Hvad koster en begravelse?

En begravelse koster gennemsnitligt 20.000 kr. – 25.000 kr. Dette inkluderer alt dvs: 1. Bedemand (kiste, gravsten, rustvognskørsel, mv.). 2. Udgifter det offentlige (gravsted, kapel, mv.). 3. Blomster og andet. Udgifterne til bedemanden er gennemsnitligt 12.000 – 15.000 kr.

I nedenstående kan du se, hvad vores samarbejdspartner tilbyder ved begravelser.

Priser på begravelser

 Prisbevidst begravelseFuldservice begravelseUnik begravelse
Pris 8.990,-  11.990,-19.990,- 

Få det fulde overblik over, hvad en begravelse koster og book et møde gennem landsdækkende bedemandsservice. Når du har læst denne side, får du en god og økonomisk sikker begravelse uden dårlige prisoverraskelser.

Pris begravelse/bisættelse

Det koster samlet set 20.000 kr. til 25.000 kr. for en gennemsnitlig begravelse. Mange bliver overrasket over disse priser, når regninger til bedemand, kapel, blomster, kirkegård og meget andet skal betales. Kan det virkelige være rigtigt, at det skal koste så meget?

Ja, priserne er således, fordi en begravelse består af mange services, som du kan læse om i nedenstående.

Bedemandsbranchen har historisk set et plettet ry, da nogle bedemænd har taget sig lidt for godt betalt for standardbegravelser. Vi anbefaler derfor, at du laver en klar og tydelig aftale med din bedemand, når du bestiller begravelsen.

Hvad går pengene til?

Bedemanden: Normalt går ca. 12.000 kr. til 15.000 kr. til bedemanden. Bedemanden står normalt for håndtering af alt i forbindelse med begravelsen. Mange vælger at lade bedemanden håndtere alt, da du har nok at tænke på, når din nærmeste er gået bort.

Det offentlige: Bedemanden er kun en del af udgifterne i forbindelse med en begravelse. Det offentlige skal have betaling for kapel, krematorium, gravsted, gravning af gravsted, ceremoni i kapel/kirke. Dette beløber sig normalt til 4.000 kr. til 6.000 kr

Diverse omkostninger: Mange vælger at pynte kirken, bestille gravsten, trykke sange og salmer mv. Prisen for dette varier, men koster normalt 3.000 kr. til 5.000 kr.

Vi har lavet en detaljeret gennemgang af, hvordan prisen på en begravelse er sat sammen. Dette kan du læse om her.

Priser på nettet

Hvis du ønsker at minimere omkostningerne til begravelsen, så kan du vælge at gøre mange ting online selv. Du kan således lave flere af bedemandens opgaver og spare 30-40 % på de samlede begravelsesomkostninger. Du skal dog være opmærksom på, at du selv er ansvarlig for, at begravelsen er korrekt sat sammen. Vi anbefaler ikke, at du ordner begravelsen på nettet, da det er meget nemt at glemme noget. Forestil dig f.eks., at du har glemt at bestille ligklæder til din afdøde ægtefælle eller afdøde forældre. Eller forestil dig, at du har glemt at bestille rustvognskørsel fra kirken.

Der er mange ting, der skal tænkes på, når begravelsen skal arrangeres. Du er ofte påvirket af sorg. At skulle arrangere en fuld begravelse for at sparre penge, kan for mange virke som en stor mundfuld.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til en bedemand, der hjælper dig fra A-Z. Ja, det koster lidt ekstra, men så har du tid til at sige ordentligt farvel til din nærmeste i stedet for at stresse over praktiske ting til begravelsen. Du er sikker på, at bedemanden har styr på praktikken, og du skal ikke bekymre dig om noget.

Pris bedemand

Når du vælger at gøre brug af en bedemand til at arrangerer begravelsen for dig, får du som regel tilbudt et personligt møde. Bedemanden vil guide dig igennem de beslutninger, der skal træffes forud for planlægning af begravelsen. Bedemanden fortæller dig, hvad der er normalt samt, hvad priserne på de forskellige ydelser er.

Når mødet med bedemanden er slut, skal du altid bede om en fast pris på ydelserne. Således kommer der ingen kedelige overraskelser mht. uforståeligt høje priser. Hvis du efter mødet, ønsker at bestille yderligere ydelser, så bed bedemanden bekræfte priserne for ekstraydelser pr. e-mail.

Se priserne på bedemanden her

Bedemandens faste begravelsespriser er på ydelser, som bedemanden selv leverer. Dette er blandt andet kiste, rustvognskørsel, ilægning i kiste, mv. Sammen med bedemandens egne ydelser, bør bedemanden levere et prisoverslag på, hvad omkostningerne til det offentlige bliver (kapel, gravsted, mv.). Du skal også bede om et overslag på, hvilke yderligere omkostninger, der kan komme (udsmykning af kirke/kapel, blomster, printe salmer/sange, mv.).

