Advokat Gentofte – Kompetente og billige advokater

En advokat i Gentofte kan yde hjælp til en lang række af juridiske opgaver. Du kan finde mange advokater i Gentofte, Vangede, Skovshoved, Dyssegård eller Jægersborg, der er klar til at løse en opgave for dig. Prisen for en advokat i de nævnte områder er sjældent billig uanset, hvad du skal have lavet.

Hjælp til billigere Advokat Gentofte

Hos Dokument 24 har vi samlet et hold af samarbejdspartnere, som kan hjælpe med en lang række af juridiske dokumenter m.m. Om du har brug for at få skrevet et testamente, eller om du skal have hjælp til at gennemgå en købsaftale, har vi en kompetent og billig samarbejdspartner i form af en advokat til dig.

Vi anbefaler, at du kigger på vores priser, inden du kaster dig ud i at hyre en traditionel advokat i dit lokalområde. Sammenligner du vores priser med de priser, du får fra en advokat i Gentofte, kan du hurtigt konstatere, at du sparer en masse penge.

Her kan du læse mere om:

Arveafkald – hvad er det?

Arveafkald er et juridisk dokument, du kan oprette, hvis du ikke ønsker at modtage en arv fra en anden person. De fleste mennesker er glade for at modtage en arv, men der kan være særlige situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt.

Arveafkald - Hvorfor Advokat Gentofte

Det kan eksempelvis være på grund af:

 • Gæld: At du har en stor gæld således, at arven går til dine kreditorer.
 • Børn eller børnebørn: Du er så økonomisk velfunderet, at du ønsker arven skal gå til dine børn eller børnebørn i stedet.
 • Andet: Du har personlige årsager til, at du ikke ønsker at modtage arven fra vedkommende.

Har du en stor gæld, og derfor ikke ønsker at modtage en arv, bør du få oprettet arveafkaldet, inden personen, du skal arve efter, er død. Laver du først arveafkaldet efter personens død, kan dine kreditorer få omstødt dit arveafkald.

Overvejer du at give afkald på en arv, bør du søge rådgivning hos en advokat. En advokat kan sætte dig ind i, hvad det betyder for dig og din situation at få lavet et arveafkald. Benytter du Dokument 24’s skabelon, koster det dig kun 200 kroner at få oprettet et arveafkald.

Lav et testamente og undgå splid i familien

Det er ikke alle, der får tænkt over, at det kan være en fordel at lave et testamente. Med et testamente kan du undgå, at dine efterladte bliver uenige og uvenner om din arv. Det er en svær tid, når du mister en af dine kære, men det bliver endnu sværere, hvis fordelingen af arven er kompliceret.

Testamente Advokat Gentofte

Opretter du et testamente, er det dig, der tager beslutningerne om, hvem der skal have hvad, hvor meget m.m. Der er naturligvis en tvangsarv at tage hensyn til, men ellers har du mere eller mindre frie hænder.

Har du et ønske om, at din familie ikke skal arve det hele, men at dele af dine værdier skal gå til eksempelvis en velgørenhedsorganisation, er det muligt at få skrevet dette ind i dit testamente.

Har du brug for et testamente, kan en jurist eller advokat i Gentofte hjælpe dig. Det er ofte en dyr fornøjelse at bruge lokale advokater, hvilket du skal være forberedt på, når du hyrer en. Spørg derfor altid om prisen, inden advokaten går i gang med testamentet. Derved kan du tage stilling til, om du vil ofre pengene på det.

Opret et testamente hos Dokument 24 – Det er billigt

Kunne du tænke dig at få et lavet et testamente uden, at du skal bruge en mindre formue på det? Så kan du gøre brug af Dokument 24’s platform. Vi har masser af samarbejdspartnere, der er specialister på området. De laver nemlig ikke andet hver dag.

Det gør, at de ikke skal bruge lige så meget tid på dit testamente som andre advokater, der beskæftiger sig med alle mulige juridiske dokumenter.

Prøv vores gratis prisberegner for at se vores samarbejdspartneres billige priser på et testamente eller få et gratis tilbud. Du kan også læse mere om testamenter her.

Skilsmisse – Har jeg brug for en advokat i Gentofte?

En skilsmisse kræver ikke nødvendigvis en skilsmisseadvokat. Hvis du og din partner har styr på processen, hver jeres rettigheder, hvad I skal tage stilling til m.m., har du ikke brug for en advokat. Men det kan dog varmt anbefales, da du derved kommer nemmere gennem en skilsmisse.

