Dødsfald – Hvad skal du gøre?

Hvad skal du gøre, når der sker et dødsfald? Vi har udarbejdet en guide til dig, som du kan følge, når der er sket et dødsfald. Du kan følge guiden i kronologisk rækkefølge, så kommer du sikkert igennem opgaverne.

Lige efter dødsfaldet

Når der sker et dødsfald i familien, så kan det være svært at vide, hvad du skal gøre som det første. Disse 4 ting er de første, som du skal gøre:

 1. Kontakt en læge. Det første du skal gøre, er at kontakte en læge, der skal bekræfte dødsfaldet. Lægen skal efterfølgende udstede en dødsattest.
 2. Kontakt banken straks. Hvis det er din ægtefælle eller samlever, der går bort, så kontakt straks banken. Sørg for, at løn udbetales til en konto, der står i dit navn. Alle afdødes konti vil blive spærret, når dødsfaldet er anmeldt. Du risikerer dermed, at du ikke har adgang til penge, når du ikke har en konto i dit eget navn.
 3. Anmeld dødsfaldborger.dk. Dette skal ske senest 2 dage efter dødsfaldet er indtruffet. Det er også muligt at få sognets kirkekontor til at gøre dette.
 4. Kontakt bedemand. Hvis du ønsker at benytte en bedemand til håndtering af begravelse, så kontakt bedemanden.

Lige efter dødsfald

Ovenstående er de første ting, som du skal sætte i gang. Når disse ting er sat i gang, så kan du gå videre til forberedelse af begravelsen. Begravelsen planlægges med en bedemand eller kirkekontoret.

Dødsfald | Hvad skal du gøre i Praksis?

Møde med bedemand eller kirkekontor

Når du skal mødes med en bedemand eller kirkekontoret, så går det lettest, hvis du er velforberedt. På denne måde får du tid til at træffe de rette beslutninger før mødet. Du skal medbringe nedenstående dokumenter og træffe nedenstående beslutninger:

Medbring ved dødsfald

Dokumenter, der skal medbringes til bedemand/kirkekontor

 • Dåbs- eller fødselsattest. Dette skal bruges til at verificere afdødes
 • Sygesikringsbevis eller CPR-bevis. Hvis du ikke kan finde ovenstående attester, så medbring altid sygesikringsbevis eller CPR-bevis.
 • Diverse papirer. Medbring disse papirer, hvis de haves: Vielsesattest, separations- eller skilsmissepapirer, ægtefælles dåbsattest. Hvis du ikke har disse, så hjælper bedemanden/kirkekontoret dig med at finde en løsning.
 • Afdødes begravelsesønsker. Har du fået ønsker at vide til, hvordan begravelsen skal foretages før dødsfaldet indtraf? Hvis du ikke har fået ønskerne at vide, så kan der måske være lavet et dokument, der hedder ”Min Sidste Vilje”. Her kan begravelsesønskerne være skrevet ned. Hvis du ikke er bekendt med ønsker fra afdøde, så gå videre til næste punkt.
 • Dødsannonce? Mange vælger at skrive en dødsannonce for at orientere omverdenen om, at der er indtruffet dødsfald. Bedemanden kan ofte hjælpe med at udforme teksten til dødsannoncen.
 • Begraves eller bisættes? Skal afdøde begraves i jorden eller bisættes? (Bisættelse betyder, at afdøde brændes og derefter bisættes ved en urne. Urnen kan enten begraves på kirkegården eller spredes ud over vandet eller lignende).
 • Kirke eller kapel? Skal højtideligheden foregå i en kirke eller i et kapel?
 • Med eller uden præst? Skal det være en præst, der står for begravelsen, eller skal det være en anden person?
 • Dato? Hvornår skal begravelsen/bisættelsen finde sted?
 • Gravsted? Skal der være et gravsted, der markerer dødsfaldet? Hvis du ikke ønsker at fast gravsted, så kan du vælge en begravelse på de ukendtes grav eller sætte en mindeplade op.
 • Kiste mv.
  • Hvilken kiste ønsker du?
  • Hvilket tøj skal afdøde have på i kisten? Hvilket sengetøj skal ligge under afdøde?
  • Skal afdøde have noget med sig i kisten?
  • Skal der være pynt på kisten?
 • Højtideligheden i kirken.
  • Salmer i kirken? Hvis begravelsen skal finde sted i kirken, hvilke salmer skal der synges?
  • Musikstykke i kirken? Hvis der var et særligt musikstykke, som afdøde holdt meget af før dødsfaldet, så kan I bede kirken spille dette til begravelsen.
  • Hvem bærer kisten? Hvem skal bære kisten ud af kirken? Der skal normalt 6 personer til at bære en kiste.
  • Ved bisættelse: Skal kisten blive stående i kirken eller skal den køres væk i rustvognen?
  • Urnenedsættelse efter bisættelse: Hvem skal være til stede ved urnenedsættelsen, og ønsker du i det hele taget, at der er nogen tilstede ved nedsættelsen?
 • Efter kirke/kapel: Skal der holdes et mindearrangement? Mange vælger at holde en mindehøjtidelighed efter kirken/kapellet. Dette gør, at du kan modtage kondolencer efter dødsfaldet. Dette er ofte en god måde at afslutte dagen på.

