Jobklausuler

Herunder får du det fulde overblik over jobklausuler. Jobklausulloven er ophørt den 1. januar 2021. Det er ikke længere muligt at indgå gyldige jobklausuler. Vejledningen beskriver betingelser, der var gældende i de gamle regler. Derudover vil du lære, hvilke særlige undtagelser der gælder i dag.

 1. Hvad er en jobklausul?
 2. Hvem omfatter den?
 3. Hvornår er den gyldig?
 4. Kompensation
 5. Jobklausullovens betingelser før 2016

Hvad er en jobklausul?

En jobklausul er en aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder (medarbejderklausul). Når lønmodtageren fratræder sin stilling, må personen ikke tage kolleger med sig. Jobklausulen er også en aftale mellem én eller flere virksomheder (virksomhedsklausul). Parterne skriver under på forbud mod ansættelse af hinandens tidligere medarbejdere.

Hvem omfatter den?

Medarbejderklausulen eller virksomhedsklausulen omfatter begge medarbejdere, der er begrænsede som følge af klausulaftalen. Uanset om et selskab indgår forlig med en enkel medarbejder eller andre virksomheder, så er det øvrige ansatte, der berøres. Derfor skal en jobklausul også altid aftales med de enkelte ansatte.

Eksempel på medarbejderklausul: Joan har lige opsagt sin stilling som underdirektør i Mejerihuset A/S. Hun ønsker i stedet at starte sit eget firma. Joan havde ved begyndelsen af ansættelsen indgået en jobklausul, der nu træder i kraft. Joan vil gerne have Jens med over i sin nye virksomhed, men hun må ikke tilbyde ham jobbet.

Tilfælde 1: Hvis Joan alligevel tilbyder Jens jobbet, bryder hun aftalebetingelserne. Joan skal i dette tilfælde betale konventionalbod.  

Tilfælde 2: Joan tilbyder ikke jobbet til Jens og forlader firmaet. En dag beslutter han at opsige sin stilling selv. Jens er omfattet af jobklausulen og er derfor begrænset i jobmuligheder. Jens har nu ret til kompensation.

Eksempel på virksomhedsklausul: Joan er ansat som underdirektør i Mejerihuset A/S. Et konkurrentfirma har lige opslået en jobannonce, hvor de søger en administrerende direktør til deres virksomhed. Joan er interesseret og opsiger derfor sin stilling, så hun kan søge jobbet.  Hun får desværre ikke jobbet. Konkurrentfirmaet har nemlig indgået en virksomhedsaftale med Mejerihuset. I denne situation har Joan krav på kompensering.

Hvornår er den gyldig?

Jobklausulen blev 1. januar 2021 fuldstændig afskaffet. Det er ikke længere muligt at indgå nye aftaler. Ansættelseskontrakter, hvori der allerede er aftalt en jobklausul, er heller ikke længere gyldige. Undtagelsesvis gælder jobklausuler i dag fortsat, hvis der er tale om:

 • Virksomhedsoverdragelse
 • Kollektiv overenskomst
 • Vikaransættelse – vikarbureau

Virksomhedsoverdragelse

Ved virksomhedsoverdragelse kan der være tale om en særlig sårbar situation. Interesserede købere kan nogle gange også være konkurrerende virksomheder. Ved forhandlingsbordet med mulige købere deles fortrolige oplysninger om virksomheden. Her kan det være hensigtsmæssigt at anvende jobklausuler.

Jobklausuler kan undtagelsesvis indgås, hvis:

 • Ansættelsestidens varighed er mere end 3 måneder.
 • Bindingsperioden  ikke overstiger 6 måneder. Uanset resultatet af forhandlingerne.
 • Virksomhedsoverdragelsen finder sted. Når forhandlingerne medfører virksomhedsoverdragelse, gælder aftalen indtil 6 måneder efter ejerskiftetidspunktet.
 • Ingen oplysningspligt - Lønmodtageren har ikke krav på orientering om aftalen.
 • Ingen kompensationskrav - Lønmodtageren har ikke krav på kompensation.

Kollektiv overenskomst

En kollektiv overenskomst beskriver minimumskrav, der skal gælde i lønmodtagerens ansættelsesforhold. Det betyder egentlig, at arbejdsgiver ikke kan indgå aftaler, der er under minimumskravene. Aftalerne er nemlig allerede forhandlet i den kollektive aftale. Lovens regler kan alligevel afvige i en kollektiv overenskomst.

Vikaransættelse – vikarbureau

En vikar kan som hovedregel ikke pålægges jobklausuler. Nogle gange kan en virksomhed vælge at ansætte en tidligere vikar i sit firma. Når vikarbureauet modtager rimelig betaling for udsendelsen af vikaren, har bureauet mulighed for at anvende en jobklausul.

Kompensation

Jobklausulloven er ophørt. Derfor er der ikke retningslinjer eller krav knyttet til kompensering. I undtagelsestilstande er der heller ikke tale om lønmodtageres tab af arbejdsmuligheder. De særlige undtagelser er virksomhedsoverdragelse, kollektiv overenskomst eller vikaransættelser.

Jobklausullovens betingelser før 2016

Med den nye lov om ansættelsesklausuler er jobklausulloven ophørt. I de gamle regler var det nemmere for arbejdsgivere at begrænse en lønmodtagers beskæftigelsesmuligheder. I dag er det primært konkurrenceklausuler, kundeklausuler og kombinerede klausuler, der anvendes.

Gyldighedsbetingelser for jobklausuler før 2016:

 • Funktionærer – Kun medarbejdere i 'særlig betroet stilling' er omfattet.
 • Jobbegrænsninger beskrives helt konkret.
 • Kompensationen svarer til 50 % af medarbejderens månedsløn.
 • Satsen angives og udbetales løbende i bindingstiden.
 • Særlige regler - Retten til kompensation bortfalder, hvis der allerede udbetales kompensation for en konkurrenceklausul eller kundeklausul.
 • Fratrædelse - Medarbejderen skal være fratrådt sin stilling, før kompensering udbetales.
 • Bindingstid - Aftalens bindingstid fremgår.
 • Geografiske områder - Hvilke(t) geografisk(e) område(r) er omfattet af aftalen?
 • Dokumentationskrav - Aftalen indgås skriftligt.
 • Andet passende arbejde - I tilfælde af, at den ansatte finder andet passende arbejde i bindingsperioden, vil den nye løn blive modregnet.
 • Konventionalbod - Ved brud på aftalen betales konventionalbod.
 • Ved berettiget bortvisning af lønmodtageren betales ikke kompensation, men klausulen er fortsat gyldig.
 • Ugyldighed – Opfyldes nævnte krav ikke, vil medarbejderen ikke være bundet af klausulen.

Har du brug for hjælp?

Fik du ikke svar på, hvad du søgte? Vi kan også hjælpe dig med oprettelsen af en klausul, så du er helt sikker. Kontakt os for juridisk rådgivning.

Vidste du:

Når en virksomhed delvist eller fuldstændig overdrager/sælger sine aktiver/virksomhed til en ny ejer/køber, da er der tale om en virksomhedsoverdragelse.

Vidste du, at køberen af en virksomhed overtager alle forpligtigelser over for medfølgende medarbejdere?  Dette kaldes "due diligence". Det kan være fornuftigt at undersøge forholdene.

Vidste du, at vikarer ikke er omfattet af ansættelsesklausulloven? Reglerne om vikaransættelser finder du i vikarloven.