Skilsmisse Advokat Gentofte

Jurister eller advokater, der beskæftiger sig med skilsmisser på daglig basis, ved, hvordan processen skal foregå samt hvilke faldgruber, der kan være. Det er en lettelse for mange, så de hurtigere kan komme over en skilsmisse og videre i deres liv.

Der er to måder, hvorpå du kan blive skilt. I skal være enige om, hvilken vej I vælger medmindre, at der er tale om utroskab eller vold i hjemmet:

 • Separation: Separation betyder, at jeres ægteskab er suspenderet. Med denne form skal du være opmærksom på, at du ikke kan gifte dig igen, før du er skilt. Der skal søges om skilsmisse efter separationsperioden. Hvis I genoptager jeres samliv, eller hvis I ikke er flyttet fra hinanden inden for en periode på cirka tre måneder, bortfalder separationen.
 • Skilsmisse: Skilsmissen er ophør af ægteskabet.

Både separation og skilsmisse medfører, at I efterfølgende ikke har pligt til at forsørge hinanden. I har heller ikke længere et formuefællesskab ligesom, at I ikke har arveret efter hinanden.  

Dette skal I være enige om ved en skilsmisse

Der er masser af spørgsmål, der skal tages stilling til, når du skal skilles. Det er alle sammen spørgsmål, som du og din partner skal have på det rene. Det kan sommetider være en svær situation, når I skal være enige.

Skilsmisse - Krav Advokat Gentofte

Det kan derfor være en løsning, at I har hver jeres advokat, der varetager hver jeres interesser. Advokaten i Gentofte kan hjælpe jer med at få en afklaring på disse spørgsmål:

 • Bolig: Hvem skal fortsætte med at bo I jeres fælles bolig? Ønsker I begge at blive boende, skal der træffes en afgørelse. Afgørelsen bliver blandt andet foretaget ud fra, hvem børnene skal bo hos, jeres alder, helbredstilstand, hver jeres økonomiske forhold m.m.
 • Ægtefællebidrag: Skal en af jer betale ægtefællebidrag? Hvor mange år skal ægtefællebidraget betales? Hvad skal beløbet være på? Er I ikke enige, går sagen videre til retten. Retten tager en beslutning ud fra blandt andet, hvor langt jeres ægteskab har været, om modtageren reelt har behov for bidraget samt, om bidragsbetaleren har økonomi til at betale bidraget.
 • Bodeling: Ved bodelingen er udgangspunktet, at I skal dele jeres formue. Kan I ikke finde en løsning på delingen af jeres værdier, eller føler du, at det ikke går rigtigt til, er det værd at kontakte en advokat. En advokat kender dine rettigheder, kan forestå forhandlingen om bodelingen og føre din sag i skifteretten, hvis det kommer dertil.
 • Børn: Har I børn, skal I også blive enige om samvær, bopæl, børnebidrag og forældremyndighed. Disse punkter er ofte svære at blive enige om ved en skilsmisse. Det er også her værd at have en advokat på sidelinjen.

Læs mere om skilsmisse her.

Lav en ægtepagt inden I gifter jer

Før i tiden var det kun de rige, der fik oprettet en ægtepagt, før de giftede sig. Det var som regel et krav fra den part, der havde en stor formue med sig. Sådan er det ikke længere, fordi skilsmisseprocenten er høj i Danmark. Det har gjort, at mange i dag vælger at få lavet en ægtepagt, inden de indgår ægteskab med hinanden, selvom de ikke har en stor formue.

Det er så dejligt at være dybt forelsket og at skulle giftes. Mange glemmer så bare lige, at de faktisk ikke kun siger ja til hinanden. Parterne siger også ja til et formuefællesskab og til at dække hinandens gæld.

Ved at få lavet en ægtepagt kan du beskytte din partner mod at overtage din gæld samt beholde din egen formue ved en eventuel skilsmisse. Med en ægtepagt kan I altså nedfælde, hvad der er hver jeres. I kan vælge at få særeje på de ting, I bringer med ind i ægteskabet og fælleseje på de ting, I anskaffer sammen efter, I er blevet gift.

Har den ene af jer eksempelvis en båd og den anden et sommerhus, kan I få særeje på disse ting. Køber I en bolig sammen, efter I er blevet gift, kan I vælge fælleseje for denne.

En ægtepagt er altså ikke bare en skabelon, der er lavet som en standardform. Det juridiske dokument tilpasses det enkelte pars individuelle ønsker og behov i forhold til deres situation.

