Få et overblik over priserne på en bobestyrer

Det er altid en god idé at indhente priser fra flere bobestyrer, da priserne kan svinge meget. Du behøver ikke nødvendigvis at benytte en advokat som bobestyrer. En revisor eller andre personer med god økonomisk sans, kan også udføre arbejdet.

  1. Hvad koster en bobestyrer?
  2. Hvad er bobestyrerens salær?
  3. Er der andre udgifter end salæret til bobestyreren?

Hvad koster en bobestyrer?

Mange advokater laver pakker med faste salærer, som dækker alle de omkostninger, der måtte være i forbindelse med bobestyrerbehandlingen. Helt præcist kan følgende priser bruges som pejlemærke, hvis du leder efter en pris for bobestyrer til bobehandling.

Bemærk, at priserne kun skal bruges som et skøn, da hvert dødsbo er forskelligt. Kontakt derfor altid en bobestyrer og få deres konkrete pris på at varetage dødsboet.

Dødsbo med værdi under 1 million kroner

Hvis der er tale om et meget beskedent og simpelt dødsbo, kan dette typisk klares af en bobestyrer for 10.000 kroner.

Dødsbo med værdi på 1 million kroner

I den rimelige ende af honorarerne ses priser på 19.500 kroner for at skifte et bo, når boet har en samlet værdi på 1 million kroner.

Dødsbo med værdi på over 1 million kroner

For en samlet værdi på op til 2 millioner kroner bliver salæret omkring 29.500 kroner. Omkostningen til bobestyrelse er fradragsberettiget. Det betyder, at der ikke skal betales arveafgift/boafgift af honoraret til bobestyreren.

Hvad er bobestyrerens salær?

Bobestyrerens salær er det beløb, som du skal betale til din dødsboadvokat. Et bobestyrersalær er ikke kun lønnen for hans eller hendes arbejde - det inkluderer også eventuelle udgifter, som de har påtaget sig under deres arbejde med eksempelvis at få klartgjort hjemmet efter den afdøde.

Nogle ville måske også omtale det, som prisen for bobestyreren eller bobestyrerens pris - men i bund og grund er der tale om det samme.

Er der andre udgifter end salæret til bobestyreren?

Oveni i prisen for bobestyreren kommer skifteafgiften. Skifteafgiften er en afgift til staten, der skal betales, uanset hvordan boet skiftes.

Ingen egentlig bobehandling

Afgiftens størrelse er på 500 kroner, hvis boet bliver lagt ud som boudlæg, ægtefælleudlæg eller uskiftet bo. Afgiften betales til Skifteretten.

Bo under 1 million kr.

Hvis boet samlet set har en værdi på under 1 million kroner, så betales grundafgiften for et boskifte. Grundafgiften er på 2.500 kroner.

Bo over 1 million kroner

Når et bo har en samlet værdi på mere end 1 million kroner, så skal der først betales grundafgift på 2.500 kroner og herefter skal der betales yderligere 6.500 kroner i skifteafgift.

Afgift til Statstidende

Oveni ovenstående afgifter kommer en afgift til at indrykke proklama i Statstidende. Denne afgift er på cirka 200 kroner.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

I sidste ende er der mange andre ting, man hellere vil forholde sig til end prisen på en bobestyrer. Men når nu man står med behovet for en dødsboadvokat eller behandler til et dødsbo, så er det rart at kende til de udgifter, der er forbundet hermed.

Har du brug for yderligere hjælp med praktiske ting ved et dødsbo eller hjælp til at finde en bobestyrer? Udfyld dine oplysninger til højre og klik på den orange knap - så ringer vi dig op til en uforpligtende snak!