Dødsbo

Efter et dødsfald skal de nærmeste pårørende i de fleste tilfælde tage flere vigtige og svære beslutninger i forbindelse med dødsboet. Det kan for mange mennesker være en rigtig hård tid, da en lang række praktiske ting skal håndteres på samme tid med sorgen over tabet af en, man holder af.

Her kan du få et overblik over de vigtigste faktorer, du skal tage stilling til, når der er tale om boopgørelse m.m.

Læs blandt andet om:

Hvordan foregår skifte af dødsbo?

Hvordan et dødsbo skal behandles, kommer an på forskellige faktorer. Når det skal besluttes, hvor boet bør behandles, er der flere ting, der skal tages stilling. Det kan eksempelvis være faktorer såsom arvinger, testamente, ægtefælle, børn samt børn fra et tidligere forhold, boets værdi, gæld, uenigheder m.m.

Skifte af et bo kan foregå på flere måder:

Boudlæg

Boudlæg er en skifteform, der udelukkende kan bruges til at opgøre et bo med en lille samlet værdi. Beløbsgrænsen justeres fra år til år, og er derfor aldrig præcis den samme. Derfor er det årstallet ved selve dødsfaldet, der dikterer, hvilken beløbsgrænse der gælder i forhold til behandlingen af et bo.

For de seneste år har beløbsgrænsen været følgende:

 • 2018: 44.000 kroner
 • 2019: 45.000 kroner
 • 2020: 46.000 kroner

Er der tale om boudlæg, bliver boet udleveret til den nærmeste pårørende eller den person, der har stået for den afdøde persons begravelse. Den person, der får selve boudlægget, er udelukkende ansvarlig for rydning af afdødes ejendom og udgifterne til begravelsen.

Hvis et bo bliver behandlet som boudlæg, vil det altså sige, at der næsten ingen værdi er i boet.

Ægtefælleudlæg

Hvis et ægtepars formue og gæld ikke overstiger et bestemt beløb, er det muligt at gøre brug af ægtefælleudlæg. I sådanne tilfælde skal ægtefællen ”vedgå gæld og arv”. Det betyder, at vedkommende skal overtage den afdøde persons værdier og gæld. Benyttes ægtefælleudlæg, skal der ikke betales en boafgift til det offentlige.

Beløbsgrænserne justeres også her hvert år. De er følgende:

 • 2018: 760.000 kroner
 • 2019: 780.000 kroner
 • 2020: 790.000 kroner

Uskiftet bo

Uskiftet bo er en skifteform, der kan benyttes, hvis den afdøde efterlader sig en ægtefælle samt fælles børn. Ved uskiftet bo overtager den længstlevende ægtefælle den afdødes gæld. Har den afdøde særbørn, skal de acceptere, at ægtefællen sidder i uskiftet bo. Accepteres det ikke, skal boet efter den afdøde skiftes.

Privat skifte

Ved et privat skifte bliver dødsboet behandlet af boets arvinger. Bliver arvingerne enige om dette, skal det oplyses til Skifteretten. Skifteretten beslutter, om et privat skifte af boet er muligt eller ej. Det er kun muligt, hvis det ser ud til, at boet ender med et økonomisk overskud efter behandlingen.

Det betyder, at værdierne skal opgøres og gælden betales, hvorefter overskuddet skal være større end beløbsgrænsen for boudlæg.

Forenklet privat skifte

Skal der ikke betales en boafgift af boet, er det som regel muligt for arvingerne at behandle boet ved et forenklet privat skifte. Med denne skifteform bliver behandlingen afsluttet forholdsvis hurtigt. Vælger arvingerne et privat skifte, skal det oplyses til Skifteretten, hvorefter der besluttes, om det er en mulighed.

Bobestyrerskifte

En bobestyrer er en person, der foretager et boskifte. Ved et bobestyrerskifte er det altså en bobestyrer, der gør selve boet op samt afslutter det. Skifteretten har ret til at bestemme, at et bo skal skiftes af en bobestyrer. Ifølge dødsboskifteloven skal et bo udleveres til behandling af en bobestyrer, hvis:

 • Arving: En arving anmoder om, at boet skal skiftes med en bobestyrer.
 • Insolvent bo: Er boet insolvent, skal der benyttes en bobestyrer. Dog kan det undgås, hvis arvingerne sørger for at stille en garanti for gældshæftelse.
 • Insolvente arvinger: Er alle arvingerne insolvente, skal der benyttes en bobestyrer.
 • Mindreårige arvinger: Er arvingerne mindreårige (ikke myndige), skal de repræsenteres via en værge, hvorfor der skal en bobestyrer på.
 • Testamente: Har den afdøde person i et testamente skrevet, at en bestemt person skal fungere som bobestyrer, skal den udvalgte person behandle boet.
 • Tvivl om arven: Er der ingen arvinger efter den afdøde, kan en bobestyrer undersøge boet og se, om der eventuelt kan findes en arving. Er dette ikke tilfældet, vil Staten arve den afdødes formue.

Du bør være opmærksom på, at der er en række vilkår, betingelser samt undtagelser i forhold til de forskellige situationer.