Fordele ved en ægtepagt

Der er flere fordele ved at have en ægtepagt. Ægtepagten er lavet i fred og fordragelighed, mens I stadig ville hinanden det bedste og var på talefod. Sådan ser scenariet sjældent ud, når et tidligere ægtepar ligger i skilsmisse.

Med en ægtepagt kan I få en skilsmisse til at glide på en meget bedre måde, end hvis I ikke havde en ægtepagt.

Ægtepagt - det kan du sikre Advokat Gentofte

Ægtepagten er et juridisk dokument, der klart definerer, hvem der har retten til hvad. De aftaler, der indgår i dokumentet, er gældende i forbindelse med en skilsmisse. Du kan blandt andet sikre følgende med en ægtepagt:

 • Formue: At du får din personlige formue ved en skilsmisse.
 • Virksomhed: At du ikke skal dele din virksomhed med din tidligere mand eller hustru.
 • Arv: At en eventuel arv forbliver din, når du bliver skilt.
 • Gæld: At du ikke belemrer din ægtefælle med din gæld.

Læs mere om ægtepagter her.

Få hjælp til udarbejdelsen af en ægtepagt

Hos Dokument 24 har vi mange samarbejdspartnere, der konstant hjælper med at udarbejde ægtepagter. De kan hurtigt og nemt lave jeres ægtepagt til en billig pris, da de er eksperter inden for dette felt. Der findes flere forskellige måder at opbygge en ægtepagt på, hvorfor det kun kan anbefales, at I tager kontakt til en advokat eller jurist.

Advokaten eller juristen kan sammen med jer finde frem til den særejeform, der er den bedste for jer. I kan ligeledes få råd og vejledning omkring alle de aspekter, der er, når I får udarbejdet jeres ægtepagt.

I har naturligvis også den mulighed, at I selv finder frem til en advokat eller jurist i Gentofte. Det bliver dog en del dyrere, end hvis I benytter Dokument 24’s platform.

Fremtidsfuldmagt – For dig der vil sikre din fremtid

Vi kan alle komme ud for, at vi pludselig ikke kan varetage vores eget liv og vores forpligtelser. Ingen af os kan forudse en ulykke eller alvorlig sygdom, hvor vi bliver så svækkede, at det er umuligt selv at tage stilling til personlige og økonomiske forhold.

Fremtidsfuldmagt Advokat Gentofte

Kommer du i den situation, er det en offentlig ansat person, der tager over. Det er desværre ikke din familie medmindre, du har en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt er et juridisk dokument, hvor du har valgt en fuldmægtig. Denne fuldmægtige giver du bemyndigelse til at varetage de interesser, du har fået skrevet i din fuldmagt.

Du har mulighed for at have flere fuldmægtige. Dette kan dog blive et problem, hvis de ikke kan blive enige om, hvordan dine interesser bør varetages.

Derfor bør du overveje dette nøje, når du vælger hvor mange fuldmægtige, du vil have. Du kan blandt få din fuldmægtige til at gøre følgende for dig:

 • Kontrakter og handel: Du kan give din fuldmægtige ret til at indgå handler og kontrakter på dine vegne.
 • Salg af bolig: Du kan gøre den fuldmægtige i stand til at sælge din bolig.
 • Lån: Din fuldmægtige må indfri dine lån med dine penge.
 • Pengeinstitut: Personen får mulighed for at sætte dine penge ind i et pengeinstitut.
 • Offentlige ydelser: Din fuldmægtige kan søge om offentlige ydelser for dig.
 • Hjælpeforanstaltninger: Har du brug for hjælpeforanstaltninger, kan din fuldmægtige ansøge på dine vegne.
 • Aktindsigt: Din fuldmægtige får mulighed for at få informationer om dig og dit helbred m.m.
 • Gaver: Give gaver fra dig til jul og fødselsdage med en mindre værdi.

Læs mere om fremtidsfuldmagter her.

Lad en advokat råde dig

Der er altså masser af ting, som en fuldmægtig kan få lov til at gøre for dig, når du har en fremtidsfuldmagt. Det kan derfor være, at du har brug for råd og vejledning til udarbejdelsen af en fremtidsfuldmagt, så du sikrer, at du er helt med på, hvad det betyder.

Få hjælp fra en advokat Gentofte

Det er trods alt en stor beslutning at lade et andet menneske overtage alle ens interesser.

For at en fremtidsfuldmagt er gyldig, skal en notar sikre, at du selv har været med til udformningen af fremtidsfuldmagten samt, at du er ved dine fulde fem.