

Selvsalg af sommerhus kræver – ligesom selvsalg af hus – også, at der udarbejdes forskellige dokumenter, såsom skøde, købsaftale, tilstandsrapport osv. Derudover vil der også være omkostninger forbundet med selvsalg af sommerhus ift. markedsføringen af sommerhuset.