Konkurrenceklausuler

 1. Hvad er en konkurrenceklausul?
 2. Hvad er konkurrende virksomhed?
 3. Hvornår er den gyldig?
 4. Ved opsigelse
 5. Kompensation

Hvad er en konkurrenceklausul?

En konkurrenceklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager om, at medarbejderen ikke må drive lignende forretning eller anden virksomhed i en bestemt periode. Aftalen indgås af konkurrencehensyn, således medarbejderen ikke udgør en trussel mod virksomheden efter endt ansættelse i selskabet. 

Hvad er en konkurrenceklausul?

Hvad er konkurrerende virksomhed?

Som tommelfingerregel er konkurrerende virksomhed, når virksomheden yder den samme service, sælger samme eller lignende produkter, som arbejdsgiveren. Konkurrenterne fører forretning til den samme kundegrupper, som arbejdsgiver. Konkurrerende forretning dækker bredt, og det er derfor svært at definere præcist.

Hvad er konkurrerende virksomhed?

Hvornår er den gyldig?

Der er forskellige lovbestemmelser om konkurrenceklausulens gyldighed. Hvis det er en aftale indgået før lovændringen kan den gamle aftale opretholdes og behøver ingen ændringer eller justeringer. Hvis aftalen er oprettet efter de nye lovrammer, så gælder skærpede regler.

Hvornår er den gyldig?

Aftale indgået før 2016

Er konkurrenceklausul indgået før lovændringen 1. januar 2016 er de grundlæggende regler;

 • At medarbejder sidder i ´betroet stilling´.
 • Funktionærlovens §18 reguleres. De konkrete gyldighedsbetingelser er skrevet her.
 • Kompensationen er min. 50% af medarbejderens månedsløn.
 • Ved fratrædelse udbetales engangsbeløb tilsvarende 3 måneders løn.
 • Minimum 6 måneders ansættelse.

Aftale indgået efter 2016

I dag er de skærpede betingelser gældende;

 • Lønmodtagerenbesidder en `helt særlig betroet stilling`.
 • Ansættelsens varighed er mere end 6 mdr..
 • Arbejdsgiver begrunder, hvorfor klausulens påkræves.
 • Bindingstid må ikke overskride 12 mdr..
 • Klausulen gælder med virkning fra ansættelsens ophørsdato.
 • Der gives økonomisk kompensering i bindingsperioden.
 • Alle ovenfornævnte forhold formuleres skriftligt og udleveres til medarbejder.

Ved opsigelse 

Fra det øjeblik en medarbejders stilling ophører i virksomheden, vil konkurrenceklausulen træde i kraft. Altså gælder aftalen også i tilfælde af fritstilling eller bortvisning. Der kan dog være forhold som kan ændre aftalens gyldighed samt kravet om kompensering.

Ved opsigelse

Forholdene er;

 • Medarbejderen opsiger sin stilling, men der er ingen misligholdelse fra virksomheds side - engangsgodtgørelsen betales fortsat.
 • Arbejdsgiver opsiger den ansatte på uberettiget grundlag - konkurrenceklausulen bortfalder og bliver ugyldig, men engangsgodtgørelsen betales fortsat.
 • Selskabet opsiger medarbejderen, fordi der er en berettiget begrundelse om misligholdelse - engangsgodtgørelse betales ikke, men klausulaftalen er stadigvæk gældende.
 • Medarbejderen har pligt til at søge alternativt arbejde – sker dette ikke, bortfalder kompensationskravet. 

Kompensation

Arbejdsgiver har pligt til at kompensere økonomisk for medarbejderens tab ved indgåelse af en konkurrenceklausul. Kompenseringens størrelse afhænger af klausulens varighed og medarbejderens arbejdsforhold i bindingsperioden. De første 2 måneders kompensering skal under alle omstændigheder udbetales som et engangsbeløb ved fratrædelse af stilling. Se procentsatserne her.

Kompensation

Eksempel på beregning: Jensens månedsløn er 50.000 kr. Jensen har opsagt sin stilling, og han er bundet af konkurrenceklausul i 6 mdr. (derfor 40% af månedslønnen). Han har ikke fundet andet passende arbejde. De første 2 måneders løn betales som et engangsbeløb (40% af 50.000 kr. = 20.000kr.) x 2 månedsløn = 40.000 kr. De næste 4 mdr. betales månedlig og udgør 40% af 50.000 kr. (20.000 x 4 mdr.) = 80.000 kr.

Konventionalbod

Hvis lønmodtager bryder konkurrenceklausulen betingelser, har arbejdsgiver krav på økonomisk erstatning eller også kaldt konventionalbod. I det skriftlige dokument er boden størrelse forhåndsbestemt. Selvom medarbejder en gang har overtrådt betingelser, er personen stadigvæk forpligtet i resten af bindingsperioden.

Omfatter konkurrenceklausuler direktører?

En direktør, administrerede direktør eller virksomhedsejer kan også pålægges en konkurrenceklausul. Et selskab, der ansætter en administrerende direktør, har større aftalefrihed i klausulen, da direktører ikke er omfattet af regler i loven om ansættelsesklausuler. Dog skal alle aftalepunkter inkluderes i den skriftlige direktørkontrakt.

Har du spørgsmål?

Er du fortsat i tvivl om konkurrenceklausuler, så kontakt Dokument24. Vi sidder klar uanset, hvad du har brug for hjælp til. Vi kan udarbejde en lovlig konkurrenceklausul – også oversat til engelsk, Har du indgået overdragelsesaftale? Uanset hvad, så kan det være en god idé at søge rådgivning.