Skal jeg hyre en advokat til behandlingen af boet?

Nej, det er ikke et krav, at du hyrer en advokat til at behandle boet. Dog kan det være en fordel, da det kræver meget papirarbejde og mange timer for at sikre, at det hele bliver gjort korrekt samt overholder de forskellige tidsfrister.

Uanset om du benytter en bobestyrer eller ej, kan du sagtens få en advokat indover processen, der hjælper med behandlingen, opgørelsen og afslutningen. Vælger man at hyre en advokat og få advokatbistand til dette, er det selve boet, som betaler for advokatudgifterne.

Det kan en advokat hjælpe med

Selvom det ikke er et krav at få hjælp fra en advokat, kan Skifteretten opfordre til, at der bliver søgt om advokatbistand. En advokat kan hjælpe med mange typer af opgaver i sådanne tilfælde. Arbejdsopgaverne, som en advokat kan bistå med, består som regel af følgende:

 • Skifteform: Rådgivning om valg af skifteform.
 • Boets aktiver: Indhenter vurderingen af selve boets aktiver.
 • Kreditorer: Får krav fra eventuelle kreditorer og sikrer, at de bliver betalt på den korrekte måde.
 • Arv: Sørger for, at arven bliver fordelt korrekt til arvingerne i henhold til, hvad arveloven foreskriver. Er der et testamente, bliver der taget hensyn til det.
 • Tidsfrister: Sikrer, at alle tidsfrister i forbindelse med behandlingen m.m. bliver overholdt.
 • Boafgift: Hjælper med at beregne boafgift og skat, hvorefter de bliver sendt til de relevante enheder.

Dette er kun et udpluk af, hvad en advokat kan varetage af arbejdsopgaver i forbindelse med boet efter en persons død.

Kan jeg selv bestemme, hvordan værdierne i mit dødsbo skal fordeles?

Har du ikke skrevet et testamente, er det arveloven, der foreskriver, hvordan din arv og værdierne i dit bo skal fordeles. Men hvis du opretter et testamente, får du mulighed for selv at bestemme over størstedelen af den arv, du efterlader.

Ved at lave et testamente kan du nemlig vælge at fordele din arv på andre måder, end hvad der står skrevet i arveloven. Der er selvfølgelig tvangsarven at tage hensyn til, som altid vil gå til dine tvangsarvinger også selvom, at du skriver dette juridiske dokument.

Hvad kan jeg skrive i mit testamente?

Et testamente handler ikke nødvendigvis udelukkende om den arv, du efterlader, når du er død. Du kan ligeledes skrive dine ønsker i forhold til, hvordan dit bo skal behandles, om dine arvinger skal arve din arv som særeje, hvordan du ønsker at blive begravet m.v.

Udarbejder du ikke et testamente, eller hvis du ikke skriver noget om din arv i dokumentet, vil værdierne i dit bo blive fordelt i henhold til arveloven.

Hvornår er det en god idé at lave et testamente?

Der er flere situationer, hvor det kan være en fordel at skrive et testamente. Hvis du vil ændre på fordelingen af arven, er det en god idé. Det kan eksempelvis være, at et familiemedlem skal have mindre eller mere end arvelovens bestemmelse.

Skal arven være særeje for dine arvinger, skal det ligeledes stå i dit testamente eller, hvis du ønsker at efterlade noget af din arv til velgørende organisationer.

Udarbejd dit testamente enkelt og ligetil hos Dokument 24

Har du ikke fået skrevet dit testamente, fordi du har en forestilling om, at det både er for tidskrævende og dyrt? Så behøver du ikke udsætte det længere. Hos Dokument 24 kan du nemlig hurtigt, enkelt og billigt oprette et juridisk gyldigt dokument.

Via vores platform kan du lave dit testamente for kun 695 kroner. Du kan herved spare helt op til 4.000 kroner fremfor, hvis du vælger at bruge en traditionel advokat.

Donerer du din arv til en velgørende organisation, vil det slet ikke koste dig noget.

Hvordan opretter jeg det?

For at oprette dette dokument her hos Dokument 24 skal du kun følge tre simple trin. Det vil derfor ikke tage dig mere end omkring 15 minutter. Testamentet bliver tilpasset alt efter dine ønsker og behov, og du kan i ro og mag derhjemme tænke over dine ønsker.

Følg nedenstående trin for at oprette dokumentet:

 • Besvar spørgsmål: Du starter med at svare på de forskellige spørgsmål via vores online skabelon. Du bliver spurgt om en række forskellige ting såsom fordelingen af din arv, særeje m.m.
 • Få dokumentet: Når du er færdig med at svare på spørgsmålene, bliver dokumentet lavet og sendt til dig. Du modtager dokumentet via den e-mail, du har angivet.
 • Husk din underskrift: Det er vigtigt, at du underskriver dokumentet, da det ellers ikke er gyldigt. Du kan skrive under på flere måder såsom foran to vitterlighedsvidner eller hos en notar. Vi anbefaler, at du gør det foran en notar.