Når du beder om en fast pris fra bedemanden samt overslag på omkostninger til det offentlige samt overslag på ekstraomkostninger, så er du sikker på, hvad prisen for begravelsen/bisættelsen bliver.

Omkostninger begravelse A-Z

En begravelse består i alt af 3 overordnede udgiftskategorier:

I denne omkostningsguide finder du de mest normale udgifter. Du får ligeledes prisestimater på mange af services. Prisestimaterne er estimater, og priserne varierer afhængigt af hvilke services, du i sidste ende vælger.

Omkostninger til bedemanden

En bedemands service omfatter typisk alt i forbindelse med begravelse og bisættelse. De ydelser, der afregnes direkte til bedemanden er normalt følgende:

Samlet set beløber prisen til bedemanden sig normalt på 12.000 kr. til 15.000 kr. Dette inkluderer ofte bestilling af dødsannoncer, gravsten, blomster, etc. I nedenstående kan du se de normale priser på ydelserne.

Detaljeret prisoverblik hos bedemanden.

Her kan du se, hvad der er inkluderet i prisen hos bedemanden ved begravelse. Ring til os, så vil guide dig yderligere.

 Pris bedemandPrisbevidstFuldserviceUnik
Rådgivning vedr. dødsfald    
Rustvognskørsel op til 40 km    
Klassisk hvid kiste    
Iklædning og ilægning i kiste     
Gebyr for udlevering til hospital / kapel   
Personlig samtale hjemme hos dig+1.000,-  
Håndtering af dokumenter+1.000,-  
Koordinering med præst/kirke+1.000,-  
Køre blomster til anden kirkegård efter ceremoni+500,-  
Ekstra mand ved hjemmedød (hverdag)+995,-    
Ekstra kørsel ved hjemmedød (hverdag)     
Søge begravelseshjælp Op til 11.400,-Op til 11.400,-
Pyntning af kiste inkl. stor dekoration på 3/4 af kiste. 55 cm krans, farvelroser eller bårebuket, dødsannonce, ceremoni i weekend    
Service- og hygiejnetillæg+130,- pr. dag +130,- pr. dag +130,- pr. dag 
Omkostninger til kirkegårdDagspris Dagspris Dagspris 
Betalingsbetingelser3 dage efter ceremoni3 dage efter ceremoni14 dage efter ceremoni 
 Tillæg forekommer aften og weekend   
 Pris i alt8.990,-11.990,-19.900,- 

Ilægning i kiste pris

Ordning og klargøring af kiste koster samt køb af ligklæder, dyne til afdøde mv., koster ofte 3.000 kr. til 5.000 kr. Hvis der er specialønsker til afdødes ligklæder eller andet i forbindelse med ilægning, kan dette bestilles som ekstra services.

Ønskes fremvisning af afdøde inden begravelse/bisættelse, kan bedemanden være behjælpelig hermed. Nogle bedemænd har dette som en gratis service, mens andre tager ca. 1.000 kr. for fremvisning af afdøde i kapellet.

Kiste / Urne

Kister og urner kommer i mange udgaver og dermed også mange priser.

En klassisk kiste kan ofte erhverves for 3.000 kr. til 5.000 kr. Hvis kisten skal være specielt udsmykket eller være af et specielt materiale, kan priserne være meget højere. En kiste af mahogni eller egetræ, koster f.eks. 12.000 kr. til 15.000 kr.

Urner koster normalt 800 kr. til 2.000 kr. Du bestemmer selv, om du ønsker at købe urnen og kisten direkte hos bedemanden eller om du selv ønsker at medbringe din egen urne/kiste.

Planlægning af begravelse

Planlægning af begravelsen koster ofte ca. 2.000 kr. Mange har specialønsker til udsmykning af kiste eller specielle ceremonier. Dette bestilles som ekstra ydelser, og kommer dermed som et tillæg til planlægningsomkostningerne.

Rustvognskørsel

Afdøde transporteres i rustvogn til og fra kapellet/kirken. Prisen for rustvognskørsel er normalt 1.200 kr. til 1.500 kr. for korte afstande (op til 20 km). Hvis rustvognen skal køre længere afstande, kommer normalt et tillæg på ca. 25 kr. pr. ekstra kilometer. Hertil vil der komme tillæg for weekender og helligdage på ca. 1.000 kr.

Samlet beløber omkostninger til bedemanden sig normalt mellem 12.000 kr. og 15.000 kr. Hertil kommer udgifter til det offentlige mv.

Omkostninger til det offentlige

Bedemanden står oftest for alt, så du ikke skal tænke på noget. Det vil derfor være bedemanden, der formidler ydelser fra det offentlige. Disse ydelser er overordnet set:

Pris kremering

Prisen på kremering varierer afhængigt af, hvilket krematorium, der benyttes. Normalt vil selve kremeringen koste mellem og 2.000 og 3.000 kr. Spørg bedemanden om prisen for kremering inden, at bedemanden vælger krematorium for dig.

