• 1 Intro
  • 3Oplysninger
  • 4Løn
  • 5Fravær
  • 6Bestil

Ansættelseskontrakt - Gratis

  • Svar på 15-18 spørgsmål online.
  • Få straks ansættelseskontrakten tilsendt.
  • Præsenter for kommende medarbejder og skriv under.

Ansættelseskontrakten er gratis, og kan benyttes til medarbejdere uden overenskomst (både funktionærer og timelønnede kan skrives ind i kontrakten).