Ægtefæller med fælles børn under 18 år

Det er dejligt at se, at du tager ansvar for din arvesituation. Vi fortæller dig nu, hvem dine arvinger er samt, hvad du kan gøre for dig, din ægtefælle og børnene.

Din ægtefælle vil arve 50 % af din arv, og dine børn vil arve 50 %. Børnene skal dele arven ligeligt blandt sig. Dette gælder også, hvis I både har fælles børn og børn fra tidligere!

Din ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med jeres fælles børn. Dette vælger din ægtefælle selv.

Din ægtefælle kan dog ikke sidde i uskiftet bo efter dig, hvis du har børn fra tidligere forhold. Børn under 18 år kan ikke give tilladelse hertil. Det bedste vil derfor være, at I opretter et testamente,hvori I arver efter hinanden. Således sikrer I hinanden bedst muligt.

Opret testamente til familien. Pris kun 695 kr.

Svar på 12-15 spørgsmål

Få straks dokumentet på mail

Skriv Testamentet under

Hvad skal du være opmærksom på?

Vi har samlet en række punkter, som du skal være opmærksom på i din situation.

Jeres børns fremtid!

Hvis du går bort og børnenes anden forældre heller ikke lever, så vil Staten skulle placere børnene hos ”nye forældre”.

Forældre kan guide Staten til, hvor børnene skal hen, hvis de ikke er her længere. Dette gøres ved at oprette et børnetestamente.

Når du opretter et børnetestamente, så du mulighed for at give børnenes nye forældre et månedligt beløb af børnenes arv. På denne måde bliver børnene en mindre økonomisk byrde for dem, der tager sig af dine børns opvækst.

Se hvordan du opretter et børnetestamente her.

Dine børn og ægtefælle kan miste 50 % af arven

Hvis din ægtefælle gifter sig igen eller, hvis dine børn er gift eller bliver gift, så skal de dele alt med deres ægtefælle. Når de deler alt med deres ægtefælle, så gælder det også arven efter dig.

Halvdelen af alle danskere bliver skilt. Hvis dine arvinger bliver skilt fra deres ægtefælle, vil de miste 50 % af arven til deres ægtefælle ved en skilsmisse.

Du kan sikre, at dine arvinger beholder hele arven uanset om de bliver skilt. Dette gøres ved at oprette et testamente, hvori du giver arvingerne særeje med arven. Når arven er givet som særeje, så skal den ikke deles ved skilsmisse, og arven bliver således i ”familien”.

Testamentet tager kun 15 min. at oprette!

Staten træffer beslutninger for dig ved demens/sygdom

Hvis du bliver dement eller så syg, at du ikke selv kan træffe beslutninger, så træffer Staten beslutningerne på dine vegne. Staten kan i yderste konsekvens vælge at sælge din bolig eller anbringe dig på et plejehjem, hvis de vurderer, at dette er bedst for dig.

De færreste ønsker, at Staten træffer disse beslutninger! Stadig flere danskere beder deres nærmeste om at træffe beslutninger for dem, hvis de ikke selv kan.

Du kan også lave en aftale med dine nærmeste om, at de skal træffe dine beslutninger, hvis du f.eks. bliver dement eller syg på anden vis. Dette gør du ved at oprette en fremtidsfuldmagt. Fremtidsfuldmagten er en fuldmagt, der træder i kraft, hvis du ikke selv kan træffe beslutninger. De personer, som du har skrevet ind i fuldmagten, kan således træffe beslutninger for dig.

Se hvordan du opretter en fremtidsfuldmagt her.

I tilfælde af separation/skilsmisse

Hvis du og din ægtefælle bliver separeret eller skilt, så skal I dele alt i med hinanden, hvis I har formuefællesskab. I har formuefællesskab, hvis I ikke har oprettet en ægtepagt med særeje i jeres ægteskab.

Særeje Nogle danskere vælger at oprette en ægtepagt med særeje, når de er gift. Hvis I gør dette, så skal alt, hvad I har placeret i særejet ikke deles, hvis I bliver separeret eller skilt.

Dele pensionerne I deler alt med undtagelse af jeres pensioner! Hos mange ægtefæller har den ene en større pensionsopsparing end den anden. Hvis dette også er tilfældet hos Jer, så vil den ene af Jer ”få mere ud af en skilsmisse” end den anden. Er dette fair? Mange vælger at oprette en ægtepagt, der deler pensionerne ligeligt i tilfælde af separation/skilsmisse. På denne måde bliver ægteskabet 100 % jævnbyrdigt økonomisk, da I har lige store formuer både under ægteskabet og efter evt. separation/skilsmisse.

Ring til os på tlf. 53 70 10 30 eller skriv på info@dokument24.dk,  så hjælper vi Jer med en ægtepagt. 

I bør have følgende juridiske dokumenter, så I er økonomisk sikret.

  1. Testamente. Testamentet sikrer, at dine børn at dine børn får en opvækst hos de forældre, som du ønsker, hvis du går bort for tidligt. Det sikrer ligeledes, at dine arvinger kan beholde arven hele livet uanset om de bliver skilt fra deres ægtefæller (særeje med arven).
  2. Fremtidsfuldmagt. Fremtidsfuldmagten sikrer, at du kan få hjælp af dine nærmeste, hvis du bliver dement/syg.  Således undgår du, at Staten træffer beslutninger på dine vegne.
  3. Evt. Samtykke til uskiftet bo - Hvis der er voksne børn fra tidligere forhold, kan et samtykke til uskiftet bo sikrer, at længstlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo med afdødes voksne børn.
  4. Evt. ægtepagt - Dette kan sikre, at I har styr på det juridiske, hvis bliver skilt. 

Start dit testamente i dag