Alene med børn over 18 år

Det er dejligt at se, at du tager ansvar for din arvesituation. Vi fortæller dig nu, hvem dine arvinger er samt, hvad du kan gøre for dig og arvingerne.

Dine børn vil være dine arvinger. Børnene deler arven ligeligt blandt sig.

Vores anbefaling til dig: Opret et testamente, hvor du giver børnene arven som særeje. På denne måde skal børnene ikke dele arven med deres ægtefælle, hvis de bliver skilt. Se evt. mere her.

Opret testamente til børnene. Pris kun 695 kr.

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad skal du være opmærksom på?

Vi har samlet en række punkter, som du skal være opmærksom på i din situation.

Din arverækkefølge fra A-Z

Dine børn arver efter dig, når du går bort. Her kan du se den fulde arverækkefølge, når du går bort.

  1. Dine børn. Hvis et barn er gået bort, så arver dine børnebørn.
  2. Dine forældre.
  3. Dine søskende.
  4. Dine bedsteforældre.
  5. Bedsteforældres børn (farbror, faster, morbror, moster).
  6. STATSKASSEN arver, hvis du ikke har nogle af ovenstående!

Ovenstående er din arverækkefølge ifølge loven. Du kan ændre, hvem der skal arve efter dig, når du opretter et testamente.

Dine børn kan miste 50 % af arven

Dine "børn" deler halvdelen af alt, hvad de ejer med deres ægtefælle.  Når de deler alt med deres ægtefælle, gælder det også arven efter dig.

Fakta: Halvdelen af alle danskere bliver skilt. Hvis dine arvinger bliver skilt fra deres ægtefælle, vil de miste 50 % af arven til deres ægtefælle ved en skilsmisse.

Du kan sikre, at dine "børn" beholder hele arven uanset om de bliver skilt. Dette gøres ved at oprette et testamente, hvori du giver børnene særeje med arven. Når arven er givet som særeje, skal den ikke deles ved skilsmisse. Arven bliver således i familien.

Opret testamente med særeje til børnene på 15 min.

Staten træffer beslutninger for dig ved demens/sygdom

Hvis du ikke selv kan træffe dine beslutning pga. demens eller anden sygdom, så træffer Staten beslutningerne på dine vegne. Staten kan i yderste konsekvens vælge at sælge din bolig eller anbringe dig på et plejehjem. Det er op til Staten at vurdere, hvad der er bedst for dig.

De færreste ønsker, at Staten træffer disse beslutninger! De flere ønsker, at deres voksne "børn" skal træffe beslutninger, hvis de ikke selv er i stand til det.

Når du vil undgå, at Staten træffer beslutninger for dig, skal du oprette en fremtidsfuldmagt. En fremtidsfuldmagt giver dine voksne børn ret til at træffe beslutninger på dine vegne, hvis du ikke selv er i stand til det.

Fremtidsfuldmagt

Du opretter en fremtidsfuldmagt hos Dokument 24 ved at svare på 5-8 spørgsmål online. Herefter sender vi dig straks dokumentet. Til sidst skal dokumentet skrives under foran en notar. Vi hjælper dig undervejs, hvis du ønsker dette.

Undgå, at Staten træffer dine beslutninger. Opret Fremtidsfuldmagt.

Svar på 5-8 spørgsmål

Få dokumentet på mail straks

Skriv Fremtids-fuldmagt under

Du bør have følgende juridiske dokumenter:

  • Testamente. Testamentet sikrer, at arven fordeles som du ønsker det samt, at dine børn ikke mister 50 % af arven ved skilsmisse. Læs mere her.
  • Fremtidsfuldmagt. Fremtidsfuldmagten sikrer, at du kan få hjælp af dine nærmeste, hvis du bliver dement/syg.  Således undgår du, at Staten træffer beslutninger på dine vegne. Læs mere her.

Start dit testamente i dag