Melde dødsfald (kan vente lidt)

Når du har fået styr på de mest presserende i ovenstående (udstedt dødsattest, melde dødsfaldet på borger.dk, kontaktet banken og planlagt begravelsen), så skal dødsfaldet meldes disse steder.

Meld dødsfald

Du behøver ikke at melde dødsfaldet lige med det samme. Dødsfaldet meldes til:

 1. Forskudsregistrering. Skat skal have oplyst dødsfaldet i forhold til forskudsregistrering.
 2. Lejebolig. Hvis afdøde lejede sin bolig, så skal afmelding af boligen foretages.
 3. Pensionsselskaber. Kontakt pensionsselskaber og meld dødsfaldet her. Du vil først kunne få afdødes pensioner udbetalt, når boet er gjort op og skiftet. Hvis du sidder i uskiftet bo, så bør du fortsat kontakte pensionsselskaberne, så de er klar over, hvad der er sket.
 4. Forsikringsselskaber. Kontakt forsikringsselskaber og få tilpasset forsikringerne.
 5. Offentlige ydelser. Hvis afdøde modtog offentlige ydelser, så skal instanserne kontaktes, og dødsfaldet skal meldes her.
 6. Abonnementer. Sørg for at melde dødsfaldet til diverse abonnementer på aviser, blade, bogklubber mv. Hvis du ikke melder det, så fortsætter abonnementerne.
 7. Telefon. Sørg for at afmelde telefonen.
 8. Foreninger mv.. Foreninger, sportsklubber og andet skal også have besked om dødsfaldet, så de kan stoppe opkrævning af kontingent.
 9. Lejede ting. Eventuel leje af tv, computer, vaskemaskine mv. skal stoppes.
 10. Tandlæge. Tandlægen bør underrettes om dødsfaldet, så tandlægen ikke sender indkaldelser til tandlægebesøg fremadrettet.
 11. Sociale medier. Det er muligt at lukke de sociale medier så som Facebook, Instagram, Twitter mv., når der er sket et dødsfald. Procedurerne for lukning af medierne er ofte tidskrævende og kræver, at dødsattest fremsendes. Hvis du har kode og loginoplysninger til medierne, så kan du dog lukke disse medier uden at skulle i dialog med medierne.

Skifteretten og dødsfald (kan vente ca. 4 uger)

Når der er sket et dødsfald, så får skifteretten automatisk besked herom. Skifteretten kontakter dig normalt inden for 4 uger efter dødsfaldet for at udstede en skifteretsattest. Når du har en skifteretsattest, så kan du råde over boet. Når du råder over boet, så kan du gå i gang med at agere på afdødes vegne. Du kan f.eks. afmelde bolig, tale med banken, etc.

Hvis du synes, at det er for lang tid at vente 4 uger på at få udsted en skifteretsattest, så kan du tage kontakt til Skifteretten for at fremskynde processen.

Kontakt os gerne

Ovenstående er en udførlig liste over de ting, som du skal gøre efter et dødsfald. Hvis du har yderligere punkter, som du mener mangler, så må du meget gerne sende dem til os. Vi vil gerne, at listen er udførlig, så vi kan hjælpe fleste mulige danskere.