Guide til cash flow management for mindre virksomheder

Læs med og få praktiske råd og strategier til at tage velinformerede økonomiske beslutninger, så du kan øge din virksomheds likviditet.

 1. Hvad er cash flow?
 2. Hvorfor er cash flow management vigtigt?
 3. Hvordan beregnes en virksomheds cash flow?
 4. Hvilke faktorer kan udfordre virksomhedens cash flow?
 5. Hvad kan cash flow management gøre for din virksomhed?

Hvad er cash flow?

Cash flow henviser til de penge, der strømmer ind og ud af en virksomhed i en given periode. Derfor kaldes det også for pengestrøm. Cash flow management er en af de vigtigste opgaver i en virksomhed for at sikre tilstrækkelig likviditet til at opfylde driftsbehovene.

Cash flow management giver dig et komplet billede af, hvordan pengestrømmene bevæger sig i din virksomhed. De penge, der kommer ind ved for eksempel salg, kaldes indgående cash flow, mens pengene, der dækker diverse udgifter, kaldes udgående cash flow.

Med en aktiv likviditetsstyring kan du overvåge og analysere disse pengestrømme. Det giver dig viden om, hvornår du skal sætte ind med sparetiltag, eller hvornår du kan ekspandere eller investere.

Positivt og negativt cash flow

Når du træffer beslutninger for din virksomheds økonomi, er det vigtigt at skelne mellem positivt og negativt cash flow. Begge tilstande beskriver pengestrømmen i din virksomhed, men på hver deres måde:

 • Positivt cash flow betyder, at indgående pengestrømme er større end udgående.
 • Negativt cash flow betyder, at udgående pengestrømme er større end de indgående.

Alle virksomheder stræber naturligvis efter at have et positivt cash flow. I opstartsfasen kan det dog være svært, da de fleste virksomheder oplever udfordringer med deres cash flow på dette tidspunkt.

Hvorfor er cash flow management vigtigt?

Det kræver effektiv cash flow management at opnå og bevare en sund økonomisk position. Det skyldes, at det blandt andet gør dig i stand til at forudse samt håndtere potentielle likviditetsproblemer i din virksomhed.

Mindre virksomheder kan være særligt udfordrede, da de ofte har begrænsede reserver og stramme budgetter. Det gør blot cash flow management endnu mere essentielt for dem.

Cash flow management giver dig blandt andet mulighed for at:

 • Træffe velinformerede økonomiske beslutninger
 • Dække løbende udgifter
 • Investere og vokse
 • Håndtere gæld
 • Forudsige og forvalte perioder med lav likviditet

Hvordan beregnes en virksomheds cash flow?

For at få et klart indblik i din virksomheds økonomiske aktiviteter og evne til at generere likviditet, skal der laves en pengestrømsopgørelse. Det er en nøglekomponent i cash flow management og viser ind- og udstrømning af penge i en given periode.

Som udgangspunkt er der fire forskellige kategorier, du skal kigge på:

 1. Cash flow fra driftsaktiviteter: Dette inkluderer salg af varer og tjenesteydelser samt betaling af driftsomkostninger. En positiv pengestrøm fra driftsaktiviteter viser, hvor god virksomheden er til at generere kontanter fra sine primære forretningsaktiviteter.
 2. Cash flow fra investeringsaktiviteter: Denne type pengestrøm er forbundet med køb og salg af langsigtede aktiver, såsom bygninger, udstyr og afskrivninger. Cash flow management kræver, at du evaluerer investeringsaktiviteter nøje og vurderer deres indvirkning på likviditeten.
 3. Cash flow fra finansiering: Dette viser pengestrømme fra finansieringsaktiviteter, såsom optagelse eller tilbagebetaling af lån, udstedelse eller tilbagekøb af aktier og betaling af udbytte. Stabil finansiering er vigtig for mindre virksomheders cash flow management.
 4. Frit cash flow: Frit cash er beløbet, der er til rådighed, når alle omkostninger og udgifter er dækket. Denne beregning er vigtig for at kunne fordele kapital, investere i vækst eller styrke likviditeten.

