Opret Interessentskab (I/S)

Hvad er et interessentskab, og hvilke overvejelser skal du gøre dig, før du opretter et interessentskab?
Et interessentskab er for dig, der gerne vil starte en virksomhed sammen med andre uden for mange besværlige krav til kapital og årsrapport.

Hvad er et interessentskab?

Et interessentskab adskiller sig fra alle andre selskabsformer ved at have mindst 2 ejere. Ejerne kaldes interessenter, og de både kan være personer og virksomheder. Udover forskellen i antal ejere minder selskabsformen meget om en enkeltmandsvirksomhed.

Interessentskab – fordele og ulemper

Når du opretter et interessentskab, er der ikke krav til ledelse eller startkapital. Så længe en af interessenterne er en person, skal der heller ikke indsendes årsregnskab. Du bestemmer selv, om du vil oprette et CVR-nummer, men hvis du gør det, så skal selskabet momsregistres. Ejerne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for al eventuel gæld.
Hvis du vil oprette et interessentskab, kan det være en fordel at udarbejde en interessentskabskontrakt, så du og dine medejere er enige om de betingelser, som virksomheden oprettes under.

Interessentskab – Skat og lovgivning

Som ejer af et interessentskab kan du vælge mellem at blive beskattet efter personskattereglerne, virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Hvis du ikke selv vælger, bliver selvskabet automatisk beskattet efter personskatteordningen. Derudover skal du overholde generelle love som fx bogføringsloven, virksomhedsskatteloven og affaldsbekendtgørelsen.