Komplet guide til arbejdsskadeerstatning

Få et større overblik over arbejdsskadeerstatning, hvilke typer af arbejdsskader der findes og hvem der kan anmelde en arbejdsulykke eller erhvervssygdom.

 1. Hvad er arbejdsskadeerstatning?
 2. Hvornår er der tale om en arbejdsskade?
 3. Typer af arbejdsskader
 4. Hvem kan anmelde en arbejdsulykke?
 5. Hvem kan anmelde en erhvervssygdom?

Hvad er arbejdsskadeerstatning?

Når en ansat er skadet enten fysisk eller psykisk, kan medarbejderen være berettiget til en arbejdsskadeerstatning. Arbejdsskader inkluderer både erhvervssygdomme og arbejdsulykker. Det relevante er, om skaden er sket enten:

Hvad er en arbejdsskadeerstatning?

 • På arbejdspladsen
 • I arbejdstiden
 • Under arbejde udført i arbejdsgivers interesse

Hvornår er der tale om en arbejdsskade?

Arbejdsskader kræver individuelle vurderinger, men overordnet set er der tale om en arbejdsskade, hvis den ansatte:

 • Har været ude for en ulykke i relation til sit arbejde
 • Er påført skade eller sygdom i relation til sit arbejde

Hvornår er der tale om en arbejdsskade?

  Typer af arbejdsskader

  En arbejdsskade kan være mange forskellige typer af skader. Overordnet kan skaden dog inddeles i disse kategorier:

  • Arbejdsulykker
  • Erhvervssygdomme

  Typer af arbejdsskader

   Hvad er en arbejdsulykke?

   En arbejdsulykke er en pludselig opstået fysisk eller mental skade i relation til den ansattes udførte arbejde. Ulykken kan være opstået efter et uheld eller efter en hændelse. Desuden kan skaden være kortvarig og forbigående, men den også være langvarig og bestående.

   Eksempel: En tømrer var i gang med tagrenovering af et hus. Alle sikkerhedsforanstaltninger blev fulgt, men tagpladerne var mange årtier gamle. Da tømreren trådte på en tagplade, knækkede pladen og han styrtede igennem. Denne hændelse betragtes som en arbejdsulykke.

   Hvad er en erhvervssygdom?

   En erhvervssygdom, også kaldet arbejdsskade, er en lidelse, der er opstået på grund af personens arbejde. Der kan være nogle forhold eller påvirkninger på arbejdspladsen, som har påvirket og ført til skaden eller blot forværret en allerede eksisterende skade.

   Eksempel: Maskinmester Jens har arbejdet i en fødevarefabrik i 12 år. Jens er ansat i produktionsafsnittet og står derfor ved produktionsmaskiner i løbet af arbejdsdagen. Den seneste tid har Jens oplevet nedsat hørelse og opsøger læge. Lægen konstaterer, at Jens har fået en høreskade. Høreskaden betragtes som en erhvervssygdom.

   Stress, PTSD, psykiske lidelser og diskusprolaps

   PTSD, stress, psykiske lidelser og diskusprolaps er lidelser, hvor der ikke findes en klar definition. Når der indgives en arbejdsskade omkring nævnte sygdomme, kræver disse sygdomme en individuel sagsbehandling. Når det er bevist, at lidelserne skyldes påvirkninger på arbejdet, vil arbejdsskaden anerkendes.

   Hvem kan anmelde en arbejdsulykke?

   Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde en arbejdsulykke, når din medarbejder kommer til skade i forbindelse med arbejde. Arbejdsulykker bliver anmeldt igennem Arbejdstilsynets portal EASY eller AES. Følgende personer kan anmelde ulykken:

   Hvem kan anmelde en arbejdsulykke?

   • Arbejdsgiver
   • Tilskadekomne arbejdstager
   • Tredjeparts personer – læger, fagforeninger, advokater

   Hvem kan anmelde en erhvervssygdom?

   Personer med adgang til Arbejdstilsynets portal ESS kan anmelde erhvervssygdomme. Erhvervssygdomme kan ikke anmeldes af arbejdsgivere eller arbejdstagere. Følgende personer kan anmelde en erhvervssygdom:

   Hvem kan anmelde en erhvervssygdom?

   • Læger – og repræsentanter
   • Tandlæger – og repræsentanter
   • Speciallæger med ekspertise – hudlæger, gynækologer, kirurger

   Hvem udbetaler erstatning?

   Der er forskellige regler for, hvem der betaler erstatning. En erhvervssygdom betales af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Erstatning for en arbejdsulykke udbetales derimod af arbejdsgiverens forsikringsselskab. Forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen har også afgørende betydning for sagen.

   Hvordan forløber en arbejdsskadesag?

   Forløbet af en sag om arbejdsskadeerstatning kan variere, da forholdene er forskellige.  Overordnet er processen følgende:

   1. Arbejdsskaden anmeldes
   2. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring behandler sagen
   3. Nødvendige sagsoplysninger indhentes
   4. Afgørelse om anerkendelse af skaden – arbejdsskadeerstatning udbetales, hvis skaden anerkendes.

   Hvilke typer erstatning kan jeg få?

   Arbejdsskadens type og méngrad bestemmer erstatningens eller godtgørelsens størrelse. Når der er truffet afgørelse i sagen, og skaden er anerkendt, kan en person være berettiget til følgende erstatningsformer:

   • Økonomisk godtgørelse for varigt mén
   • Økonomisk godtgørelse for tab af arbejdsevne
   • Sygebehandling

   Beregning af arbejdsskadeerstatning - Méngrad

   En arbejdsskade skal føre til varig mén eller tab af arbejdsevnen, før man er berettiget til erstatning. Herudover skal der være helbredsmæssige begrænsninger. Minimumsbetingelser for udbetaling af erstatning er følgende:

   • Mindst 5 % skade for varigt mén
   • Mindst 15 % skade for tab af arbejdsevne

   Du kan finde en ménberegner her hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

   Udbetaling og skattepligt

   Regler for udbetaling af erstatningsbeløb er forskellige. Nogle gange skal der for eksempel betales skat af arbejdsskadeerstatning. Reglerne er:

   Når mén eller erhvervstab udgør mindre end 50 procent:

   • Godtgørelsen betales som engangsbeløb – ingen skattepligt.

   Når varige mén eller erhvervstab udgør over 50 procent:

   • Godtgørelsen betales løbende som en månedlig ydelse – skattepligtig.

   Førtidspension

   Hvis en medarbejder fuldstændigt mister arbejdsevnen og må forlade arbejdsmarkedet, kan personen være berettiget til førtidspension. Arbejdsskadestyrelsen afgør skadens størrelse og eventuelle erstatningskrav. Dog er det kommunen, der afgør, om den tilskadekomne kan tildeles førtidspension.  

   Fleksjob

   Det kan også være, at kommunen vurderer, at en person delvist kan opretholde et arbejde og derfor tildeles fleksjob. Fleksjob er et tilbud til lønmodtagere med helbredsmæssige begrænsninger eller nedsat arbejdsfunktion. 

   Kontakt os

   Regler og betingelser for arbejdsskadeerstatninger kan være komplekse og derfor svære at forstå. Uanset din situation kan det være en god idé at søge rådgivning og få vurderet din sag hos en jurist. Kontakt Dokument24 for en uforpligtende samtale – helt gratis.