Sådan fungerer beskatning af personalegoder

Personalegoder kan både være en måde at tiltrække talentfulde medarbejdere samt en skattemæssig udfordring, som kræver omhyggelig planlægning. For hvordan fungerer beskatning af personalegoder egentlig? Hvad er forskellen mellem skattefrie og skattepligtige gaver? Og hvad med fri telefon eller bil?

I denne guide giver vi dig den fornødne viden, så du både kan glæde dine medarbejdere og have kontrol over de skattemæssige aspekter

 1. Hvad er personalegoder?
 2. Beskatning af personalegoder
 3. Gaver – skattefrie og skattepligtige
 4. Fri telefon og internet
 5. Beskatning af fri bil
 6. Sundhedsydelser

Hvad er personalegoder?

Når du som arbejdsgiver betaler for ting eller ydelser, som dine ansatte kan bruge privat, er der tale om personalegoder. Generelt sidestilles personalegoder med løn, så du skal betale A-skat og AM-bidrag. Goderne værdisættes som hovedregel efter markedsværdien.

Nogle af de mest almindelige personalegoder er:

 • Fri telefon
 • Fri bil
 • Sundhedsforsikring og -behandling
 • Fri kost og logi

Beskatning af personalegoder

De fleste personalegoder er skattepligtige for dine medarbejdere, og det er din pligt som arbejdsgiver at indberette det til Skattestyrelsen. Der findes dog særlige skatteregler for visse goder, hvor nogle er skattefri, mens andre er omfattet af en bagatelgrænse.

Som arbejdsgiver er der altså visse ting, du skal være opmærksom på i forhold til skattereglerne for visse personalegoder.

Skattefrie personalegoder

Nogle af de personalegoder, du kan stille til rådighed for dine medarbejdere, er skattefri. Det gælder blandt andet kaffe-, te- og frugtordninger, der betragtes som almindelig personalepleje. De skattefrie personalegoder inkluderer:

 • Uddannelsesudgifter, såfremt de har arbejdsmæssig relevans
 • Parkeringsplads eller BroBizz, som bruges i forbindelse med arbejde
 • Enkeltstående firmafester og -arrangementer, frugtordninger og lignende

Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder

Som arbejdsgiver har du mulighed for at tilbyde dine ansatte visse personalegoder skattefrit, så længe de har en direkte sammenhæng med arbejdet. Og derudover må den samlede værdi ikke overstige en vis beløbsgrænse.

Beløbsgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder er 7.000 kroner i 2024. Hvis det samlede beløb overstiger 7.000 kroner, bliver din medarbejder beskattet af den samlede værdi. Det vil altså sige, at hvis du giver en medarbejder flere personalegoder, hvor værdien tilsammen kommer op på 7.300 kroner, så skal vedkommende betale skat af beløbet.

Goder, der falder ind under denne bagatelgrænse, er for eksempel:

 • Mad og drikke ved overarbejde
 • Avis til brug for arbejdet
 • Kreditkortordninger
 • Frikort til offentlig trafik i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel, men som også kan bruges til anden privat transport ud over fra hjem til arbejde
 • Kørekort (delvist) betalt af dig som arbejdsgiver og som skal bruges i arbejdet

Bagatelgrænse for mindre personalegoder uden relation til arbejdet

Du kan også vælge at give personalegoder, som ikke har konkret relevans til arbejdet. I så fald skal dine medarbejdere betale skat af goderne, såfremt de har en samlet værdi på over 1.300 kroner i 2024.

Hvis denne grænse overskrides, har du som arbejdsgiver ikke indberetningspligt. Det er medarbejderen selv, der skal angive den samlede værdi af goderne.

Gaver – skattefrie og skattepligtige

Der kan være mange anledninger, hvor du gerne vil forære dine medarbejdere en gave. Det kan du også sagtens. Men, det er en god idé at kende til reglerne for, hvilke gaver der er skattefrie, og hvilke der er skattepligtige.

Skattefrie gaver

Du kan glæde dine ansatte med skattefrie gaver, så længe den samlede værdi ikke overstiger 1.300 kroner i 2024.

Skattepligtige gaver

Kontantgaver er altid skattepligtige. Det samme gælder gavekort, hvis de kan byttes til kontanter eller har en bred anvendelsesmulighed. Du kan læse mere om reglerne for gavekort her. Værdien af gaven skal i disse tilfælde indberettes til SKAT.

