Alene uden børn

Det er dejligt at se, at du tager ansvar for din arvesituation. Vi fortæller dig nu, hvem dine arvinger er samt, hvad skal gøre for at sikre dig og dine arvinger.

Dine forældre vil arve efter dig. Hvis dine forældre ikke er i live, så arver dine søskende efter dig.

Vores anbefaling til dig: Opret et testamente, så de rette arvinger får arv efter dig. Hvis du ikke opretter et testamente, vil dine arvinger afhænge af, hvem der lever på det tidspunkt, hvor du går bort.

Opret testamente. Pris kun 695 kr.

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad skal du være opmærksom på?

Vi har samlet en række punkter, som du skal være opmærksom på i din situation.

Din arverækkefølge fra A-Z

Dine forældre arver efter dig, hvis de er i live, når du går bort. Hvis de ikke er i live, så går arven videre til dine søskende. Her kan du se den fulde arverækkefølge, når du går bort.

  1. Dine forældre
  2. Dine søskende
  3. Dine bedsteforældre
  4. Bedsteforældres børn (farbror, faster, morbror, moster)
  5. STATSKASSEN arver, hvis du ikke har nogle af ovenstående!

Ovenstående er din arverækkefølge ifølge loven. Du kan frit bestemme, hvem der skal arve efter dig, når du opretter et testamente.

Bestem dine arvinger med et testamente!

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Høj arveafgift for dine arvinger

Dine arvinger betaler op til 36,25 % i arveafgift, når du går bort. Dette gælder f.eks., hvis dine søskende arver efter dig. Du kan mindske denne arveafgift til 30 %, når du opretter et testamente hos Dokument 24. Vi guider dig, så dine arvinger ikke kommer til at betale mere arveafgift en nødvendigt.

Staten træffer beslutninger for dig ved demens/sygdom

Hvis du ikke selv kan træffe dine beslutning pga. demens eller anden sygdom, så træffer Staten beslutningerne på dine vegne. Staten kan i yderste konsekvens vælge at sælge din bolig eller anbringe dig på et plejehjem. Det er op til Staten at vurdere, hvad der er bedst for dig.

De færreste ønsker, at Staten træffer disse beslutninger! De flere ønsker, at deres nærmeste skal træffe beslutninger, hvis de ikke selv er i stand til det.

Når du vil undgå, at Staten træffer beslutninger for dig, skal du oprette en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt giver dine nærmeste ret til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand til det.

Fremtidsfuldmagt

Du opretter en fremtidsfuldmagt hos Dokument 24 ved at svare på 5-8 spørgsmål online. Herefter sender vi dig straks dokumentet. Til sidst skal dokumentet skrives under foran en notar. Vi hjælper dig undervejs, hvis du ønsker dette.

Undgå, at Staten træffer dine beslutninger. Opret Fremtidsfuldmagt.

Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

Du bør have følgende juridiske dokumenter:

  1. Testamente. Testamentet sikrer, at de rette arvinger arver efter dig samt, at de betaler mindst mulig arveafgift. Læs mere om testamenter her.
  2. Fremtidsfuldmagt. Fremtidsfuldmagten sikrer, at du kan få hjælp af dine nærmeste, hvis du bliver dement/syg.  Således undgår du, at Staten træffer beslutninger på dine vegne. Læs mere om fremtidsfuldmagter her.

Start dit testamente i dag