• 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Ansættelseskontrakt - Gratis

  • Svar på 15-18 spørgsmål online.
  • Få straks ansættelseskontrakten tilsendt.
  • Præsenter for kommende medarbejder og skriv under.

Ansættelseskontrakten er gratis, og kan benyttes til medarbejdere uden overenskomst (både funktionærer og timelønnede kan skrives ind i kontrakten).