Gratis og uforpligtende rådgivning

Ved udarbejdelsen af juridiske dokumenter kan der opstå spørgsmål og ting, du gerne vil drøfte med en rådgiver, der er helt uvildig. Derfor har vi hos Dokument 24 valgt, at du altid kan ringe eller skrive til os. Det er 100 % gratis og uforpligtende at modtage rådgivning.

Det vil sige, at du ikke er forpligtet til at bestille et juridisk dokument efter, at du har snakket med os.

Dødsbo definition – hvad er det?

Når en person dør, bliver der efterladt et dødsbo. Det omfatter alle de aktiver og passiver, som den afdøde person havde ved dødsfaldet. Det vil altså sige, at det inkluderer hele den afdødes formue. Det kan være både en ejendom, en bil, møbler, smykker og meget mere.

Insolvent dødsbo definition – hvad betyder det?

Et insolvent dødsbo betyder, at selve boets gæld overstiger værdien af de aktiver, som er i boet. I sådanne tilfælde er det ikke muligt for arvingerne at arve noget efter den afdøde person. Er et bo insolvent, er det en fordel at være opmærksom på begravelsesudgifterne.

Du har måske søgt efter:

Dødsbo betydning

Vil du gerne vide mere om ”dødsbo betydning”? Definitionen er kort og godt, at det inkluderer en afdød persons formue heriblandt den afdødes aktiver og passiver.

Dødsbo advokat

Er det nødvendigt med en ”dødsbo advokat”? Ved skifte af et bo kan det være fordelagtigt at få hjælp fra en advokat, men det er ikke et krav. En advokat kan hjælpe med alt lige fra rådgivning om skifteformerne til behandling af kreditorernes krav, korrekt fordeling af den afdødes arv og meget mere.

At hyre en advokat til at yde bistand kan derfor for mange familie være en god løsning, så de ikke selv skal stå for det hele.

Dødsbo salg

Er du interesseret i ”dødsbo salg”? Hvis den afdøde ejer en fast ejendom, skal arvingerne beslutte, hvad der skal ske med ejendommen. Det kan eksempelvis være, at ejendommen skal sælges lige såvel, som en arving kan overtage den.

Vælger du at sælge et dødsbo, kan du få hjælp fra en opkøber af dødsbo. En opkøber af dødsbo sørger som regel også for tømning af dødsbo, så du ikke selv skal sørge for det.

Skifteret dødsbo

Har du søgt på ”skifteret dødsbo”? Så vil du nok gerne vide mere om, hvad Skifteretten har at gøre i sådanne situationer. Skifteretten er en myndighed, der sørger for, at et bo ender med at ”skifte hænder”. Det vil sige, at en persons formue bliver givet til en anden person. Det kan også være en virksomhed.

Hvad er et dødsbo?

Det er boet efter en afdød person, hvilket omfatter personens aktiver og passiver. Det er alt lige fra et hus til en bil, møbler, smykker og meget andet. Indtil at selve boet og arven er gjort op, kan det betegnes som værende en juridisk enhed.

Hvornår må man rydde et dødsbo?

Rydning af dødsbo må ikke ske førend, at Skifteretten har udstedt en skifteretsattest. Denne attests bliver først udstedt, når det er blevet besluttet, hvordan boet skal behandles og skiftes. Der er nemlig flere forskellige skifteformer at vælge mellem. Rydning af dødsbo eller tømning af dødsbo må derfor ikke blot ske lige med det samme.

Hvordan opgøres et dødsbo?

Undrer du dig over, hvordan opgørelse af dødsbo fungerer? Når boet er klar til at blive afsluttet, sendes der en opgørelse til Skifteretten og Skat.

Herefter skal værdiansættelserne godkendes af Skat, mens Skifteretten ligeledes skal tjekke, at alle aktiver og passiver er inkluderet i boopgørelsen.

Efter dette skal du huske at sende en afgiftsberegning. Den skal godkendes af Skifteretten. Opgørelse af dødsbo er helt slut, når dette er sket.

Hvor lang tid tager det at behandle et dødsbo?

Hvor lang tid det tager at behandle boet afhænger af mange forskellige faktorer. Det kommer nemlig an på selve skifteformen af boet, hvor omfattende behandlingsprocessen er, om der er nogle særlige faktorer, der skal tages hensyn til m.m.

Der kan derfor ikke gives et fast svar på, hvor lang tid behandlingen tager. Dog er der specifikke tidsfrister, som skal overholdes, når det kommer til denne proces.

Hvornår er et dødsbo skattepligtigt?

Boet er udelukkende skattepligtigt, hvis dets nettoformue på selve skæringsdagen eller aktiverne på skæringsdagen overstiger et bestemt beløb. Dette beløb varierer fra år til år, hvorfor det aldrig er det samme.

 • 2019:  901.400 kroner
 • 2020:  966.200 kroner
 • 2021: 1033.700 kroner

Hvis beløbsgrænsen overskrides, skal boet betale dødsboskat. Er dette tilfældet, skal du udfylde en blanket, der kan findes på Skats hjemmeside. Herefter bliver dette opgjort af Skat. Det kan være en fordel med professionel hjælp, da reglerne kan være komplicerede for mange.