Priser for bobestyring

Hvad koster det at få en bobestyrer til at skifte boet? Det er et spørgsmål vi ofte hører og dette med rette. En bobestyrers pris kan nemlig variere meget og som oftest afhænger prisen (salæret) af de værdier der bliver behandlet i dødsboet.

Det er altid en god idé at indhente priser fra flere bobestyrer, da priserne kan svinge meget. Du behøver ikke nødvendigvis at benytte en advokat som bobestyrer. En revisor eller andre personer med god økonomisk sans, kan også udføre arbejdet.

Det finder du bl.a. svar på, her på siden:

Hvad koster en bobestyrer?

Der er mange advokater, der laver pakker med faste salærer, som dækker alle omkostningerne der måtte være ved bobestyrerbehandlingen. Helt præcist kan følgende priser bruges som pejlemærke, hvis du leder efter en pris for bobestyrer til bobehandling. Bemærk at priserne kun skal bruges som et skøn, da hvert dødsbo er forskelligt. Kontakt derfor altid en bobestyrer og få deres konkrete pris på at varetage dødsboet.

Dødsbo med værdi under 1 mio. kr.

Hvis der er tale om et meget beskedent og simpelt dødsbo, kan dette typisk klares af en bobestyrer for 10.000 kr.

Dødsbo med værdi på 1 mio. kr.

I rimelige ende af honorarerne ses priser på 19.500 kr. for at skifte et bo, når boet har en samlet værdi på 1 mio. kr.

Dødsbo med værdi på over 1 mio. kr.

For en samlet værdi på op til 2 mio. kr. bliver salæret omkring 29.500 kr. Omkostningen til bobestyrelse er fradragsberettiget. Dette betyder, at der skal ikke betales arveafgift/boafgift af honoraret til bobestyreren.

Hvad er bobestyrerens salær?

Bobestyrerens salær er det beløb, som du skal betale til din dødsboadvokat. Et bobestyrer salær er ikke kun lønnen for hans eller hendes arbejde, men det inkluderer også eventuelle udgifter, som de har påtaget sig under deres arbejde med eksempelvis at få klartgjort hjemmet efter den afdøde. Nogle ville måske også omtale det som prisen for bobestyreren eller bobestyrerens pris - men i bund og grund er der tale om det samme.

Er der andre udgifter end salæret til bobestyreren?

Oveni i prisen på bobestyreren kommer skifteafgiften. Skifteafgiften er en afgift til Staten, der skal betales uanset, hvordan boet skiftes.

Ingen egentlig bobehandling

Afgiftens størrelse er på 500 kr., hvis boet bliver lagt ud som boudlæg, ægtefælleudlæg eller uskiftet bo. Afgiften betales til Skifteretten.

Bo under 1 mio. kr.

Hvis boet samlet set har en værdi på under 1 mio. kr., så betales grundafgiften for et boskifte. Grundafgiften er på 2.500 kr.

Bo over 1 mio. kr.

Når et bo har en samlet værdi på mere end 1 mio. kr., så skal der først betales grundafgift på 2.500 kr., herefter skal der betales yderligere 6.500 kr. i skifteafgift.

Afgift til Statstidende

Oveni ovenstående afgifter kommer en afgift til at indrykke proklama i Statstidende. Denne afgift er på ca. 200 kr.

Har du fået svar på alle dine spørgsmål?

I sidste ende er der mange andre ting, man hellere vil forholde sig til end prisen på en bobestyrer. Men når nu man står med behovet for en dødsboadvokat eller behandler til et dødsbo, så er det også rart at kende til de udgifter der er forbundet hertil.

Har du brug for yderligere hjælp med praktiske ting ved et dødsbo eller hjælp til at finde en bobestyrer, så kan du klikke på den store grønne kontakt-knap og udfylde oplysningerne, så ringer vi dig op!