Hvis du har givet en skattepligtig gave, eller hvis beløbsgrænsen på 1.300 kroner er overskredet, skal du indberette gavens værdi til Skattestyrelsen. Husk, at du kan fratrække udgiften i virksomhedens skatteregnskab.

Julegaver

Reglerne for julegaver er lidt anderledes. Selvom minimumsgrænsen for gaver overskrides, vil julegaven nemlig være skattefri, såfremt værdien ikke overstiger 900 kroner (2023). Det vil sige, at din medarbejder ikke skal betale skat af hele beløbet.

Eksempel

Du har foræret din medarbejder gaver for 1.400 kroner, hvilket vil sige, at beløbsgrænsen på 1.300 kroner er overskredet. Normalt ville vedkommende blive beskattet for det samlede beløb.

Men hvis de 1.400 kroner også indeholder en julegave til 900 kroner, vil din medarbejder kun blive beskattet af 500 kroner, da julegaven er skattefri, så længe den ikke koster mere end 900 kroner.

Fri telefon og internet

Når du som arbejdsgiver stiller fri telefon til rådighed for dine medarbejdere, skal du betale A-skat og AM-bidrag. Samtidig skal du sørge for at føre den nødvendige kontrol samt have styr på dokumentation såsom en tro- og loveerklæring.

Fri telefon

Når du stiller fri telefon til rådighed, skal du betale A-skat og AM-bidrag. Medarbejderen skal betale 3.200 kroner i skat om året (2024), hvis han eller hun bruger sin arbejdstelefon privat eller du betaler for alle eller nogle af udgifterne til fri telefon.

Er der udelukkende tale om en arbejdstelefon, skal medarbejderen imidlertid ikke betale skat.

Frit internet

Hvis du betaler for en internetforbindelse, der giver adgang til virksomhedens netværk, er forbindelsen skattefri. Men hvis forbindelsen ikke giver adgang til virksomhedens netværk, skal medarbejderen betale skat af 3.200 kroner om året (2024).

Både fri telefon og internet

Selvom din medarbejder har både fri telefon og internet, skal vedkommende kun betale skat af 3.200 kroner (2024).

Beskatning af fri bil

Hvis du giver din medarbejder tilladelse til at køre privat i firmabilen, skal vedkommende betale skat af dette. Derfor skal du indberette værdien af fri bil sammen med medarbejderens løn hver måned. Værdien skal beregnes hvert år, da satserne stiger indtil 2025.

Sådan beregner du værdien af fri bil

 1. Find bilens pris (egen bil eller leaset bil): Find frem til bilens pris. Prisen er dog altid minimum 160.000 kroner.
 2. Beregn bilens værdi efter de fastlagte satser: Du skal bruge bilens nyvognspris eller købspris, og gange prisen med de fastlagte satser. I 2024 er satsen for bilens værdi under 300.000 kroner: 23% og over 300.000 kroner: 22%.
 3. Beregn miljøtillægget: Miljøtillægget findes ved at gange bilens grønne ejerafgift, vægtafgift eller CO2-afgift med en sats. I 2024 er satsen 6.
 4. Beregn værdien af fri bil og beløbet, du skal indberette hver måned: For at finde det beløb, du skal indberette hver måned, skal du lægge beløbet for bilens værdi sammen med miljøtillægget. Derefter deler du beløbet med 12 for at få det månedlige beløb, som du skal indberette sammen med medarbejderens løn.

Du kan læse mere om satserne samt se beregninger på Skats hjemmeside.

Bemærk, at medarbejderen kun skal beskattes af et beløb svarende til de måneder, bilen har været til rådighed. Ved længerevarende fravær kan bilen for eksempel afleveres tilbage til dig, da han eller hun kun skal beskattes for den tid, vedkommende har haft adgang til bilen og ikke af sin kørsel.

Sundhedsydelser

Som udgangspunkt er det skattepligtigt for medarbejderen, hvis du som arbejdsgiver betaler for sundhedsydelser. I så fald er det den værdi, ydelsen ville koste i fri handel, der skal indberettes. Der er dog visse sundhedsydelser, som er skattefri for medarbejderne.

Hvis sundhedsydelser skal være skattefri for medarbejderen, kræver det, at der er en konkret arbejdsmæssig begrundelse for, at du skal betale for medarbejderens sundhedsudgifter. En sådan kunne være, hvis medarbejderen har fået en skade ved udførelse af sit arbejde og derfor kræver lægebehandling. Eller der kan være tale om forebyggelse for at undgå skader.