Tinglysning af ægtepagt

En ægtepagt er først juridisk gyldig, når den er blevet tinglyst. Vi har allerede lagt ægtepagten på tinglysning for jer, og I skal nu skrive den under.

Nedenfor kan I se en fuld guide til, hvordan I skal tinglyse jeres ægtepagt på tinglysning.dk - skærmbillede for skærmbillede.

1. Tinglysning start

  1. Start med at gå ind på www.tinglysning.dk
  2. Tryk herefter på "Tinglysning mv." 

Tinglysning start

2. Login med MitID

Det er vigtigt at huske, at I hver især skal underskrive ægtepagten med jeres personlige MitID. 

Nemid eller mitid

3. Underskiftsmappen 

Nu er ægtepagten lagt i "Underskiftsmappen" og er hermed klar til at blive underskrevet. Ægtepagten skal underskrives af jer begge med jeres personlige MitID. 

Find Ægtepagten i underskriftmappen

Ægtefælles 1 skal trykke på blyant-ikonet under "Underskriv" og logge ind med sit MitID. 

Tryk på blyant-ikonet under "Underskriv".

4. Ægtefælle 1 underskriver

Ægtefælle 1 er logget ind med sit MitID og underskriver ved at indtaste cpr. nr. og underskriftskode.

Underskriftsmappen

Herefter modtager Ægtefælle 1 en bekræftelse på, at underskriften er godkendt.
 Ægtefælles 2 modtager en bekræftelse.

Til slut logger Ægtefælle 1 ud af tinglysningssystemet ved at trykke "Log ud" i højre hjørne af skærmen.

Ægtefælle 2 logger ud af tinglysningssystemet.

5. Ægtefælle 2 logger ind

Ægtefælle 2 logger ind på tinglysning.dk med MitID.

Ægtefælle 2 logger ind

6. Find ægtepagten i underskriftmappen

Klik på ikonet "Dokumenter, der kan underskrives".

Find Ægtepagten i underskriftmappen

7. Ægtefælle 2 underskriver

Tryk på blyantikonet under "Underskriv".

Tryk på blyant-ikonet under "Underskriv".

Ægtefælle 2 underskriver med sit MitID.

Ægtefælle 2 underskrive med sit NemID/MitID.

Ægtefælles 2 modtager en bekræftelse på, at underskriften er godkendt.

Ægtefælles 2 modtager en bekræftelse.

8. Skriv til Dokument 24

Nu bedes I skrive til info@dokument24.dk, at ægtepagten er skrevet under. Vi kontakter jeg herefter for betalings af tinglysningsafgiften. Når denne er betalt, er ægtepagten sendt endeligt til tinglysning. Herefter går der normal 1-5 hverdage for endelig godkendelse af ægtepagten fra myndighederne.