Gravsted, gravning og istandsættelse - pris

Gravsteder varierer meget i pris. Vi har set gravsteder fra 1.000 kr. og op til 20.000 kr. Priserne varierer fra kirkegård til kirkegård. Væsentlige faktorer til, at priserne varierer er:

  • Var afdøde medlem af folkekirken? En stor prisfaktor er om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.
  • Bosat i kommunen? Var afdøde bosat inden- eller udenfor den kommune, hvor begravelsen/bisættelsen finder sted? Kommunens borgere får ofte billigere gravsteder end udefrakommende personer.
  • Gravsteder fredes i et antal år efter begravelsen. Når et gravsted er fredet, så må det ikke ryddes i det antal år, hvor fredninger er pålagt. Jo længere fredning desto højere pris.

Kapel priser

Når afdøde skal oppevares frem til begravelsen/bisættelsen, sker dette i et kapel. Bedemanden sørger for, at stilles kapel til rådighed. Hvis du ønsker at tage afsked med afdøde i kapellet inden, at begravelsen/bisættelsen finder sted, kan du bede bedemanden om at være til stede. Bedemanden tilbyder ofte at være til stede under fremvisning af afdøde, så du som pårørende har en fagmand at gå til i denne svære tid. Mange bedemand stiller servicen til rådighed gratis, mens andre tager sig betalt herfor. Spørg altid bedemanden om dette er inkluderet i prisen.

Korsang og orgelspil i kirken – priser

Medlemmer af folkekirken betaler ofte ikke for at kirken orgelmusik og korsang til begravelsen. Ikke medlemmer af folkekirken må selv betale for disse services.

Omkostninger - diverse

Bedemanden står ofte for hele begravelsen inkl. pyntning af kirke mv. Det er derfor bedemanden, som du vil blive præsenteret for nedenstående udgifter af. Det kan godt betale sig at spørge om priserne før, at nedenstående bestilles. Udgifterne varierer meget! Mange vælger at bestille nedenstående, når deres nærmeste skal begraves:

  • Blomster/kranse til at lægge oven på kisten.
  • Pyntning af kirke eller kapel.
  • Gravsten, så du efterladte har et sted at gå hen.
  • Salmer/sange. Mange vælger at trykke salmer og sange, så de har dette som minde efterfølgende.
  • Dødsannonce/takkeannonce. Dødsannonce viser, at der er sket et dødsfald. Takkeannoncen viser taknemmelighed til dem, der har deltaget i begravelse.

Hvem betaler for bedemand mv.?

Når boet efter afdøde er gjort op, betaler boet for begravelsen. Hvis boet efter afdøde viser sig at have mindre værdi end omkostningerne til begravelsens, så hæfter den, der har bestilt begravelsen.

Der var ingen pårørende – hvem betaler?

Hvis der ikke findes pårørende til afdøde, så er afdødes kommune pligtig til at betale for begravelse eller bisættelse. Der er stor forskel på, hvilke services kommunerne giver, når de står får begravelse/bisættelse. Nogle kommuner kører meget skrabede begravelser/bisættelser, og nogle kommuner afholder end ikke ceremonien i kirken! Dette springes over selvom afdøde var medlem af folkekirken. Når der ingen pårørende findes, så risikerer afdøde således at blive begravet eller bisat direkte fra et kapel uden nævneværdig ceremoni. Dette gøres for at sparre penge hos det offentlige.

Tilskud til begravelsen/begravelseshjælp

Det er muligt at søge tilskud til begravelsen. Således kan du få dækket dele af udgifterne til begravelse eller bisættelsen. Du kan søge begravelseshjælp disse steder:

Offentlig begravelseshjælp

Personer med dansk sygesikringsbevis har ofte mulighed for at få tilskud til begravelsen/bisættelsen. Det er de pårørende, der skal søge tilskud. Tilskud administreres af Udbetaling Danmark. Tilskuddet udbetales som regel først, når skifteretten har afsluttet behandling af boet.

Tilskud søges direkte på borger.dk. Hos biblioteker og hos borgerservice, kan du gå på nettet og søge tilskud, hvis du ikke selv har internetadgang. Mange bedemænd hjælper med at søge begravelseshjælp som en del af bedemandsydelsen.

Sygesikring Danmark

Hvis afdøde var medlem af Sygesikring Danmarks gruppe 1 eller gruppe 2, får de efterladte tilskud til begravelsen.

Fagforeninger

Mange fagforeninger vælger at yde tilskud til begravelseshjælp i form af engangsydelser. Udbetalingen sker til medlemmernes efterladte.

Se priserne på bedemanden her