Guide til bogføring

Bliv klogere på lovkrav til årsrapport, manuel eller digital bogføring, samt hvilke regler netop din virksomhed skal følge.

 1. Hvad er bogføring?
 2. Hvorfor skal du bogføre?
 3. Bogføringsloven
 4. Hvad er et regnskabsår?
 5. Hvordan foregår bogføring?

Hvad er bogføring?

Bogføring er en systematisk rapportering af en virksomheds økonomiske transaktioner. Bogføring består af mange forskellige dele og er en hjælp til at danne et korrekt og komplet billede af virksomhedens indtægter, udgifter, omsætning og kapital. Bogføringen består blandt andet af følgende:

 • Føring af bilag og fakturaer
 • Indtægter og udgifter
 • Omsætning og kredit
 • Moms og skat
 • Gæld og kapital
 • Beskrivelse af regnskabet
 • Afslutning af regnskabet

Eksempel: Jens ejer en enkeltmandsvirksomhed. I virksomheden er der ansat en sekretær og 3 håndværkere. I forbindelse med julen har Jens besluttet at give de ansatte en julegave. Gaverne er fuld skattefradragsberettigede, da pengene hentes fra virksomhedens konto. Beløbet og fakturaen skal bogføres og indgå i det senere årsregnskab.

Hvorfor skal du bogføre?

Bogføring er en vigtig del af enhver virksomheds økonomistyring. De registrerede tal udgør informerende data, som er en slags vejviser for ejerens fremtidige beslutninger i forbindelse med virksomhedens udvikling. Med bogføring forsikres også, at alle regnskabsregler overholdes, og det er nemmere at udarbejde et årsregnskab.

Hvem skal bogføre?

Alle erhvervsdrivende foreninger og virksomheder i Danmark, uanset ejer- eller hæftelsesforhold, er omfattet af bogføringspligten. Derudover vil en organisation eller virksomhed også have bogføringspligt, når det har afgifts- og skattepligt til Danmark, eller når det modtager tilskud fra offentlige myndigheder.

Bogføringsloven

Selskaber, og de fleste virksomhedsformer i Danmark, er underlagt bogføringsloven. Loven stiller krav om, at virksomheder skal holde regnskab og bogføre deres pengestrømme og økonomiske resultat. Det er desuden en forudsætning for udarbejdelse af årsregnskab, selvangivelse og andre rapporter, der kræves fra offentlige myndigheder til overholdelse af skattereglerne.

Hvad er et regnskabsår?

Et regnskabsår er den periode, som et selskab bruger til at udarbejde sine årsregnskaber. Perioden strækker sig typisk over et år, men det kan også være kortere. Årsregnskabet er en samling af poster, der viser selskabets finansielle aktiviteter i løbet af regnskabsåret.

Eksempel: Kroejer Lise følger det almindelige kalenderår, altså perioden fra 1. januar – 31. december. Lise fører løbende regnskab indenfor regnskabsåret på 12 måneder, og hun skal i slutningen af året have udarbejdet kroens årsregnskab.

Hvordan foregår bogføring?

Bogføring foretages løbende og foregår enten digitalt eller manuelt. Selskaber som et anpartsselskab (ApS) og aktieselskab (A/S) har digital bogføringspligt, mens ikke-erhvervsdrivende foreninger og virksomheder med personlig hæftelse kan vælge at bogføre manuelt.

Digital bogføring

Ved digital bogføring kan virksomheden ved hjælp af et regnskabsprogram registrere alle transaktioner, herunder køb, salg, betalinger, fakturaer og andre bilag. Et digitalt regnskabssystem gør det let og overskueligt for virksomheden at følge med i deres konto, kapital, egenkapital og afstemning af deres regnskab. Digitaliseringspligten gælder alle:

 • Virksomheder og foreninger, der har en nettoomsætning på over 300.000 kroner over en periode på 2 år.
 • Virksomheder og foreninger, der har pligt til at udarbejde en årsrapport jf. årsregnskabsloven.

Manuel bogføring

Manuel bogføring kræver, at alle transaktioner skrives ned og afstemmes manuelt. For eksempel skal forretningens daglige kasserapport (både kortbetalinger og kontanter) skrives ned. Bogholderen skal huske, at alt salg med og uden momspligt skal bogføres, ligesom betalingsgebyrer også bør fremgå af bogføringen. Manuel bogføring gælder for:

 • Virksomheder, der ikke overstiger en omsætning på over 300.000 kroner over en periode på 2 år.

Brug for hjælp?

Er du i tvivl om din bogføringspligt, eller har du brug for hjælp til udarbejdelse af årsrapporten? Så er du altid velkommen til at kontakte Dokument 24. Vi står til rådighed for at hjælpe dig. Skriv på chatten, send en e-mail til info@dokument24.dk eller ring på tlf. 53 70 10 30.