Betydningen af en omhyggeligt udarbejdet pengestrømsopgørelse

Med en omfattende pengestrømsopgørelse får du et præcist overblik over pengenes bevægelse i virksomheden. Dermed kan du foretage informerede økonomiske beslutninger og skabe en effektiv likviditetsstyring.

Ved at have en klar forståelse af, hvordan pengene strømmer ind og ud af virksomheden, kan mindre virksomheder også opnå økonomisk stabilitet og planlægge for fremtiden.

Hvilke faktorer kan udfordre virksomhedens cash flow?

Selv den mest succesrige virksomhed kan opleve udfordringer med cash flowet. Derfor er det afgørende at have det under kontrol, uanset hvilken type virksomhed du har.

Nedenfor har vi listet nogle af de mest almindelige problemer, du kan støde på i forhold til virksomhedens cash flow og måder, hvorpå cash flow management kan hjælpe:

 • Salgsvolumen: Jo flere varer eller tjenester, virksomheden sælger, desto mere likviditet bliver der genereret. Salgsvolumen spiller derfor en essentiel rolle i generering af likviditet. Hvis virksomheden ikke har tilstrækkelig indtjening, vil det have en negativ effekt på cash flowet.
 • Betalingsbetingelser: Desværre kan man komme ud for, at kunder ikke betaler deres fakturaer til tiden. Eller måske har du sat betalingsfristen for langt frem i tiden. Uanset grunden vil virksomhedens likviditet lide, hvis betalingerne ikke kommer rettidigt. Ved at stramme betalingsbetingelserne eller følge op på forsinkede betalinger kan du forbedre cash flowet.
 • Omkostninger og udgifter: Hvis omkostninger og udgifter er højere end indtægter, vil det påvirke cash flowet negativt, indtil problemet er løst. Derfor er det vigtigt at undersøge, om nogle af udgifterne kan reduceres eller fjernes helt.
 • Gæld og finansielle forpligtelser: Stigende gæld og finansielle forpligtelser kan reducere mængden af kontanter, der er til rådighed til andre formål i virksomheden, hvilket kan forringe pengestrømmen.
 • Lagerstyring: Hvis din virksomhed har et lager, er det vigtigt, at du styrer beholdningen og finder en balance mellem tilgængelighed af varer samt risikoen for at binde for meget kapital ved at have for mange varer til rådighed.

Hvad kan cash flow management gøre for din virksomhed?

Cash flow management giver dig ikke kun et overblik over din virksomheds økonomiske tilstand. Det letter også visse beslutninger samt gør dig i stand til at reducere diverse risici. Det kan blandt andet hjælpe dig med følgende:

 1. Likviditetsstyring: Ved løbende at have øje på din virksomheds cash flow, kan du på forhånd identificere perioder med lav likviditet eller potentielle likviditetsproblemer. Dermed har du mulighed for at træffe de rette proaktive foranstaltninger, som kan forbedre dine finansieringsmuligheder, så du undgår likviditetsudfordringer.
 2. Investeringer og finansiering: Cash flow management hjælper dig med at vurdere, om din virksomhed er i stand til at investere eller udvide. Det gør dig i stand til at træffe velinformerede beslutninger om investeringer samt afgøre, om der er tilstrækkelige midler til rådigheder, eller om ekstern finansiering er påkrævet.
 3. Budgettering og prognoser: Cash flow-analyser er nødvendige for at udarbejde realistiske budgetter og prognoser. Når du kan estimere virksomhedens forventede indtægter og udgifter, kan du også udvikle budgetter, der tager højde for virksomhedens likviditetsbehov og mål.
 4. Udbytte og gældsafvikling: Cash flow management gør dig i stand til at vurdere, hvorvidt der er tilstrækkelige midler til enten udbetaling af udbytte til aktionærer eller reduktion gæld. Dermed er du sikker på, at virksomheden kan opretholde en passende likviditet samtidig med, at dens økonomiske forpligtelser opfyldes.

Ved at implementere en effektiv cash flow management strategi kan du optimere din virksomheds likviditet, minimere risici og træffe velinformerede beslutninger, der fremmer vækst og stabilitet.